Czy Straż Miejska powinna zostać zlikwidowana?

W wielu polskich miastach zlikwidowano już Straż Miejską. Takie przypadki można znaleźć najbliżej nas w Pleszewie, czy trochę dalej w Oleśnicy. Krytycy zarzucają tej służbie mundurowej, że zajmują się głównie wystawianiem mandatów/zakładaniem blokad na koła. Często słyszy się zarzuty, że są niepotrzebni. W Ostrowie Wlkp. na strażników wydajemy 1,6 miliona złotych. Część mieszkańców uważa, że te pieniądze można by lepiej zagospodarować lub przeznaczyć na dodatkowe etaty/dyżury w policji.

+

Urząd Miejski w Ostrowie Wlkp. przygotował całą litanię dokonań ostrowskich strażników miejskich, którą prezentujemy poniżej. Zapraszamy już tutaj do dyskusji w komentarzach.

Z uwagi na fakt, że wyjaśnienia Urzędu zajmują prawie 4 strony A4, postanowiliśmy umieścić je w specjalnym oknie do przejrzenia. Poniżej przedstawiamy naszym zdaniem najciekawsze.


[pdf-embedder url=”https://www.ostrow24.tv/wp-content/uploads/2016/09/straz-miejska.pdf”]

– przeprowadzono w terenie 51 kontroli w sprawie potwierdzenia zamieszkania (pobytu) osób, wobec których prowadzone jest postępowanie administracyjne,

– współuczestniczono w 17 oględzinach lokali mieszkalnych w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego spraw meldunkowych,

– w 31 przypadkach wykonano czynności związane z odbiorem i dostarczeniem dowodów osobistych mieszkańcom miasta, a w 12 przypadkach dostarczano korespondencje,

– zrealizowano 16 konwojów w celu dostarczenia dokumentów urzędowych do Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim i Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu,

– przeprowadzono 27 wywiadów środowiskowych dotyczących ustalenia miejsca pobytu dzieci na okoliczności nie podjęcia obowiązku szkolnego,

– wykonano w terenie 102 kontrole posesji, pod kątem wydania pozwolenia na wycinkę drzew,

– przeprowadzono 231 kontroli nieruchomość pod kątem ich zamieszkania w związku z prowadzonym postępowaniem dot. ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 86 kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

– w 129 przypadkach zrealizowano transport materiałów kancelaryjnych, urządzeń nagłaśniających, dokumentacji, plakatów i ogłoszeń promocyjnych, kierowanych do instytucji oświatowych, instytucji samorządowych i innych podmiotów.

– w 61 przypadkach strażnicy prowadzili działania związane z ochroną obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.


W ramach współpracy z organizacjami i jednostkami samorządowymi, państwowymi , instytucjami publicznymi, inspekcjami i strażami, zrealizowano następujące czynności:

– w ramach współpracy z sądem i zespołem kuratorskiej służby sądowej sądu rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim w 2015 , prace społecznie-użyteczne pod nadzorem strażników miejskich wykonywało 213 osób, z czego 142 odpracowało karę w całości, a 71 osób jest w trakcie jej odpracowywania. Ogółem, w 2015 r. osoby te przepracowały 9 070 godz., zbierając w sumie 170 m3 odpadów komunalnych typu (butelki plastikowe, szklane , papier, i inne tworzywa odpadowe) wykonując dodatkowo różnego rodzaju prace porządkowe i pielęgnacyjne zieleni miejskiej.

CZYTAJ  Pan Józef - najstarszy maturzysta w Polsce

– w ramach współpracy pomiędzy jednostkami straży i policji, strażnicy miejscy przyjęli i zrealizowali 139 spraw w zakresie kontroli ruchu drogowego i porządku publicznego.

– na podstawie otrzymanych zgłoszeń, przeprowadzono 61 kontroli w terenie pod kątem wałęsających się bezpańskich zwierząt, a w przypadku ich potwierdzenia informowano pracowników schroniska dla bezdomnych zwierząt, udzielając pomocy przy ich odławianiu.


Zgodnie z posiadanymi kompetencjami i uprawnieniami Straż Miejska przyjęła i zrealizowała ogółem 3 104 interwencje związane z ładem i porządkiem publicznym oraz ruchem drogowym, w tym:

służba dyżurna SM interweniowała w:

117 w sprawach dotyczących nieprawidłowości porządkowych informując merytoryczne komórki urzędu miejskiego, właściwe służby miejskie i powiatowe oraz inne instytucje odpowiedzialne za utrzymanie czystości i porządku mieście.

114 przypadkach w sprawie nieprawidłowości oznakowania drogowego, sygnalizacji świetlnej, stanu nawierzchni ulic, chodników i infrastruktury drogowej, informując właściwe instytucje i zarządy dróg.

w trakcie obchodów porządkowych prowadzonych przez dzielnicowych SM, skontrolowano 188 miejsc zagrożonych tworzeniem się dzikich wysypisk śmieci. W przypadku stwierdzenia zalegających odpadów podejmowano niezwłocznie działania celem ich usunięcia. W ramach jesiennej akcji porządkowej w miesiącu październiku, ponownie przy wykorzystaniu osób wykonujących prace społecznie-użyteczne zlikwidowano obozowisko osób bezdomnych w rejonie Parku 600-lecia.

w ramach prowadzonych działań prewencyjnych, 3-krotnie przeprowadzono kontrolę  ogólnodostępnych placów zabaw i urządzeń zabawowych, zwracając uwagę na ich potencjalne uszkodzenia mogące zagrażać bezpieczeństwu dzieci, oraz kontrolę wyposażenia tych obiektów w regulamin korzystania z urządzeń zabawowych.

w trakcie służb porządkowych przeprowadzono 383 kontrole obszarów przyległych do punktów sprzedaży napojów alkoholowych, działając prewencyjnie i represyjnie w temacie usiłowania spożywania alkoholu oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego,

w okresie sprawozdawczym zrealizowano 262 kontrole miejsc gromadzenia się i przebywania osób bezdomnych tj: dworce, pustostany, parki, piwnice itp., przekazując ok. 60 ulotek informacyjnych w zakresie oferowanej pomocy w temacie noclegu i posiłków,

przeprowadzono 16 akcji prewencyjnych w trakcie, których rozdano około 650 zestawów do sprzątania nieczystości po psie oraz ulotek informacyjnych dotyczących obowiązków właścicieli psów i ich odpowiedzialności prawnej,

CZYTAJ  Zadecyduj o swoim osiedlu

zabezpieczono 102 imprezy publiczne takie jak: festyny miejskie, oświatowe, osiedlowe, religijne, sportowe, artystyczne, przemarsze, zgromadzenia.

zrealizowano 165 kontroli porządkowych terenów przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji, tj. parki, boiska szkolne, orliki, siłownie zewnętrzne. Powyższe kontrole miały na celu zapobieganie wybrykom chuligańskim, dewastacji urządzeń zabawowych, sportowych i infrastruktury miejskiej,

w trakcie festynów, zgromadzeń rowerzystów typu „Masy Krytyczne” oraz w siedzibie SM strażnicy oznakowali  317  jednośladów.

w ramach realizacji programu „Bezpieczne Miasto” oraz prowadzonych działań profilaktycznych w placówkach oświatowych, w roku 2015 przeprowadzili 27 spotkań i prelekcji z dziećmi w których łącznie udział brało 675 osób.

W kategorii spraw porządkowych prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i kodeksu wykroczeń (takich jak: zanieczyszczenia miejsc publicznych przez osoby i zwierzęta, niszczenia zieleni, umieszczania plakatów w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych, niszczenia urządzeń użytku publicznego) oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w roku ubiegłym ujawniono 257 wykroczeń.

W kategorii spraw związanych z bezpieczeństwem i porządkiem w komunikacji, realizowanych w oparciu o przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym i kodeksu wykroczeń, w roku ubiegłym ujawniono 1591 wykroczeń.

– unieruchomiono 63 pojazdy przez założenie urządzenia do blokowania kół

– na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wydano dyspozycje usunięcia z drogi publicznej 6 pojazdów

– w 12 przypadkach zabezpieczono w pasie drogi miejsca mogące przyczynić się do kolizji lub innego podobnego zdarzenia w ruchu drogowym i pieszym (dziury w jezdni i chodnikach, popękane pokrywy włazów i studzienek kanalizacyjnych)

POLECANE NEWSY
Subskrybuj
Powiadom o

106 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
straż miejska likwidująca punkt dilerski
7 lat temu
arek
7 lat temu

Wcielić do policji i krawężniki szlifować

teodor
7 lat temu

dzisiejsze ogłoszenie z PUP Ostrów:
Nr StPr/16/3200
Stanowisko: Młodszy Inspektor W Straży Miejskiej
Ważna od: 2016-09-26
Ważna do: 2016-10-03
Rodzaj oferty: Lokalna
Szczegóły dotyczące oferty
Zakres obowiązków: szczegółowe wymagania znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej; http://www.bip-ostrow-wielkopolski.um.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim na parterze budynku
Wymagane dokumenty: szczegółowe wymagania znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej; http://www.bip-ostrow-wielkopolski.um.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim na parterze budynku
Liczba wolnych miejsc: 1
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny
Wymiar etatu: Pełny etat
Przewidywana data zatrudnienia: 2016-11-01
Warunki pracy i płacy
Minimalne wynagrodzenie brutto: 1850.00 – 3100.00
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Zmianowość: jedna zmiana
Adres pracy: 63-400 Ostrów Wielkopolski, Powstańców Wielkopolskich 18
Adres pracy: Ostrów Wielkopolski
Pracodawca kontakt: brak danych brak danych
Nazwa pracodawcy: Urząd Miejski Ostrów Wielkopolski
Adres zgłoszeniodawcy: 63-400 Ostrów Wielkopolski, Powstańców Wielkopolskich 18

Jan
7 lat temu

Pamiętam lata jak powstawała straż miejska . To nieliczne grono ówczesnych strażników , oczywiście bez samochodów miało bardziej ludzkie podejście do zwykłego obywatela . Dziś po latach te rozpasione paniska po odpowiednim przepraniu mózgów bardziej przypominają milicję z lat osiemdziesiątych . Żadna dyskusja oni wiedzą wszystko najlepiej , w 90% nie wychodząc ze swoich służbowych samochodów bo się nie chce im dupy podnieść bo i po co jak można sprawę załatwić przez otwarte okno samochodu . Kiedyś zwróciłem im uwagę , że stoją koło samochodu zaparkowanego na bramie wjazdowej , to w odpowiedzi usłyszałem , że tego nikt nie zgłaszał ! Moje zdanie : DO NATYCHMIASTOWEJ LIKWIDACJI !!!

Kajtek
7 lat temu

Zlikwidować straż miejską i to natychmiast gdyż dawniej nie było straży miejskiej i było dobrze , nie było ich widać w nocy na żadnym osiedlu,w dzień są nie potrzebni raz przechodzili przez podwórze przy ul. Raszkowskiej , poprosiłem ich aby zajęli się tym bałaganem przy garażach , odpowiedż była taka abym im nie rządził , bo oni wiedzą co mają robić i poszli dalej nawet nie spojrzeli w kierunku, który im wskazałem,dlatego zlikwidować straż miejską natychmiast bez zgody radnych gdyż i tam są przeciwnicy.Jeszcze chciałem się dowiedzieć na jakiej podstawie są im przyznane tak wysokie stopnie wojskowe po tak krótkim stażu pracy .jeśli już są to wszyscy bez stopni łącznie z dowódcą.

Eva
7 lat temu

Jak wynika z pisma UM wyręczają niektórych urzędników w ich obowiązkach służbowych. Dla zwykłych obywateli są wyłącznie dodatkowym aparatem ucisku za pieniądze podatników Zlikwidować Staż miejską natychmiast – nie czekać nawet do końca roku!!!

nikt
7 lat temu

To tylu tych nierobów jest w straży Miejskiej w Ostrowie? Ja ich tylko widze jak przeganiaja babcie co sprzedają pietruszkę itp. albo dzieci na rowerach łapią. Juz dawno powinni zlikwidować

Ereneesst
7 lat temu

Zlikwidować po co ? Nadać większe uprawnienia ! Co da likwidacja ? Pieniądze ? Dla kogo ? Zakładając , że z końcem roku zlikwidowano by straż miejska, to w 2017r. na co poszła by kasa? Na fontanny, żłobki, drogi ? Nic z tych rzeczy, nie było by żadnego przyrostu procentowego realizacji jakichkolwiek zadań w 2017r.

Jurek
7 lat temu

Kiedyś byłem świadkiem jak kobieta przystanęła przy sklepie i szybko wbiegła aby coś podać , nie gasiła nawet silnika dosłownie 15 sekund , a taki strażnik rzucił się biegiem do samochodu i zaczął szybko robić zdjęcia bo przystanęła na miejscu dla inwalidy. innym razem gdy było robione rondo przy Paderewskiego-Piłsudskiego nie powiem kto postawił zakaz w miejscu który ograniczał dojazd do parkingu przy netto no i oczywiście dla SM były żniwa cały dzień wystawali i wlepiali mandaty za wjazd na PARKING – jedyne miejsce w którym mieszkańcy mogli zostawić samochód bo przecież ulica była zamknięta… takich sytuacji każdy z nas mógłby wiele przedstawić tu na forum ale to i tak nic nie zmieni.Bo nie jest problemem SM tylko osoby które w niej pracują !

1 7 8 9
106
0
Napisz co o tym sądziszx