Prezydent odpowiada mieszkańcom – odc. 9

Udostępnij
Tweet

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania mieszkańców przedstawione na Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 28 czerwca 2012 r.

 

1. Jednokierunkowa Prof. Kaliny

Kto decyduje o tym czy dana ulica jest jedno czy dwukierunkowa. Mam pomysł (jak i mieszkańcy tej ulicy) aby ulicę Prof.Kaliny zrobić jednokierunkową od Piłsudskiego do Witosa. Jest kilka powodów takiego pomysłu. 1. Skręcenie w lewo z Piłsudskiego jest utrudnione przez samochody zastawiające skrzyżowanie. 2. Przejazd ulicą Prof.Kaliny w ciągu dnia jest utrudniony przez parkujące samochody (znajdują się tutaj przedszkole, mechanik, piekarnia, czasami parkuje TIR) 3. Wyjazd z Prof.Kaliny na Piłsudskiego też zależy od kultury stojących na skrzyżowaniu. Uważam, że pomysł ten ma więcej zalet niż wad.

Ad. 1

Ul. Prof. Kaliny – w przypadku tej drogi udział w procesie decyzyjnym biorą: Miejski Zarząd Dróg, Komenda Powiatowa Policji oraz Powiatowy Zarząd Dróg. W przypadku ewentualnego wprowadzenia ruchu jednokierunkowego wymagana jest analiza zarówno w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i efektywności ruchowej takiego rozwiązania.

 

2. Gospodarka mieszkaniowa

Kiedy rada miasta będzie podejmować decyzje dotyczącą gospodarki mieszkaniowej w latach 2013-2017, w tym miedzy innymi wznowienia sprzedaży mieszkań komunalnych?

Ad. 2

Jeśli Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego podejmie uchwałę o ewentualnym wznowieniu sprzedaży mieszkań komunalnych to informacja ta z odpowiednim wyprzedzeniem będzie upubliczniona, tak by mieszkańcy zainteresowani wykupem mieszkań komunalnych mogli złożyć wnioski.

 

3. Stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

– Dlaczego w tym roku kwoty przyznanych stypendiów socjalnych należą do najniższych od 5 lat?

– Ile procentowo w 1 i 2 transzy wypłat stypendiów miasto dołożyło pieniędzy do puli środków przyznanych przez wojewodę w roku 2012?

– Dlaczego stypendia zostały przyznane tylko do 31 maja 2012 roku, zgodnie z prawem powinny obejmować całe 10 miesięcy nauki szkolnej czyli do 30 czerwca 2012.

– Czy pieniądze za czerwiec 2012 zostaną wypłacone ?

Ad. 3

Zgodnie z art. 90 dz. ust. 10 ustawy o systemie oświaty stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż dziesięć miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych -na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż dziewięć miesięcy w danym roku szkolnym. W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie otrzymali stypendium szkolne łącznie za dziewięć miesięcy tj. od września do grudnia i od stycznia do maja, zatem zapis ustawowy został spełniony.

Zgodnie z art. 90r. ust.1 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Na podstawie art. 90r ust. 4 na finansowanie zasiłków szkolnych w danej gminie przeznacza się nie więcej niż 5 % kwoty dotacji, o której mowa w ust. 1. Do dotacji otrzymanej z budżetu państwa gmina dokłada 20% wkładu własnego. Środki finansowe z budżetu państwa i środki z budżetu gminy tworzą całość środków na finansowanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

W roku szkolnym 2011/2012 na stypendia szkolne wydano kwotę: w okresie od września do grudnia 175 720 zł z czego 35 144 zł stanowiło środki z budżetu miasta 1 140 576 zł stanowiły środki z pochodzące z dotacji. W okresie od stycznia do czerwca przyznano stypendia na kwotę 177 568,00 zł z czego 35 513,60 to środki z budżetu miasta, pozostałe 142 054,40 zł stanowi dotacja. Gmina w roku 2011 na okres od stycznia do czerwca miała przyznaną dotację na stypendia i zasiłki szkolne w kwocie 191 257,00 zł, w roku bieżącym na ten sam okres zasiłkowy otrzymano dotacje w wysokości 147 292,00 zł, czyli o 43 965 zł mniejszą.

CZYTAJ  Skradziono motocykl. Był kultowy

W roku 2011 miasto Ostrów Wielkopolski otrzymało dotacje na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 323 406,00 zł, środki z budżetu miasta wydane na ten cel to 84 999,00 zł, co w sumie daje 408 405,00 zł, z czego na wypłatę stypendiów wydano 402 490,00 zł, a na zasiłki szkolne 5 915,00 zł.

 

4. Aplikacja z rozkładem MZK

Czy będzie aplikacja na telefon z rozkładem jazdy MZK? Teraz to należy wejść w Internet w telefonie i poszukać. Czy sądzi Pan, że to dobry pomysł? Chodzi mi dokładnie na wzór takiego czegoś: http://www.mmpk.info/rozklad_jazdy_na_telefon_komorkowy,19,.html

Ad. 4

Funkcjonujące w MZK SA rozwiązanie mobiinfo.pl to jedyny kompleksowy system informacji o miastach i rozkładach jazdy komunikacji miejskiej w całej Polsce. Co ważne, informacja do pasażera wysyłana jest w czasie rzeczywistym. Na dziś spółka MZK SA nie przewiduje zmiany systemu informacji.

 

5. Samochody służbowe spółek miejskich

Co z wykorzystywaniem samochodów służbowych (po godzinach pracy, w celach pozasłużbowych – np. robienie zakupów na targu lub w markecie) przez ludzi z zarządów spółek komunalnych?

A czy ich droga do pracy i z pracy też musi być pokonywana na koszt mieszkańców miasta?

 Dziwi mnie to tym bardziej, że prezydent deklarował nie dawno, że przyjeżdża do pracy i wraca z pracy samochodem prywatnym. Czyli ludziom ze spółek komunalnych wolno więcej niż prezydentowi?

Ad. 5

Podtrzymuję odpowiedź udzieloną kilka miesięcy temu, że do pracy dojeżdżam samochodem prywatnym. Samochód służbowy wykorzystuję w trakcie pełnienia funkcji publicznej. Prezesi spółek komunalnych mają podpisane umowy określające zasady wykorzystywania samochodów służbowych do celów pozasłużbowych. Wszystkie jazdy pozasłużbowe rozliczane są według ogólnie przyjętych zasad – według stawek zwrotów kosztów przejazdu (tzw. kilometrówka).

 

6. Remont Stadionu Miejskiego

Panie prezydencie, czy miasto planuje remont stadionu miejskiego? Nie uważa pan, ze ostrowski stadion to juz w tej chwili „Estadio da gruz” i trochę wstyd, ze cos takiego mamy w Ostrowie? Dlaczego Ostrów nie potrafi pozyskać na ten cel (podobnie zresztą jak na halę sportową) środków zewnętrznych, podczas gdy Kalisz na swój stadion uzyskał 9 mln zł dotacji z Ministerstwa Sportu. Czyżby znów Kalisz mógł, a Ostrów nie?

Ad. 6

Miasto Ostrów Wielkopolski już w 2007 roku pozyskało środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rozbudowę obiektów Klubu Sportowego Stal w Ostrowie Wielkopolskim i budowę m.in. profesjonalnej bieżni lekkoatletycznej. W pozyskaniu tych środków brałem aktywny udział jako poseł RP. Środki na modernizację w połowie pochodziły z bezzwrotnej dotacji otrzymanej właśnie z Ministerstwa Sportu, a druga część wymaganej kwoty dołożona została z budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Pierwszym etapem modernizacji było przygotowanie dokumentacji, wykonanie inwentaryzacji i zakup drobnego sprzętu, drugim remont hali widowiskowo-sportowej, a trzecim etapem był remont bieżni. Te prace zakończyły się w 2009 roku.

 

7. Pieniądze na utrzymanie kwater wojennych

Jak zostaną wykorzystane środki w wysokości 50,000 PLN przyznane od wojewody wielkopolskiego na utrzymanie kwater wojennych w Ostrowie – czyli cmentarze przy Wrocławskiej, Limanowskiego i Grabowskiej oraz odnowę znajdującego się na cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej nagrobka kaprala Jana Ładubca, pierwszej ofiary agresji hitlerowskiej w Ostrowie. Czy odbędzie się przetarg czy miasto wykona to „swoimi siłami” spółek Miejskich?

Ad. 7

Zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 1933 „o grobach i cmentarzach wojennych” (Dz.U. z 1933 r. Nr 39 poz. 311 ze zmianami) groby i cmentarze wojenne pozostają pod opieką państwa, a koszty ich utrzymania ponoszone są ze środków budżetu państwa. Obowiązek ten może zostać powierzony przez wojewodę, w drodze porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy. W Ostrowie Wielkopolskim podjęte zostały starania w zakresie przejęcia zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie miasta. Powierzenie zadania nastąpi na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim, w którym gminie przekazana zostanie dotacja w wysokości 55 000,00 zł. Do zakresu powierzonego zadania należeć będzie min. bieżąca konserwacja światowej na cmentarzu ewangelickim przy ul. Grabowskiej w Ostrowie Wielkopolskim, renowacja i konserwacja nagrobka na grobie Stefana Hermanna na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim, wymiana nagrobka na grobie kpr. Jana Ładubca na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Przy realizacji ww. zadań gmina zobowiązana jest do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami).

CZYTAJ  Wzruszający powrót na łono natury (WIDEO)

 

8. MZK

Chciałbym się dowiedzieć kiedy zostanie odwołany prezes ostrowskiego MZK. Odkąd spółką przestał zarządzać prezes Walczyński jakość świadczonych usług przez spółkę spada po linii pochyłej w dół. Systematycznie usuwane są kursy linii autobusowych w granicach miasta administracyjnego Ostrowa, a także kursy linii podmiejskich. Warto dodać, że w planach MZK jest zakup małych autobusów.

Mam nadzieję, że będą to również autobusu marki Solaris. Nie od dziś wiemy, że są to bardzo dobre autobusy, produkowane nie tylko w standardowej 12 metrowej długości.

Czy MZK Ostrów śladem Kalisza zakupi autobusy 15 i 18 metrowe? Uważam, że takie autobusy są potrzebne. Wystarczy spojrzeć na kursy linii 5,18,M czy P.

Ad. 8

Odpowiedź na to pytanie została udzielona podczas czerwcowej Sesji Rady Miejskiej. Na dziś zmiana prezesa spółki MZK SA nie jest brana pod uwagę.

 

 9. Rondo przy ul. Sadowej

Co z budową ronda na skrzyżowaniu Wrocławskiej, Brzozowej i Sadowej. Czy ul. Sadowa po wybudowaniu będzie „ślepa”?

Ad.9

Docelowe włączenie ulicy Sadowej w ulicę Wrocławskąjest planowane w formie ronda. Trwają rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, w której zarządzie jest droga krajowa nr 11. Rondo jest rozwiązaniem docelowo najkorzystniejszym dla kierowców, jednak bez niego ulica Sadowa nigdy nie będzie ślepa.

 

10. Czyszczenie ulic przy krawężnikach

Jak wygląda sprawa czyszczenia ulic przy krawężnikach? Praktycznie już od trzech lat ni widziałem samochodu ze „szczotką” w rejonie ulicy Nowa Krępa co przekłada się na zatkane odpływy „burzowe” pełne liści i piachu.

11. Remont ul. Nowa Krępa

Ulica Nowa Krępa od ulicy M. Skłodowskiej-Curie do odcinka przy piekarni nie była remontowana wiele lat nie licząc łatania stale powstających dziur. Jest to odcinek drogi, który został nadszarpnięty przejazdami ciężkich samochodów do budowy istniejącej już galerii. Kiedy mieszkańcy mogą liczyć na nową nawierzchnię?

Ad. 10 i 11

Remont ul. Nowa Krępa nie jest ujęty w budżecie na 2012 rok. Ubytki z jezdni sana bieżąco uzupełniane. Inwestycje drogowe są planowane z wyprzedzeniem w wpisywane do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ze względu na sytuację, że potrzeby w zakresie drogownictwa są większe niż możliwości finansowe, w pierwszej kolejności wykonywane są drogi gruntowe, utwardzone. Przyspieszenie jest możliwe gdy samorząd miasta pozyska zewnętrzne środki na modernizację lub budowę drogi. Czyszczenie krawężników za pomocą specjalistycznego sprzętu ZOiGO MZO odbywa się regularnie na terenie całego miasta.

POLECANE NEWSY
Udostępnij
Tweet
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx