Powstaje RZZO w Ostrowie

Do końca 2014 roku w Ostrowie Wielkopolskim ma powstać Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów.  – RZZO musi powstać, bo zgodnie z przepisami unijnymi musimy zmniejszyć ilość składowanych odpadów i z roku na rok coraz więcej odpadów ma być przetwarzanych – mówi Prezydent Jarosław Urbaniak.

Instalacja RZZO znajduje się w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017, co dodatkowo podkreśla jej znaczenie dla funkcjonowania całego województwa. To obok  Kępna – druga realna instalacja dla tzw. Regionu IX. 

Docelowo, w RZZO będą składowane odpady z 22 gmin: z powiatu ostrowskiego (Raszków, Nowe Skalmierzyce, Gmina Ostrów Wielkopolski, Sieroszewic) i gmin zrzeszonych w Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy (Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Czajków, Grabów n/Prosną, Kobyla Góra, Kraszewice, Ostrzeszów, Kobylin, Koźmin Wielkopolski i inne).

Budowa zakładu to ogromne przedsięwzięcie logistyczne i potężna inwestycja finansowa. Projekt  pretenduje o wsparcie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych) oraz preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Koszt całości inwestycji to 47 mln złotych.

Długotrwała procedura aplikacyjna w przypadku ogólnokrajowych  Programów Operacyjnych jakim jest Program Operacyjny i Środowisko powoduje, że beneficjenci mogą skorzystać z tzw. wsparcia pomostowego. Tutaj narzędziem jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 30 mln zł, która pozwoli na uruchomienie przetargu na projekt  i roboty budowlane do momentu finalizacji procesu aplikacyjnego o dotację. Projekt realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj” – mówi Karolina Pilarczyk – Dworaczyńska, wiceprezes RZZO.

Projekt RZZO był tylko jednym  z dwóch, które zostały złożone w Województwie Wielkopolskim, ale i został tam wysoko oceniony (aż 49 pkt.) kwalifikując się tym samym do uzyskania wsparcia. Projekt ubiega się o przeniesienie z listy rezerwowej na tzw. listę podstawową. Obecnie trwa procedura oceny merytorycznej II stopnia.

CZYTAJ  Pan nie widział, a pani nie była pewna

Na potrzeby przygotowania dokumentacji aplikacyjnej zlecono opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla przedmiotowej inwestycji, który stanie się podstawą do uruchomienia przetargu na rozbudowę RZZO w trybie „zaprojektuj – wybuduj”.

Dzięki powstaniu w Ostrowie RZZO, w naszym mieście ma szansę rozwinąć się branża przetworu i przerobu śmieci. Jeśli powstanie RZZO to napływ śmieci do zakładu będzie czterokrotnie większy, jak dotychczas. Aby odpady przerobić, posegregować, musi przy tym pracować więcej ludzi niż dotychczas – mówi Prezydent Jarosław Urbaniak.

Dlaczego składowaniem odpadów od 2014 roku  nie może zajmować się, tak jak  było do tej pory, Spółka ZOiGO MZO S.A.? 

Według nowej ustawy o odpadach, aby bezprzetargowo zlecać składowanie śmieci, zajmująca się tym firma musi być podmiotem wewnętrznym, co oznacza, że jej właścicielem jest gmina. Co więcej, w myśl nowych przepisów, firma musi być  podmiotem wewnętrznym nie tylko dla miasta, ale i dla całego Regionu IX, który ma obsługiwać RZZO. Spółka MZO nie jest podmiotem wewnętrznym, takim podmiotem jest RZZO. Ustawa wymaga także, aby działalność wywozową i składową prowadziły oddzielne podmioty  – dodaje Rafał Żelanowski, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Pracownicy MZO przejdą do nowego zakładu, ze wszystkimi obowiązkami i prawami, jakie mają  w swoim dotychczasowym zakładzie, z tymi samymi warunkami pracy i płacy – wyjaśnia Prezydent Jarosław Urbaniak.

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim ma powstać na bazie części instalacji funkcjonujących dziś w ZOiGO MZO S.A przy ul. Staroprzygodzkiej.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx