Narzekasz na Straż Miejską? Teraz możesz ją zmienić

Udostępnij
Tweet

W internecie nierzadko można spotkać się z krytyką poszczególnych instytucji. Część osób nie do końca przepada za Strażą Miejską. Teraz możecie ją zmienić od środka, zatrudniając się i wkładając mundur strażnika.

Strażnicy uważają, że jeżeli:
👉 interesujesz się bezpieczeństwem publicznym
👉 chcesz pomagać mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego
👉 działać na rzecz rozwoju naszego miasta
👉 lubisz pomagać zwierzętom
👉 szukasz stałego zatrudnienia i stabilnej pracy

to powinieneś do nich dołączyć.

1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) ukończone 21 lat,
c) co najmniej wykształcenie średnie,
d) staż pracy nie jest wymagany,
e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,

f) osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane
z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe,
g) posiadanie sprawności pod względem fizycznym i psychicznym,
h) uregulowany stosunek do służby wojskowej,
i) nienaganna opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów ustawy o strażach gminnych i rozporządzeń wykonawczych
do ustawy, przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy
o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz regulaminu porządkowego obowiązującego na terenie miasta,
b) prawo jazdy kat. B,

c) odporność na stres, komunikatywność, wysoka kultura osobista, kreatywność,
zaangażowanie, sumienność wykonywania powierzonych zadań,
d) umiejętność nawiązywania kontaktów, rozwiązywania problemów, przetwarzania
informacji, pracy w zespole, obsługi aplikacji komputerowej Microsoft Word,
e) dyspozycyjność – zabezpieczanie imprez miejskich.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Wykonywanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikającego z ustaw
i aktów prawa miejscowego:
– patrolowanie miasta w patrolach pieszych i samochodowych,
– realizowanie zadań w ramach współdziałania z Policją,
– nakładanie grzywien w formie mandatu karnego,
– prowadzenie postępowań wyjaśniających,
– sporządzanie wniosków o ukaranie do Sądu,
– usuwanie pojazdów i blokowanie kół pojazdów w przypadkach określonych
w przepisach o ruchu drogowym,

CZYTAJ  Będą duże utrudnienia na dojeździe do Ostrowa

– współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia
obywatela, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych
oraz innych miejscowych zagrożeń,
– zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo
miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub
zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także
ustalenia, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
– ochranianie obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
– współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
imprez, zgromadzeń i imprez publicznych,

– doprowadzanie osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień,
– informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń a także uczestniczenie
w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń
i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi
i organizacjami społecznymi,
– konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych
dla potrzeb Gminy,

– realizacja czynności związanych z niską emisją,
– prowadzenie dokumentacji służbowej w formie papierowej i elektronicznej.
2. Gromadzenie i zapoznawanie się z przepisami (zewnętrznymi i wewnętrznymi)
regulującymi wykonywany zakres zadań.
3. Inne czynności zlecone przez Komendanta

https://bip.umostrow.pl/oferta-pracy/845/aplikant-w-strazy-miejskiej?

POLECANE NEWSY
Udostępnij
Tweet
Subskrybuj
Powiadom o
36 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Kawosz
1 rok temu

A kto będzie zerkał za przednia szybę?

Dario
1 rok temu

Zgadzam się z p. Jackiem zlikwidować. Ile kosztuje utrzymanie Straży Miejskiej?

Do Bezdomny
1 rok temu

Jeżeli faktycznie straż miejska naprawia monitoring to ” powodzenia” . Po pierwsze,takie coś powinna robić firma specjalistyczna,po drugie – straż miejska ani nad niczym nie panuje,ani nie interweniuje na zgłoszenia a gdzie mają uprzykrzyć,tam są pierwsi. A na koniec – panowie w autach na patrolach,lepiej nauczcie się kamuflować bo widać was jak sobie przerwy 2 godzinne robicie na obiadki przy działkach. Przy takiej służbie to powinniście zap…. jak biskupi do 75 roku życia.

Jacek
1 rok temu

Z L I K W I D O W A C !!!

Konfederata
1 rok temu

Jest tylko jedyne rozsądne rozwiązanie. Straż Miejska do likwidacji.

36
0
Napisz co o tym sądziszx