Narzekasz na Straż Miejską? Teraz możesz ją zmienić

W internecie nierzadko można spotkać się z krytyką poszczególnych instytucji. Część osób nie do końca przepada za Strażą Miejską. Teraz możecie ją zmienić od środka, zatrudniając się i wkładając mundur strażnika.

Strażnicy uważają, że jeżeli:
👉 interesujesz się bezpieczeństwem publicznym
👉 chcesz pomagać mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego
👉 działać na rzecz rozwoju naszego miasta
👉 lubisz pomagać zwierzętom
👉 szukasz stałego zatrudnienia i stabilnej pracy

to powinieneś do nich dołączyć.

1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) ukończone 21 lat,
c) co najmniej wykształcenie średnie,
d) staż pracy nie jest wymagany,
e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,

f) osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane
z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe,
g) posiadanie sprawności pod względem fizycznym i psychicznym,
h) uregulowany stosunek do służby wojskowej,
i) nienaganna opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów ustawy o strażach gminnych i rozporządzeń wykonawczych
do ustawy, przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy
o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz regulaminu porządkowego obowiązującego na terenie miasta,
b) prawo jazdy kat. B,

c) odporność na stres, komunikatywność, wysoka kultura osobista, kreatywność,
zaangażowanie, sumienność wykonywania powierzonych zadań,
d) umiejętność nawiązywania kontaktów, rozwiązywania problemów, przetwarzania
informacji, pracy w zespole, obsługi aplikacji komputerowej Microsoft Word,
e) dyspozycyjność – zabezpieczanie imprez miejskich.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Wykonywanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikającego z ustaw
i aktów prawa miejscowego:
– patrolowanie miasta w patrolach pieszych i samochodowych,
– realizowanie zadań w ramach współdziałania z Policją,
– nakładanie grzywien w formie mandatu karnego,
– prowadzenie postępowań wyjaśniających,
– sporządzanie wniosków o ukaranie do Sądu,
– usuwanie pojazdów i blokowanie kół pojazdów w przypadkach określonych
w przepisach o ruchu drogowym,

CZYTAJ  Oferty pracy - styczeń 2023 - cz. 3

– współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia
obywatela, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych
oraz innych miejscowych zagrożeń,
– zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo
miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub
zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także
ustalenia, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
– ochranianie obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
– współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
imprez, zgromadzeń i imprez publicznych,

– doprowadzanie osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień,
– informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń a także uczestniczenie
w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń
i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi
i organizacjami społecznymi,
– konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych
dla potrzeb Gminy,

– realizacja czynności związanych z niską emisją,
– prowadzenie dokumentacji służbowej w formie papierowej i elektronicznej.
2. Gromadzenie i zapoznawanie się z przepisami (zewnętrznymi i wewnętrznymi)
regulującymi wykonywany zakres zadań.
3. Inne czynności zlecone przez Komendanta

https://bip.umostrow.pl/oferta-pracy/845/aplikant-w-strazy-miejskiej?

36 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Kawosz
1 miesiąc temu

A kto będzie zerkał za przednia szybę?

Dario
1 miesiąc temu

Zgadzam się z p. Jackiem zlikwidować. Ile kosztuje utrzymanie Straży Miejskiej?

Do Bezdomny
1 miesiąc temu

Jeżeli faktycznie straż miejska naprawia monitoring to ” powodzenia” . Po pierwsze,takie coś powinna robić firma specjalistyczna,po drugie – straż miejska ani nad niczym nie panuje,ani nie interweniuje na zgłoszenia a gdzie mają uprzykrzyć,tam są pierwsi. A na koniec – panowie w autach na patrolach,lepiej nauczcie się kamuflować bo widać was jak sobie przerwy 2 godzinne robicie na obiadki przy działkach. Przy takiej służbie to powinniście zap…. jak biskupi do 75 roku życia.

Jacek
1 miesiąc temu

Z L I K W I D O W A C !!!

Konfederata
1 miesiąc temu

Jest tylko jedyne rozsądne rozwiązanie. Straż Miejska do likwidacji.

kit
1 miesiąc temu

Od środka to się nie naprawi zepsutej głowy. Trzeba ją uciąć żeby się dalej nie psuła albo wymienić na inną niezależna. Choć w tym państwie to każdy niezależny łeb szybko się psuje jak ma za to płacone.

M43
1 miesiąc temu

Jest takie mądre powiedzenie: „Jeżeli wpadniesz między wrony, to musisz krakać jak one”. Czy już wszystko jasne, odnośnie zmian w straży „od środka”?

Ostatnio edytowany 1 miesiąc temu by M43
Artur
1 miesiąc temu

W wielu miastach zrezygnowano z straży miejskiej co wygenerowało duże oszczędności, moim skromnym zdaniem w naszym mieście, które jest monitorowane przez kamery straż miejska jest zbędna dawno już nie widziałem na mieście patroli pieszych straży ale jeżdżących autem w te i z powrotem np. na piaski to już przesada. Dla mnie zbędna formacja.

Bezdomny
odpowiada  Artur
1 miesiąc temu

A rozbudową monitoringu, naprawami i tym wszystkim co z nim związane to kto się zajmuje??? – No Straż Miejska. Gdyby nie straż to byś widział monitoring jak świnia niebo. A jak by chodzili na pieszo na interwencje to byś czekał półgodziny lub więcej zanim by dotarli na miejsce a wtedy byś jape darł, że tak długo. Nie masz pojęcia o tej robocie to daj sobie spokój z komentowaniem czegoś na czym się nie znasz. Najlepiej złóż papiery i zobaczymy czy się dostaniesz.

Do Bezdomny
odpowiada  Bezdomny
1 miesiąc temu

Papiery to mogą tam składać tylko osoby po układach ( czytaj- nieudacznicy) ,a monitoring w Ostrowie działa tylko na papierku. Straż miejska jest tylko od zakladania blokad,wlepiania durnych mandatów i pocztów sztandarowych,czyli ogólnie do niczego. I tyle z twojej mądrości,panie ” bezdomny”.

tedi69
odpowiada  Bezdomny
1 miesiąc temu

A jak tam z utopionym doblo konsekwencje wyciągnięte

AudiRS6
1 miesiąc temu

Najzabawniejszym podpunktem w wymaganiach jest (wysoka kultura osobista),podobnie jak w policji jedno wielkie chamstwo i prostactwo,całe szczęćcie coraz bardziej powszechne są kamerki,które jednego czy 2 chama potrafią nauczyć kultury.

Przedstaw się
odpowiada  AudiRS6
1 miesiąc temu

To prawda. Te kamerki to hamulec na chamów w mundurach. Tyle że nie zawsze działają:)

AudiRS6
odpowiada  Przedstaw się
1 miesiąc temu

Na szczęście moje działają zawsze…

Ops
odpowiada  AudiRS6
1 miesiąc temu

Odezwał się nieuk z ZNTKu.

Xxx
1 miesiąc temu

100% zlikwidować a budżet który był przeznaczony na to przeznaczyć na coś co wszystkich mieszkańców ucieszy

36
0
Napisz co o tym sądziszx