Inicjatywa lokalna do końca września – składajcie wnioski

Udostępnij
Tweet

Trwa nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. Do 30 września 2017 roku mieszkańcy miasta mogą zgłaszać swoje pomysły do Urzędu Miejskiego, które będą realizowane w 2018 roku.

+

Inicjatywa lokalna jest narzędziem dzięki któremu mieszkańcy we współpracy z samorządem mogą podejmować działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. W ramach infrastruktury technicznej realizowane mogą być m. in. budowy dróg, budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, wykonanie oświetlenia, budowy boisk, siłowni zewnętrznych czy placów zabaw, natomiast w ramach infrastruktury społecznej można realizować np. zajęcia edukacyjne, turnieje sportowe, działania artystyczne, kulturalne, projekty prozdrowotne itp.

Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej składać mogą mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego tworząc grupę inicjatywną lub mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych, jednak działania podejmowane przez mieszkańców nie mogą służyć realizacji celów statutowych organizacji pozarządowych. W ramach przedmiotowego naboru można składać wnioski na zadania osiedlowe lub ogólno-miejskie mające na celu realizację potrzeb społecznych mieszkańców. Zadania zgłaszane przez mieszkańców muszą mieścić się w katalogu zadań własnych gminy.

Do zadań, które mogą być realizowane dzięki inicjatywie lokalnej zaliczyć można działania z zakresu:

– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmującej szczególnie budowę, remont, rozbudowę dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków, a także obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;

– działalności charytatywnej;

– podtrzymywania i upowszechnienia tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
– działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych a także języka regionalnego;

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

– promocji i organizacji wolontariatu;

– nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

– turystyki i krajoznawstwa;

– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

– porządku i bezpieczeństwa publicznego. ;

Wniosek dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod adresem www.umostrow.pl w zakładce INICJATYWA LOKALNA, a także w Referacie Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim al. Powstańców Wielkopolskich 18.

Gotowe pomysły można składać w formie pisemnej w Referacie Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim lub listownie na adres: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

POLECANE NEWSY
Udostępnij
Tweet
Subskrybuj
Powiadom o

5 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
jagoda
6 lat temu

Czy to ma sens? Poniżej aktualne wyniki głosowania na Budżet Obywatelski:
„Duże zadania”:
nr zadania :38 Budowa bezpłatnego parkingu w rejonie ul. Poznańskiej przy ścieżce rowerowej na Piaski Szczygliczka 1037 głosów
nr zadania 40 Zagospodarowanie rekreacyjno – sportowe boiska przy SP 11 – modernizacja 993 głosów
nr zadania 20 Modernizacja placu zabaw dla dzieci 123 głosów
„Małe zadania”:
nr zadania 5 „Bawmy się jak za dawnych lat” – budowa ogólnodostępnego zewnętrznego kompleksu urządzeń rekreacyjno-edukacyjnych 1033 głosów
nr zadania
22 Modernizacja chodnika na ulicy Batorego od ulicy Kasprzaka do ulicy Traugutta 1019 głosów
nr zadania 15 Miejska baza sprzętu ratunkowego – zakup sprzętu do ratowania życia i edukacji mieszkańców Ostrowa w zakresie udzielania pierwszej pomocy 124 głosów

Czy to wszystko ma sens na przykładzie powyzszego „przekrętu” Pytam panią Prezydent i Was Szanowni Panstwo Radni miasta???

PiS to zagrożenie demokracji
odpowiada  jagoda
6 lat temu

Jagoda a ile za loda?

jagod
odpowiada  PiS to zagrożenie demokracji
6 lat temu

w paszczu 100 rublów ,rukoj 50 rublów – miłego dnia

ramzes wędzony
6 lat temu

Pan Alozy juz ma gotowe listy…..

podatnik z pis.... .uaru
6 lat temu

Cos tu jest nie tak uczniowie przynosza ze szkoły deklaracje na głosowanie na budzet obywatelski i nakazują głosowac na dany projekt i muszą na drugi dzien oddac podpisaną deklaracje co tooooooooooooooooooooo ma bbbbbbbbyccc

5
0
Napisz co o tym sądziszx