Spółka Oświetlenie Drogowe i Uliczne dała możliwość zgłaszania awarii latarni na terenie naszego regionu.  W tym celu uruchomiono numery telefonów, pod którymi można bezpośrednio zgłaszać nie działające latarnie. Mieszkańcy Ostrowa Wlkp. mogą skorzystać z dwóch numerów telefonów.

+

Z telefonów stacjonarnych – 801 90 10 80
Z telefonów komórkowych – 62 598 64 80