Podatki bez zmian

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęta została uchwała o podatkach od nieruchomości na nadchodzący rok. Stawki w roku 2016 zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. Zmiana dotyczy budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, gdzie stawka została obniżona zgodnie z wymogami ustawy.

+

Na rok podatkowy 2016 stawki pozostawiono na poziomie roku 2015, za wyjątkiem stawki dla budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, gdzie przyjęto górną granicę stawki 4,65 zł od 1m². Do tej pory w Ostrowie Wielkopolskim wynosiła ona 4,70 zł od 1 m2, jednak ustawodawca odgórnie obniżył tę stawkę.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2016:

1. od gruntów:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 od 1 m2 powierzchni,
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,32 zł od 1 m2 powierzchni;

2. od budynków lub ich części:

a. mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zajętych wyłącznie na kryte boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki – 7,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

CZYTAJ  Budują niewymiarowy basen

3. od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Radni zdecydowali o wyłączeniu z pkt. 2c krytych kortów tenisa ziemnego oraz torów kartingowych. Te pierwsze korzystają w Ostrowie Wielkopolskim ze zwolnienia z podatku na mocy odrębnych przepisów, a te drugie zaprzestały działalności w naszym mieście.

2 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Taka prawda
7 lat temu

to wyjaśnia tegoroczne kontrole na terenach należących do prywatnych firm ktoś musiał dziurę załatać .

zzz
7 lat temu

Nie ma to jak płacić za to, że się ma gdzie mieszkać. Państwo mi nie wybudowało domu lub mi nie sprząta na posesji żebym musiał uiszczać opłaty.

2
0
Napisz co o tym sądziszx