INICJATYWA LOKALNA – nabór wniosków do 30 września

Do 30 września br. trwa przyjmowanie wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na 2016 rok. Inicjatywa lokalna jest narzędziem, dzięki któremu mieszkańcy, we współpracy z samorządem, mogą podejmować działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

+

W ramach inicjatywy lokalnej można zrealizować takie zadania jak budowa czy remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, czy też dotyczące sfery kultury, sportu, edukacji itp. Wnioski mogą składać bezpośrednio mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego zakładając grupę inicjatywną lub mieszkańcy za pośrednictwem wybranej organizacji pozarządowej działającej na terenie Ostrowa. Mechanizm ten sprzyja integracji i nawiązywaniu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a mieszkańcami.

Inicjatywa lokalna, to kolejne obok Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego narzędzie, dzięki któremu ostrowianie mogą aktywnie współrządzić miastem. Dzięki wkładowi własnemu, na przykład w formie pracy społecznej, mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na to, jakie zadania realizowane będą w Ostrowie Wielkopolskim – mówi Beata Klimek, prezydent miasta.

W ubiegłym roku, ze środków inicjatywy lokalnej, zrealizowano m.in. modernizację sali sportowej w SP nr 1.

Inicjatywa lokalna zakłada partycypację wnioskodawcy w realizacji proponowanego zadania. Udział wnioskodawcy może polegać na:

– świadczeniu pracy społecznej,

– świadczeniu pieniężnym,

– świadczeniu rzeczowym.

Wnioski o realizację zadania mogą składać również mieszkańcy, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

Inicjatywa lokalna to mechanizm umożliwiający mieszkańcom realizację zadania wspólnie z miastem. Mieszkańcy uczestniczą w realizacji przedsięwzięcia poprzez wykonywanie określonych prac społecznych związanych z realizowanym zadaniem. Partycypacja może polegać także na wniesieniu wkładu rzeczowego w postaci dokumentacji projektowej, czy materiałów budowlanych. Możliwe jest również wniesienie wkładu w formie pieniężnej w wysokości określonej dla poszczególnych rodzajów zadań.

Wnioskodawca składa wniosek w formie pisemnej w Referacie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego lub drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego. Dla ułatwienia został przygotowany wzór wniosku, który dostępny jest na stronie internetowej www.umostrow.pl w zakładce „Inicjatywa lokalna”. Więcej informacji na temat mechanizmu można uzyskać także w Biurze Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego – pok. 122 lub pod nr tel. 62 58 22 122.

CZYTAJ  Wjechał w płot i poszedł do sklepu. Ukr. był pijany

 

ABC Inicjatywy Lokalnej

POLECANE NEWSY
Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx