OSTROW24.tv - Ostrów Wielkopolski

Inicjatywa lokalna również na projekty “miękkie”

Do tej pory w ramach inicjatywy lokalnej realizowano wyłącznie inwestycje drogowe, zamontowano oświetlenie uliczne na ul. A. Osieckiej oraz zmodernizowano małą salę i podłogi w Szkole Podstawowej nr 1. Od tego roku środki z puli inicjatywy lokalnej będą wykorzystane również na tzw. zadania “miękkie” w takich dziedzinach jak edukacja, sport i kultura.

+

Inicjatywa lokalna to narzędzie, które ma na celu wspólne realizowanie i finansowanie inwestycji mieszkańców z miastem. Na 2015 rok przyjęte zostały dwa wnioski – wniosek mieszkańców ul. Jagodowej o budowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz  wniosek Osiedlowego Stowarzyszenia „Krępianie” o remont klatki schodowej w Publicznym Przedszkolu nr 1. W tym roku w ramach inicjatywy lokalnej realizować będzie można również zadania w dziedzinie edukacji, sportu i kultury.

Od tego roku środki z inicjatywy będą wykorzystywane na projekty “miękkie”, a ogromna ilość organizacji, które wzięły udział w konsultacjach społecznych pokazuje, że są one bardzo zainteresowane wspieraniem mieszkańców przy tworzeniu projektów społecznych zapewnia Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

W przypadku infrastruktury społecznej realizacja zadania bez wniesienia wkładu finansowego jest możliwa pod warunkiem wykazania np. wkładu własnego w formie pracy społecznej.

Nowy projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym, a także konsultowany był z przedstawicielami NGO. Mieszkańcy mogli przedstawiać swoje propozycje i sugestie np. w odniesieniu do szczegółowych kryteriów oceny wniosków oraz zaproponowanej punktacji. Propozycje mieszkańców i przedstawicieli NGO zostały uwzględnione w nowym projekcie uchwały.

Dziękuję za wkład pracy przedstawicielom ostrowskich organizacji pozarządowych, którzy tak licznie zebrali się na spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym. Każda sugestia i opinia przedstawiona na spotkaniu została wnikliwie przeanalizowana. Żywię nadzieję, że wszystkie kolejne konsultacje spotkają się z tak dużym zainteresowaniem i aktywnym udziałem zarówno mieszkańców jak i przedstawicieli NGOmówi prezydent miasta.

 

Zakres zadań do realizacji w ramach “miękkich” projektów jest bardzo szeroki – mogą to być działania związane z działalnością charytatywną; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej; działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; promocji i organizacja wolontariatu; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Ważne, aby pomysł wnioskodawcy wpisywał się w zakres tych zadań, a teren na którym zamierzamy zadane zrealizować należy do Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx
()
x