Więcej miejsc w przedszkolach

1 marca 2015 r. rozpoczyna się elektroniczny nabór do ostrowskich przedszkoli oraz oddziałów zerowych na 2015/2016 r. W 14 miejskich placówkach przedszkolnych do dyspozycji dzieci w wieku od 3 do 5 lat, zamieszkałych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, jest 2072 miejsc – o 86 miejsc więcej, niż w roku ubiegłym. – To wystarczająca ilość, by przyjąć wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Ostrowa – mówi Ewa Matecka, wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

+

Na rok szkolny 2015/2016 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski przygotowano 2072 miejsca. Liczba ta w trakcie rekrutacji może jednak ulec niewielkim zmianom w zależności od zainteresowania 5 – godzinnymi oddziałami zmianowymi.

– Dysponujemy także 125 miejscami w szkolnych oddziałach „zerowych” w szkołach podstawowych nr 4, nr 5 oraz nr 13, do których zapraszamy dzieci pięcioletnie. W sumie to 2197 miejsc. Dzieci w rocznikach przedszkolnych mamy obecnie 2173, zatem dla każdego z nich mamy miejsce w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski – zapewnia Ewa Matecka.

Rekrutacja przebiegać będzie dwuetapowo – w pierwszym etapie pod uwagę brane będą kryteria ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

1. Wielodzietność rodziny kandydata

2. Niepełnosprawność kandydata

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

W przypadku takich samych wyników uzyskanych w pierwszym etapie lub w przypadku, gdy przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

1. Dziecko rodziców / opiekunów prawnych pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą lub studiujących w systemie stacjonarnym

2. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola pierwszego wyboru

3. Dziecko dotychczas uczęszczające do żłobka

4. Zgłoszenie po raz pierwszy do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci

CZYTAJ  Spadł z 4. piętra. Zatrzymano 2 osoby

5. Szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuacje rodzinną dziecka, uzasadniające konieczność jego przyjęcia do przedszkola

6. Dziecko rocznikowo trzyletnie

Należy pamiętać, że zaznaczenie danego kryterium wiąże się z koniecznością dostarczenia do przedszkola dokumentów go potwierdzających.

Rekrutacja zasadnicza potrwa przez cały marzec, po czym prace rozpoczną komisje rekrutacyjne. 15 kwietnia ogłoszona zostanie lista dzieci przyjętych do przedszkoli. W terminie siedmiu dni od tej daty rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Siedem dni po jego otrzymaniu rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Haromogram przyjęć do ostrowskich przedszkoli

POLECANE NEWSY
Subskrybuj
Powiadom o

3 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
ostrowiak
9 lat temu

Miejski płatny urlop wychowawczy do 3 roku życia dzieciaka rozwiązałby problem;-) Nie stać nas?

zniesmaczony
9 lat temu

Genialnie, 2072 miejsca, a w żłobku 42.

xxxxxxxx
9 lat temu

Opłata wynosi 0zł. Czy może więcej?

3
0
Napisz co o tym sądziszx