O oświetleniu ulic w Ostrowie

Blisko 3 miliony złotych kosztowało w 2008 roku budżet Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oświetlenie ostrowskich ulic i dróg. To jednak tylko koszty zakupu energii elektrycznej od spółki Energa SA, głównego udziałowca spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu. Dodatkowo co roku budżecie zabezpieczone są środki na remonty i modernizacje oświetlenia. W 2009 roku to suma 400 tysięcy złotych.

Co robić by koszty zakupu energii elektrycznej i utrzymania lamp nie rosły z roku na rok? W jaki sposób działać w spółce, w skład której wchodzi i Energa SA i 106 gmin w dawnego województwa kaliskiego i konińskiego. O tym między innymi wytypowani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przedstawiciele siedmiu gmin rozmawiali w środę 15 kwietnia na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wytypowało najpierw 14 przedstawicieli gmin, a spośród nich siedmiu, by wspólnie przygotowały strategię w która stronę powinna iść dalej spółka Oświetlenie Drogowe i Uliczne. Na dziś wygląda to tak, że Energa SA ma ponad 43% akcji, nie jest już akcjonariuszem większościowym, pozostałe akcje mają gminy z terenu kaliskiego i konińskiego. Kalisz i Ostrów Wielkopolski są po Enerdze największym akcjonariuszem. Gminy nie są zadowolone z tego, że wnoszą majątek do spółki, dodatkowo płacą za naprawy i remonty i na dodatek coraz więcej wydają na zakup energii elektrycznej. Stąd spotkanie, by wypracować wspólne stanowisko w celu obniżenia świadczonych usług dla gmin, jak również kosztów funkcjonowania spółki – mówi Stanisław Krakowski, Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, który do uczestnictwa w posiedzeniach został wydelegowany przez Prezydenta Miasta.

Miasto Ostrów Wielkopolski w 2008 roku na oświetlenie ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta Ostrowa w 2008 roku wydało 2. 899,611 złotych. Miasto ma przy drogach własnych, ale także wojewódzkich krajowych i powiatowych 7,5 tysiąca lamp.

– Największym mankamentem tej struktury jest zbyt duże rozdrobnienie akcjonariatu. By zasiąść do rozmów z zarządem Energii musimy mieć jako gminy ściśle wypracowane stanowisko. Rozbieżność jest taka, ze gminy chcą by działalność spółki była non profit, spółka Energia SA – główny akcjonariusz – jest z kolei zobligowana do osiągania zysku. A zysk jest wypracowywany kosztem gmin i tak kółko się zamyka – podkreśla Włodzimierz Drogi, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu.

Nikt nie chce doprowadzić do likwidacji spółki, każdy samorząd chce rozwijać swój majątek, chcemy inwestować, ale na zasadach partnerskich, a nie z pozycji dominanta. Co ważne dla takiej Gminy jak Kępno cena energii w minionym roku zdrożała o 47%, to dla nas samorządów kwota bardzo wysoka. Chcemy po prostu racjonalizacji kosztów. Główny udziałowiec nie może na samorządy patrzeć tylko jako na płatników. – wyjaśnia Piotr Psikus, burmistrz Kępna.

Spółka „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. w Kaliszu rozpoczęła działalność w styczniu 1997 roku. Jej podstawowym celem działalności jest szeroko pojęta usługa oświetleniowa, polegająca na zapewnieniu dopływu energii i utrzymaniu w należytym stanie technicznym infrastruktury oświetleniowej. Z majątku ówczesnej Energetyki Kaliskiej SA wyodrębniono sieć oświetleniową i wniesiono ją aportem do Spółki prawa handlowego.

– Na dziś zależy nam by nie było przeszkód co do podnoszenia kapitału zakładowego spółki Oświetlenie Drogowe i Uliczne w Kaliszu. Teraz takie przeszkody są, mieliśmy w 2008 roku trzy nieudane posiedzenia, na których gminy nie mogły podnieść swojego kapitału zakładowego i tym samym objąć dodatkowych akcji spółki. – podkreśla Grzegorz Nawrocki, prezes Zarządu Spółki „Oświetlenie Drogowe i Uliczne” w Kaliszu.

Obszar działania objął teren byłych dwóch województw: kaliskiego i konińskiego. Gminy z tych terenów aportem wniosły swój komunalny majątek w postaci lamp, dodatkowo ponoszą koszty zakupu energii, przesyłu i remontów.

Sylwia Nowicka

POLECANE NEWSY
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx
()
x