Sieciowa konferencja w Ratuszu

„Sieciowanie gospodarki. Praktyka krajowa i międzynarodowa.” Konferencja pod takim tytułem odbyła się 24 listopada 2011 r. w Sali Kolumnowej Ratusza w Ostrowie Wielkopolskim. To drugie spotkanie w ramach realizowanego projektu „Sieć współpracy Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

W ramach Rady Programowej zostało powołanych pięć zespołów ekspertów: ds. gospodarczych, ds .instytucji otoczenia biznesu, ds. organizacji pozarządowych, nauki oraz ds. współpracy międzynarodowej. Spotkanie otworzył Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak.

– W poprzednim roku dzięki środkom zewnętrznym została opracowana „Strategia identyfikacji i wdrażania zmian gospodarczych w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.” Teraz mamy podglądac najlepszych i najlepsze rozwiązania, także w gospodarce komunalnej, by je umieć przenieść na grunt ostrowski, na grunt Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. W książce „Alicja w krainie czarów” jest bardzo ważna myśl, dotycząca także binezsu – Trzeba bardzo szybko biec, żeby nie stać w miejscu – mówił Prezydent Jarosław Urbaniak.

Szef Zespołu Ekspertów ds Gospodarczych Ryszard Moczyński wskazywał na konieczność współpracy podmiotów gospodarczych, które tylko poprzez konsolidację mogą skutecznie konkurować.

Piotr Sadowski, przewodniczący Zespołu Ekspertów ds Instytucji Otoczenia Biznesu wskazywał, że należy się zastanowić i dokładnie wypisać jakie kroki takie instytucje musza podjąc, by jeszcze skuteczniej pomagać i wspierać przedsiębiorców z terenu aglomeracji.

O roli nauki i możliwościach jej praktycznego wykorzystania mówił podczas spotkania  prof. dr hab. Piotr Bartkowiak, przewodniczący Zespołu Ekspertów ds Nauki.

– Celem projektu „Sieć współpracy Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” jest wypracowanie propozycji działań, które docelowo stworzą sieć współpracy między społecznością lokalną, samorządem terytorialnym, sektorem gospodarki, sektorem nauki oraz organizacjami pozarządowymi.

Środki na realizację tego projektu  pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Holdikom pozyskał blisko milion złotych.

– Przez dwa lata będziemy prowadzić działania, które pomogą nam wypracowywać mechanizmy będące podstawą do tego, aby aglomeracja pracowała jeszcze lepiej, i by podejmowała lepsze decyzje. W poprzednim roku także dzięki środkom unijnym przygotowaliśmy strategię, teraz zajmiemy się programami wykonawczymi, operacyjnymi  – wyjaśnia Zenon Kiczka, dyrektor ds rozwoju w spółce Holdikom.

CZYTAJ  50-latek wpadł z wieloma dopalaczami

Koncepcja projektu jest oparta na pracy Zespołów Ekspertów, których zadaniem będzie m.in. zapoznanie się z aktualnym stanem aglomeracji oraz opracowanie raportów zawierających rekomendacje do działań operacyjnych dla osiągnięcia celów zawartych w „Strategii identyfikacji i wdrażania zmian gospodarczych w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.”  Wkrótce uruchomiony zostanie portal, na którym znajdą się również wystąpienia i przygotowane w ramach projektu ekspertyzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx