Od dziś obowiązek noszenia maseczek. Praktyczne informacje

Udostępnij
Tweet

W środę wieczorem opublikowano rozporządzenie, w którym sprecyzowano kwestie związane z obowiązkiem zakrywania ust i nosa w „środkach publicznego transportu zbiorowego (…) oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie” oraz w „miejscach ogólnodostępnych”. Do tego celu możemy używać maseczek jedno- i wielorazowych.

+

Wśród „miejsc ogólnodostępnych” wymienione zostały: drogi i place, zakłady pracy oraz budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Zgodnie z rozporządzeniem za budynek użyteczności publicznej uznaje się także obiekt biurowy lub socjalny, a nakaz zakrywania ust i nosa obowiązywać też będzie w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i targowiskach (straganach) oraz na terenie nieruchomości wspólnych.

„Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną” – czytamy w rozporządzeniu.

Wyjątki od obowiązku

W rozporządzeniu wymieniono też wyjątki od obowiązku zakrywania nosa i ust. Obowiązku tego nie ma w przypadku:

1. pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem;

2. dziecka do ukończenia 4. roku życia;

3. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

CZYTAJ  Trzeci raz próbował to zrobić na kładce

4. osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

5. kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu, albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;

6. duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;

7. żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.
Obowiązek odkrycia ust i nosa przy legitymowaniu

W rozporządzeniu zapisano także obowiązek odkrycia przez osoby ust i nosa na żądanie:

1) organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;

2) innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

Obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy wszystkich osób przemieszczających się po ulicach, a także przebywających w urzędach, sklepach, czy miejscach świadczenia usług. Można nosić maski i maseczki, można też wykorzystać części odzieży, na przykład szalik. Istotne jest, jak zakładamy, nosimy i zdejmujemy to, czym zasłaniamy część twarzy.

Jednym z często popełnianych błędów jest niezakrywanie nosa. Osoby z brodami powinny uważać, by nie zsuwać maski na nią. Wtedy patogeny z zewnętrznej powierzchni mogą dostać się do naszego organizmu.

Gdy tylko maska stanie się wilgotna, trzeba ją wymienić na nową.

Jednorazowych masek nie należy używać ponownie.

Maskę należy zdejmować, chwytając za część tylną, bez dotykania potencjalnie zakażonej części przedniej – i natychmiast wyrzucić do zamkniętego pojemnika.

CZYTAJ  Rywalizacja na Hobby Horse (ZDJĘCIA)

Po wykonaniu tej czynności należy oczyścić ręce preparatem alkoholowym lub umyć wodą i mydłem.

Jeśli używaliśmy maseczki wielorazowej, powinno się ją wyprać w temperaturze 60 stopni Celsjusza.

POLECANE NEWSY
Udostępnij
Tweet
Subskrybuj
Powiadom o
16 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
16
0
Napisz co o tym sądziszx