Jak Rząd zamierza pomóc gospodarce z powodu koronawirusa

212 miliardów zł przeznaczy rząd w ramach „tarczy antykryzysowej”. Ma ona wspomóc polskich przedsiębiorców, którym przyjdzie się zmagać ze skutkami ogłoszonej pandemii COVID-19. Pakiet pomocowy składa się z 5 filarów obejmujących różne dziedziny gospodarki i życia społecznego.

+

Przygotowany projekt nazwano „Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2”. Jego zadaniem jest ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwo finansowe oraz zdrowotne obywateli.

– W firmach z problemami Państwo przejmie finansowanie 40 proc. wynagrodzenia, a pracodawca może obniżyć koszty osobowe o 60 proc., jeżeli nie będzie prowadził zwolnień pracowników.
– Państwo pokryje firmie w kłopotach blisko połowę pensji pracownika na postojowym, a jego wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna.
– Samozatrudnieni, osoby na umowach zleceniach i o dzieło w związku ze spadkiem dochodów otrzymają jednorazowe świadczenie ok. 2 tys. zł.
– Pracownicy mogą skorzystać z wakacji kredytowych w bankach.
– Polacy skorzystają z przesunięcia terminu deklaracji PIT do końca czerwca.

– UOKIK będzie chronił przed nieuzasadnionym wzrostem cen i niedozwolonymi praktykami na rynku pożyczek gotówkowych.
– Małe i średnie firmy będą mogły uzyskać przedłużenie kredytów obrotowych oraz uzyskać nowe finansowanie zabezpieczone w 80 proc. gwarancjami de minimis BGK.
– Firmy mogą uzyskać kapitał w Polskim Funduszu Rozwoju oraz ubezpieczenia obrotu w KUKE.
– Firmy transportowe mogą skorzystać z leasingu ARP z odroczonymi o trzy miesiące ratami.
– Mikrofirmy zatrudniające do dziewięciu osób mogą uzyskać nisko oprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy do 5 tys. zł na 12 miesięcy.

– Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS bez żadnych opłat.
– Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać zwrot CIT poprzez korektę podatku z 2019 o wysokość strat w 2020 r.
– Służba zdrowia otrzyma 7,5 mld zł dodatkowych środków na walkę z epidemią SARS-CoV-2, rozwój infolinii dla pacjenta i lekarza, informatyzację oraz rozwój programu Domów Opieki Medycznej (DDOM) dla osób starszych.
– Firmy nie będą narażone na skutki opóźnień i kar w zamówieniach publicznych.
– Premier powoła Fundusz Inwestycji Publicznych o wartości 30 mld zł celem pobudzenia gospodarki przez inwestycje publiczne w infrastrukturę, drogi, szpitale, szkoły, cyfryzację, energetykę, biotechnologię.

– Nastąpi przesunięcie wielu obowiązków i terminów administracyjnych lub sądowych.
– Pracownicy z Ukrainy otrzymają automatyczne wydłużenie wiz i pozwoleń na prace.
Tańsze raty kredytów, oprocentowanie w dół. Stopy procentowe najniższe w historii

Kompendium obejmujące pięć filarów:

Szacowana całkowita wartość pakietu to 211 mld zł (blisko 10 proc. PKB). W jego skład wchodzą:
– Gotówkowy komponent rządowy o wartości 66 mld (2,9 proc. PKB), na który składają się wydatki budżetu państwa, ZUS i funduszy celowych
– Płynnościowy komponent rządowy o wartości 74,5 mld zł (3,3 proc. PKB) składający się wakacji kredytowych i odroczonych danin oraz finansowania płynnościowe w postaci kredytów i kapitału głowie z wykorzystaniem instrumentów finansowych Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR, BGK, KUKE, ARP)
– Pakiet płynnościowy NBP o wartości 70 mld zł, który zapewni niezbędną płynność i warunki kredytowe

1. Bezpieczeństwo pracowników

Wartość: 30 mld zł, w tym 23,8 mld zł wydatki i 6,2 mld zł środki płynnościowe. Filar ten obejmuje działania osłonowe dla runku pracy, by w solidarny sposób pracodawca, pracownik i państwo brali udział w ochronie miejsc pracy.
– Dofinansowanie elastycznego zatrudnienia
– Przesunięcie płatności za media
– Finansowanie postojowego dla umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych
– Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla osób, które opiekują się dzieckiem do 12. roku życia na okres 14 dni
– Wakacje kredytowe
– Wakacje od obowiązków administracyjnych
– Ochrona konsumentów i pożyczkobiorców
– Wydłużenie elastycznego czasu pracy
– Dodatkowe wsparcie osób niepełnosprawnych
Premier: UE nie zaproponowała nowych środków na walkę z koronawirusem

2. Finansowanie Przedsiębiorstw

Drugi filar zakłada pomoc dla przedsiębiorców w celu zachowania płynności finansowej. Jego wartość to 73,2 mld zł.
– Finansowanie instytucji rozwoju Grupy PFR – gwarancje, kredyty, kapitał, ubezpieczenia i dopłaty
– Finansowanie leasingu dla firm transportowych
– Pożyczka 5 tys. zł dla mikrofirm
– Odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat
– Brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych
– Brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych
– Automatyczne przedłużenie bankowych kredytów obrotowych
– Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku
– Polityka drugiej szansy

3. Ochrona Zdrowia

Trzeci filar to dodatkowe środki finansowe dla służby zdrowia, głównie dla szpitali zakaźny, na materiały ochronne czy sprzęt medyczny niezbędny do walki z koronawirusem. Wartość: 7,5 mld zł
– Finansowanie działań związanych z walką z SARS-CoV-2
– Rozwój infolinii pacjenta
– Dofinansowanie infrastruktury służby zdrowia
– Dodatkowe finansowanie cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej
ZUS przedstawił ulgi dla przedsiębiorców z powodu epidemii

4. Wzmocnienie Systemu Finansowego

Filar ten zakłada zapewnienie bezpieczeństwa systemu finansowego państwa, depozytów bankówych, itp. Wartość: 70,3 mld zł
– Pakiet regulacyjny KNF i MF
– Pakiet płynnościowy NBP

5. Program Inwestycji Publicznych

Powstanie fundusz inwestycyjny, którego celem będzie wzmocnienie wydatków na poszczególne elementy. Ma on zastąpić osłabione inwestycje z sektora prywatnego. Wartość: 30 mld zł
– Utworzenie Funduszu Inwestycji Publicznych
– Infrastruktura
– Modernizacja szkół i szpitali
– Transformacja energetyczna
– Cyfryzacja
– Biotechnologia i farmacja
– Inne działania antykryzysowe

POLECANE NEWSY

47 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
47
0
Napisz co o tym sądziszx