Kolejni mężczyźni trafią przed oblicze komisji od kwalifikacji wojskowej

Rozpoczyna się kolejna kwalifikacja wojskowa, które obejmie niżej mężczyzn urodzonych w niżej wymienionych rocznikach.

+

podaje się do publicznej wiadomości informacje, że:

1. W okresie od dnia 4 lutego 2019 r. do dnia 26 kwietnia 2019 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, przeprowadzona zostanie na obszarze województwa wielkopolskiego kwalifikacja wojskowa.

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2000 r., a także mężczyzn urodzonych w latach 1995–1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w latach 1998–1999, które:

1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1995–2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944).

5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

CZYTAJ  Pożar budynku blisko granicy Nowych Skalmierzyc i Kalisza

6. Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w niżej podanych miejscach i terminach, a osoby wymienione w pkt 2–5, mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące:

NA TERENIE POWIATU OSTROWSKIEGO: w mieście Ostrów Wielkopolski, w gminach i miastach: Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Raszków, w gminach: Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Sieroszewice i Sośnie, winny stawić się w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 17, w dniach od 18 lutego do 28 marca 2019 r., w godz. 9.00 – 17.00.

7. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązana jest przedstawić:

1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3) wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe i potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

8. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3) wojskowemu komendantowi uzupełnień: wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki i posiadane kwalifikacje zawodowe.

9. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które:

CZYTAJ  Dostał ataku podczas jazdy autem

1) w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

2) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu.

10. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawały do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

11. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

12. Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.).

POLECANE NEWSY
Subskrybuj
Powiadom o

17 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Michu
5 lat temu

posiada ktoś informację czy trzeba się rozbierać na komisji? , chory kraj dostawać obowiązkowe wezwanie i wbiegać nago w kilka osób na badania

Rambo
5 lat temu

Ja będę unikał wojska jak ognia. Będę się starał mieszkać z mamą i tatą, no chyba, że mi znajdą jakąś bogatą i ładną pannę. A jak się z nią nie uda, to będę się starał dostać jak najwcześniej rentę chorobową.

Sebek1
5 lat temu

Każdy co ukończył 18 rok życia powinien odbyć Zasadniczą Służbę Wojskową ponieważ w wojsku dzieciak staje się mężczyzną….a teraz widać w społeczeństwie jakich mamy mami synków….w czas wojny to Polski nie widzę…

JW-1956
5 lat temu

gdzie wielka zawodowa armia ? Brakuje głupich ? czy tak jak za moich czasów brakuje pieniędzy.Gdzie dobrowolne oddziały terenowe eksperta samolotowego od bomb ?Jednostki wojskowe rozgrabione rozsprzedane do końca .Co władza chce dać tym dzieciom do obrony sprzęt z muzeum, przed czym chce się bronić kto nas atakuje ?Komuna wróciła a za nią obłuda nie mogę uwierzyć .

Muszka
odpowiada  JW-1956
5 lat temu

No pewnie, a najlepiej to zlikwidować wojsko i w razie czego wezwać niemieckie wyznawco tuska!

do muszka
odpowiada  JW-1956
5 lat temu

najlepiej to wracaj pod sklep i tam sobie wojuj

Szeregowy
5 lat temu

Ha ha ha! Już widzę tych zniewieściałych chłopców z pedalskimi torebkami i rurkami na poligonie!!! Masakra 8/10 pewnie ma waginę w spodniach…Gay Army ha ha ha

audi
odpowiada  Szeregowy
5 lat temu

te pedalki bez skarpetek, i czerwone buty to znak ze gejej, i torebka, takich pluje na strzal, gej band

Mareks
5 lat temu

Byłem świadkiem jak gościu na komisji WKU na zadane mu pytanie : GDZIE PAN MIESZKA ?
Podszedł do okna porozglądał się w prawo potem lewo i odpowiedział : „PANIE STĄD NIE WIDAĆ” 😀

radek
odpowiada  Mareks
5 lat temu

to bylo celowe i dobre, zeby miec D kategorie, nie zdolny do sluzby, a madry byl

Muszka
5 lat temu

Ale heca. Panienki z odkrytymi kostkami, torebką na ramieniu i wyzelowanymi wlosami na komisji wojskowej 😀

Kamil
odpowiada  Muszka
5 lat temu

Dokładnie, dodatkowo do 26 roku życia albo i dłużej na garnuszku rodziców, a robić nie ma komu …

morgi
5 lat temu

Rurki i wszystkie tym podobne BACZNOŚĆ! Oj szkoda, że już nie ma obowiązkowej służby ?

Haha
5 lat temu

Rurki do boku!

.
5 lat temu

Wszystko idzie w dobrym kierunku. Wojna zrobi porządek w tym burdelu. Szkoda tylko że walczyć będziemy nie o niepodległość ale jako pionki w grze światowych mocarstw. No trudno. Nie potrafimy sami o siebie zadbać to będziemy paziami prowadzonymi na rzeź. Co gorsza z własnej winy.

mmmm pakiet
odpowiada  .
5 lat temu

jestem cwany, nie bede pionkiem, na tym jeszcze skorzystam

.
odpowiada  .
5 lat temu

Pożyjemy zobaczymy. Kto traci dwa razy?

17
0
Napisz co o tym sądziszx