Inicjatywa lokalna – infrastruktura społeczna

Udostępnij
Tweet

Inicjatywa lokalna jest narzędziem pozwalającym na współpracę mieszkańców z samorządem przy realizacji działań na rzecz rozwoju miasta. W jej ramach mogą być realizowane zarówno zadania z zakresu infrastruktury technicznej, jak i społecznej – mieszkańcy mogą składać wnioski dotyczące np.  budowy dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, ale też dotyczące organizacji festynu, wystawy, itp. W 2015 roku prezydent miasta, na te ostatnie, wydzieliła specjalna pulę. W tym roku zrealizowane zostaną cztery kolejne zadania z zakresu infrastruktury społecznej.

+

Do 30 września 2016 r. trwał nabór wniosków. Są one najpierw sprawdzane i oceniane przez merytoryczne wydziały ostrowskiego urzędu. Te z najwyższą ilością punktów zostaną zrealizowane w tym roku.

W bieżącym roku, w ramach Inicjatywy lokalnej, wśród zadań z zakresu infrastruktury społecznej, zrealizowane zostaną:

– program „Niech każdy się dowie jak dbać o zdrowie” to warsztaty sportowe, kulinarne, taneczne, wykład dietetyka oraz wykład lekarza. Wartość zadania to 7822 złotych przy wkładzie miasta w wysokości 4480 złotych,

– projekt „Niepełnosprawni dla Niepełnosprawnych” jest występem dzieci niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych. Koszty organizacji całego przedsięwzięcia to 8804 zł przy 3600 zł miejskiego wsparcia,

– rewitalizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 1, ul. Prof. Antoniego Kaliny 2 – II etap stworzenie ogródka ekologicznego z elementami sadu, uprawami, poletkiem zbóż oraz ścieżką sensoryczną. Wartość – 9300 zł, wkład miasta – 3969 zł.

– projekt „Muzyka łączy pokolenia” – program artystyczny wykonany przez dzieci dla seniorów. Wartość – 5675 zł, wkład finansowy miasta – 2500 zł.

Inicjatywa zakłada udział wnioskodawcy w realizacji zadania, jednak nie musi być to wyłącznie wkład finansowy. Może to być także praca społeczna oraz świadczenie rzeczowe. Są one wliczane do wartości zadania.

Zarządzeniem prezydenta miasta, w ostatnich dwóch naborach, wydzielono osobną pulę na zadania dotyczące infrastruktury społecznej – jest to 15 000 złotych. Cztery zadania, które zrealizowane zostaną w tym roku mają wartość 14 594 złotych.

– W obecnej kadencji położyliśmy ogromny nacisk na rozwój miejskich narzędzi, dzięki którym mieszkańcy mają wpływ na wydawane przez miasto pieniądze. To Ostrowski Budżet Obywatelski i właśnie Inicjatywa lokalna. W poprzednich latach bywało tak, że środki przeznaczone w miejskim budżecie na tę ostatnią nie były wykorzystywane z powodu braku zainteresowania mieszkańców. Obecnie jest inaczej. Zainteresowania i wniosków mieszkańców nie brakuje. Powstają dzięki temu wspólne inwestycje oraz interesujące wydarzenia społeczne – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

W ubiegłym roku mieszkańcy, wspólnie z samorządem, zrealizowali:

– „Warsztatowy zawrót głowy”,

– Święto ulicy – Kalinowy festyn,

– „Wigilijne światełko dla seniora”,

– Przyjazny i pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych – Integracja – Spotkanie Opłatkowe.

Na zadania inwestycyjne, które zrealizowane zostaną w tym roku w ramach Inicjatywy lokalnej, miasto w budżecie przeznaczyło milion złotych. Przedstawimy je w osobnym materiale.

Na zadania, które miałyby zostać zrealizowane w 2018 roku, wnioski składać można do 30 września 2017 r. Mieszkańcy mogą je składać zawiązując grupę inicjatywną lub za pośrednictwem wybranej organizacji pozarządowej działającej na terenie  naszego miasta. Wypełnione wnioski składać można w Referacie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego lub drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.umostrow.pl w zakładce „Inicjatywa lokalna”. Więcej informacji na temat mechanizmu można uzyskać także w Biurze Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego – pok. 122 lub pod nr tel. 62 58 22 122.

POLECANE NEWSY
Udostępnij
Tweet
Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx