Wiosenne porządki nie tylko w domu

Udostępnij
Tweet

Wiosna to nie tylko porządki w naszych szafach i wymiana ubrań na lżejsze, ale to także porządki „w terenie”. Należy pamiętać, że obowiązki zarządcy nieruchomości nie kończą się na drzwiach wejściowych do budynku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel lub zarządca nieruchomości odpowiada także za stan nawierzchni chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz dróg dojazdowych, jeśli stanowią one jej część. Na terenach należących do miasta część prac wykonują osoby w warunkach kary ograniczenia wolności.

+

Dbanie o czystość i porządek naszego miasta to jedno z zadań, jakimi zajmuje się ostrowska straż miejska – i to nie tylko wiosną, ale przez cały rok. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym i Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, strażnicy miejscy realizują oraz nadzorują wykonywanie nieodpłatnej pracy na cele społeczne w warunkach kary ograniczenia wolności oraz pracy użytecznej w zamian za nieściągalność grzywny.

Pod nadzorem funkcjonariuszy, osoby takie wykonują wiele prac porządkowych na terenach należących do miasta i będących w jego utrzymaniu. Na rodzaj i zakres wykonywanych w danym okresie prac porządkowych wpływ mają panujące na zewnątrz warunki atmosferyczne, które umożliwiają na przykład wykaszanie terenów miejskich, odchwaszczanie i zamiatanie chodników, a także zbieranie z miejsc ogólnodostępnych śmieci i odpadów – tłumaczy Grzegorz Szyszka, komendant ostrowskiej straży miejskiej.

Praca wykonywana przez te osoby to zaoszczędzone pieniądze, a przy okazji bardzo dobry sposób resocjalizacji skazanych. Podczas realizacji tych zadań duże znaczenie ma współpraca z Miejskim Zarządem Dróg, Zakładem Zieleni Miejskiej oraz Zakładem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO, która polega na wymianie informacji oraz usuwaniu zebranych odpadów komunalnych i ich wywóz na wysypisko.

W 2015 roku prace społecznie-użyteczne pod nadzorem strażników miejskich wykonywało 213 osób. Ogółem, osoby te przepracowały ponad 9 tyś godzin, zbierając w sumie 170 m3 odpadów komunalnych (butelki plastikowe, szklane, papier, plastik i inne tworzywa sztuczne), wykonując dodatkowo różnego rodzaju prace porządkowe i pielęgnacyjne zieleni miejskiej.

Straż Miejska apeluje do mieszkańców i zarządców nieruchomości, aby sprawnie i z pozytywnym nastawieniem przyłączyli się do ogólnego sprzątania naszego miasta.

POLECANE NEWSY
Udostępnij
Tweet
Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx