Nowy prezes Funduszu Grantowego

Udostępnij
Tweet

Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ma nowego prezesa. Po rezygnacji Lidii Sobóckiej funkcję tę powierzono Karolinie Krawczyk pracującej w Biurze Prasowym Urzędu Miejskiego.

+

W ubiegłym tygodniu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego”, podczas którego rezygnację z pełnienia funkcji prezesa złożyła Lidia Sobócka.

Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie zdecydowali o powierzeniu funkcji prezesa Karolinie Krawczyk, zatrudnionej w Biurze Prasowym Urzędu Miejskiego.

– Pani Karolina Krawczyk jest osobą pracowitą i energiczną, w swojej pracy pokazała, że potrafi współpracować ze środowiskiem stowarzyszeń, myślę więc, że świetnie odnajdzie się na tej funkcji i wniesie tę swoją energię do Funduszu Grantowego – mówiła podczas zebrania prezydent Beata Klimek.

– Jest dla mnie wyrazem wielkiego zaufania, że członkowie stowarzyszenia jednogłośnie powierzyli mi funkcję prezesa Funduszu Grantowego. Zrobię wszystko, by tego zaufania nie zawieść – mówi Karolina Krawczyk. – Trwa już nabór do kolejnej edycji Konkursu Grantowego, ale w styczniu chcielibyśmy jeszcze spotkać się ze stowarzyszeniami i grupami nieformalnymi uczestniczącymi w poprzedniej edycji, aby wspólnie ją podsumować i pochwalić się, co zostało w jej ramach zrealizowane. W końcu obok donatorów stowarzyszenia, są oni drugim ważnym elementem, dzięki któremu Fundusz Grantowy może skutecznie i z powodzeniem funkcjonować, realizując wiele cennych inicjatyw i pomysłów.

W dniu 7 grudnia 2015 r. ogłoszona została 12. edycja Konkursu Grantowego. Zadaniem, jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa, jest  budowa  życzliwego  i przyjaznego klimatu dla różnego rodzaju  działań społecznych podejmowanych przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, miasta i gminy Odolanów oraz gminy Ostrów Wielkopolski.

Temu też celowi służyć mają środki finansowe, które w ramach ogłaszanego corocznie konkursu przekazywane są organizacjom pozarządowym.

W roku 2016 Fundusz posiada do rozdysponowania  kwotę 282 tysięcy złotych, z czego 211.500 złotych przypadnie miastu Ostrów Wielkopolski, natomiast kwoty po 35.250 złotych pozostałym członkom tj. miastu i gminie Odolanów oraz gminie Ostrów Wielkopolski.

Głównym Darczyńcą Stowarzyszenia jest Fundacja ORLEN Dar Serca,  która na 12 edycję Funduszu Grantowego przekazała 150.000 zł. Pozostałe środki przekazują samorządy w formie składek członkowskich: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina i Miasto Odolanów oraz Gmina Ostrów Wielkopolski.

Wnioski konkursowe przyjmowane będą w dniach od 10. 12. 2015 roku do 18. 12. 2015 roku oraz w dniach od 4 stycznia do 15 stycznia 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego, mieszczącej się w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim al. Powstańców Wielkopolskich 18, pokój 120, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do. 12.00.

Możliwe jest również nadsyłanie wniosków pocztą tradycyjną pod adres Stowarzyszenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu oraz wniosek wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej: http://www.funduszgrantowy.pl/

POLECANE NEWSY
Udostępnij
Tweet
Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx