OSTROW24.tv - Ostrów Wielkopolski

Ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim – zobacz szczegóły projektów

1 listopada ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim Ostrowa Wlkp. Ostrowianie mogą głosować na 3 spośród 61 zakwalifikowanych projektów. Głosować można na stronie https://www.budzetostrow.pl/ Zapraszamy do przeczytania opisów projektów.

+

1. Dokończenie chodnika przy ul. Mertki wraz z wykonaniem zatoki postojowej.

Szacunkowy koszt: 51 900,00 zł

Opis zadania
Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, poruszających się w obrębie ulicy Mertki oraz zmniejszenie deficytu miejsc parkingowych.
Rodzaj działań – wykonanie 55m chodnika wraz z zatoką postojową.
Produkty – chodnik o długości 55m wraz z zatoką postojową długości 97 m.

2. Czyste ekologiczne Osiedle Zębców z wypoczynkiem, sportem i rekreacją dla przedszkolaka i seniora.

Szacunkowy koszt: 181 000,00 zł

Opis zadania
Celem realizacji zadania jest stworzenie przyjaznych miejsc wypoczynku, sportu i rekreacji na terenie osiedla Zębców. Umożliwi to zdrowy i bezpieczny sposób spędzania czasu
i prowadzić będzie integracji mieszkańców osiedla. Zakres zadania przewiduje przyjazny zakątek przy ulicy Zębcowskiej (ławki parkowe ze stolikami .utwardzenie terenu
z drzewami, na sianiu trawy i żywopłotu, donice i lampy. Siłownię zewnętrzną przy ulicy Odskok (6 elementów z utwardzeniem terenu, kosze, ławeczki, donice i lampy, na montaż koszy na wszystkich ulicach miejskich na terenie osiedla (67 ulic x 2 kosze).

3. Rozbudowa skateparku znajdującego się w Parku 600-lecia w Ostrowie Wlkp.

Szacunkowy koszt: 160 000,00 zł

Opis zadania
Zakładanym celem rozbudowy skateparku jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom
i uatrakcyjnienie obiektu poprzez zwiększenie powierzchni oraz ustawienie dodatkowych przeszkód.
Działania prowadzone w ramach realizacji, które zostaną wykonane przez profesjonalną firmę specjalizująca się w budowaniu skateparków:
– odpowiednie przygotowanie powierzchni użytkowej (wyrównanie terenu, położenie betonowej wylewki, wyszlifowanie powierzchni jezdnej),
– postawienie nowych przeszkód (minirampa, okrągła poręcz pochyła, piramida, kicker, pool-jam),
– pomalowanie poszczególnych elementów,
– dostosowanie oświetlenia do nowej części skateparku.
Efekty realizacji zadania: obiekt lepiej dostosowany pod względem bezpieczeństwa i komfortu użytkownika do wszystkich osób korzystających z skateparku.

4. Ciąg pieszo – jezdny z wykonaniem zatok parkingowych na ul. Dembińskiego.

Szacunkowy koszt: 250 000,00 zł

Opis zadania
Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z zatokami parkingowymi na ulicy Dembińskiego, na odcinku od garaży9 z uwzględnieniem odcinka przed zakrętem przy garażach)
do przychodni lekarskiej – około 150 m.
Celem realizacji zadania jest:
– poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,
– zwiększenie ilości brakujących miejsc parkingowych,
– uporządkowanie przestrzeni publicznej,
– zauważenie potrzeb mieszkańców ulicy Dembińskiego oraz jej użytkowników, których problemy od lat nie były rozwiązywane i dostrzegane.

Z uwagi na planowane inwestycje Inter Marche na działce przyległej nie wnioskujemy o realizację zadania na ul. Dembińskiego od ul. Poznańskiej do garaży ze względu na to, że będzie to droga dojazdowa do budowy . Ponadto wnioskowana kwota nie wystarczy na realizację całego odcinka ul. Dembińskiego.

Jednocześnie mamy świadomość, że termin planowanej inwestycji przez Inter Marche nie jest znany i nie wiemy czy dojdzie do skutku .Dlatego prosimy o uwzględnienie naszego wniosku. którego celem jest poprawa życia mieszkańców i użytkowników ul. Dembińskiego.

5. Rambo na gryzonie!!! Pełna opieka nad kotami wolnożyjącymi, zapewnienie im godnych warunków bytowych zgodnych ze standardem XXI wieku.

Szacunkowy koszt: 50 000,00 zł

Opis zadania
Podstawowym celem realizacji zadania jest : dokarmianie kotów w sezonie letnim
i zimowym, leczenie chorych kotów w celu zachowania zdrowej populacji kotów wolnożyjących, szczepienia które mają za zadanie wyeliminować pospolite kocie choroby, sterylizacja kotek i kastracja kocurów w celu utrzymania kontrolowanej ilości kociej populacji, budowa domków dla kotów, które szczególne znaczenie będą miały w sezonie zimowym. Koty będące w dobrej formie, mające odpowiednią dawkę energii dostarczoną w pożywieniu, dzięki szczepieniom i leczeniu nie nękane przez choroby są skutecznymi sprzymierzeńcami ludzi w walce z gryzoniami (myszy i szczury). Są one o wiele bardziej skuteczne niż drogie deratyzacje. Miasto gdzie nie ma odpowiedniej ilości kotów wolnożyjących są nękane przez plagę szczurów (np. Wrocław). Wymienione działania mają istotny wpływ na to, że nasze miasto ma szansę uniknąć podobnej sytuacji.

6. Całoroczne szaleństwo na stoku – górka saneczkowa z nawierzchnią igielitową w Parku Północnym.

Szacunkowy koszt: 250 000,00 zł

Opis zadania
Integracja dzieci i młodzieży poprzez wspólne spędzanie czasu, promocja zdrowego stylu życia, ruch na świeżym powietrzu zarówno latem jak i zimą. Górka saneczkowa całoroczna
z dwoma zjazdami – jeden zimowy, drugi całoroczny z nawierzchnią igielitową.

7. Ostrowska Gwardia Narodowa.

Szacunkowy koszt: 12 000,00 zł

Opis zadania
Z uwagi na zainteresowanie młodzieży tematami dotyczącymi obronności, a także przeciwdziałania skutkiem klęsk żywiołowych, wypadków komunikacyjnych oraz innego rodzaju sytuacji kryzysowych chcielibyśmy przeprowadzić szkolenia medyczne, ratownicze, przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe.
Planujemy także przeprowadzenie szkoleń dotyczących krótkofalarstwa, będącego specjalną dziedziną łączności wykorzystywaną w sytuacjach kryzysowych. Łączność taka jest bowiem niezależna od istniejącej infrastruktury, tj. elektryczności, stacji przekaźnikowych, itd. i pozwala na komunikację z dowolnym punktem w kraju. Łączność taka była już wykorzystywana m.in. podczas „Powodzi tysiąclecia” w 1997 r. a po niedawnym trzęsieniu ziemi w Nepalu pozwoliła na koordynację dostarczania pomocy humanitarnej. Szkolenia te obejmą także łączność wykorzystaniem telefonów polowych w warunkach terenowych.

Nasz projekt ma na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności obywateli na temat obronności i zarządzania kryzysowego. Na terenie miasta Ostrowa Wlkp. brak jest szkół, szkoleń oraz kursów o podobnej tematyce. Prezentowany projekt pozwala zapełnić swojego rodzaju niszę, zaś wiedza o obronności jest nie do przecenienia. Biorąc pod uwagę obecną sytuację społeczno-polityczną uważamy, że są to działania pożyteczne i potrzebne dla społeczeństwa tak dużego miasta jak Ostrów Wlkp. Jedyna szkoła posiadająca podobny profil edukacyjny to dawna szkoła rolnicza znajdująca się nie w samym mieście Ostrowie, lecz w obrębie powiatu – w Przygodzicach.
W ostatnich latach brakuje ludzi odpowiednio przeszkolonych i kompetentnych do przeprowadzenia działań ratowniczych podczas sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Uczestnicy naszych kursów będą mogli po ich odbyciu angażować się w akacje niesienia pomocy osobom poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach.

Kursy prowadzić będą wykwalifikowane w tych zagadnieniach firmy, proponujemy te, z którymi prowadziliśmy już wstępne rozmowy na temat ich możliwości sprzętowych i dydaktycznych oraz na temat kosztów takich szkoleń jak np.: firma Adkomed, przeprowadzająca szkolenia m.in. dla Straży Pożarnej, oraz Ratownictwa Medycznego, czy strzelnica Magnum, która przeprowadza szkolenia dla funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej i jest uważana za jedną z najlepszych strzelnic w naszym kraju. Firmy te podały na już wstępne koszty, które uwzględniliśmy w kosztorysie. Współpracą z nimi jest zainteresowane także Ostrowskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, które we wstępnych rozmowach wyraziło chęć współpracy i pomocy podczas realizacji tego projektu. Odnośnie realizacji szkoleń z zakresu łączności przeprowadziliśmy wstępne rozmowy z Radioklubem LOK w Kępnie – SP3KRE. Klub ten istnieje już od ponad 50 lat. Na swoim koncie posiada wiele sukcesów w rywalizacji sportowej oraz kadrę wykwalifikowanych operatorów. Kursy przygotowujące do egzaminu państwowego na świadectwo operatora urządzeń radiowych należą do standardowych form działalności klubu. Po ukończeniu kursanci będą potrafili obsługiwać radiostację krótkofalową, poznają zasady prowadzenia łączności oraz podstawy konstrukcji anten radiowych, natomiast w celu samodzielnego wykorzystywania sprzętu radiowego będą musieli zdać egzamin państwowy. Zakres obejmuje szkolenie dla około 60 osób.

8. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chłapowskiego – Rejtana w Ostrowie Wielkopolskim.

Szacunkowy koszt: 170 000,00 zł

Opis zadania
Celem wniosku jest budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chłapowskiego i Rejtana w Ostrowie Wielkopolskim.

9. Utworzenie Lokalnego Multimedialnego Centrum Edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Gen. J. Bema w Ostrowie Wielkopolskim.

Szacunkowy koszt: 168 000,00 zł

Opis zadania
Żyjemy dzisiaj w społeczeństwie informacyjnym, w którym zakres potrzebnych
i wymaganych umiejętności jest bardzo duży. W tym społeczeństwie liczy się przede wszystkim znajomość języków obcych , praca w zespole, obsługa komputera, korzystanie z Internetu a poprzez to nawiązywanie wartościowych związków międzyludzkich tak, by wspólnie działając z entuzjazmem, skutecznie komunikować się z innymi. Te wszystkie cele przyświecały idei powstania lokalnego projektu.

Edukacja ma wspierać dziecko w procesie wchodzenia w nową rolę – młodego Europejczyka, przybliżać nieznane, wyjaśniać niezrozumiałe , uczyć aktywności i kreatywności. Projekt utworzenia „Lokalnego Multimedialnego Centrum Edukacyjnego” to wkład do nowego twórczego podejścia do systemu uczenia się i nauczania, wskazanie uczniom potrzeby uczenia się języków obcych poprzez uświadomienie im przynależności do wspólnoty europejskiej, wzmocnienie młodzieńczej motywacji do nauki języków obcych. Jako nowe źródło inspiracji dla młodzieży przyczyni się do podniesienia, jakości kształcenia na poziomie nauczania języka obcego.
Zaplanowana inicjatywa prowadzić będzie do jakościowej i ilościowej poprawy w nauczaniu oraz uczeniu się.
Korzystanie z innowacyjnych metod komunikacji oraz ćwiczenie sprawności posługiwania się językiem obcym pomoże młodzieży ze środowiska lokalnego a przede wszystkim z Osiedla nr 9 „Nowe Parcele” w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
Lokalne Multimedialne Centrum Edukacyjne wniesie dodatkowe korzyści do dotychczasowych technologii medialnych, nawiązywanie nowych kontaktów, młodzi ludzie wzbogacą swoją wiedze w zakresie języka obcego oraz wykształcą kluczowe umiejętności niezbędne do życia we współczesnym świecie.
Pragnąc lepiej przygotować młodzież do funkcjonowania w zjednoczonej Europie pragniemy poprzez realizację projektu wyposażyć ją w jak najlepszą wiedzę w zakresie języków obcych oraz pokazać nowoczesne narzędzia doskonalenia umiejętności języka obcego, komunikowania się i pozyskiwania nowych kontaktów.
Będąc przekonanym, iż młodzi ludzie poznając język obcy, kraje Unii Europejskiej, ich kulturę, ludzi i ich życie codzienne poznają w ten sposób, być może partnerów przyszłej pracy i wspólnego życia.

Bardzo istotnym celem projektu będzie również promowanie znajomości języków obcych wśród środowiska lokalnego, a tym samym kształtowanie świadomości społecznej otwartej na wielojęzyczność. Pragniemy budować u uczniów wiarę we własne możliwości językowe, jak również umożliwić sprawdzenie własnych umiejętności językowych za pomocą konkretnych, naturalnych sytuacji dnia codziennego w obcowaniu z zagranicznymi partnerami poprzez zastosowanie najnowszych narzędzi multimedialnych.
Innowacyjność zaplanowanej inicjatywy polegać będzie na nietypowej jak na zajęcia szkolne roli mentorów w projekcie, którzy czuwać będą nad prawidłowym procesem nauczania
i wspierać uczniów, którzy tak naprawdę uczyć się będą od siebie nawzajem w naturalnym środowisku obcojęzycznym. To innowacyjna rola nauczyciela, który pełnić będzie rolę mentora wskazującego możliwości i stwarzającego warunki do lepszego i efektywniejszego doskonalenia wiedzy uczniów w zakresie języka obcego.
Rozwój kompetencji interkulturowych nie odbywa się samoczynnie w trakcie poznawania języka obcego. Na nauczycielu spoczywać będzie odpowiedzialność wprowadzania ucznia
w skomplikowane zagadnienia interkulturowe, które obejmują ciągłą konieczność wychodzenia poza rodzimą perspektywę kulturową, poznawania tej „innej” i ponownego powracania do własnej, ale z szerszą świadomością i bogatszą wrażliwością. Poprzez powstanie „Lokalnego Multimedialnego Centrum Edukacyjnego” wspomniane cele będą mogły zostać w pełni zrealizowane.

10. Kolejowy Klub Seniora „Parowozik”.

Szacunkowy koszt: 59 300,00 zł

Opis zadania
Miejsce spotkań dla emerytów( szczególnie kolejarzy) kultywujące tradycje ostrowskiego węzła kolejowego umożliwiające utrzymanie więzi koleżeńskich i kontaktu z dotychczasową pracą oraz możliwość poznania postępu techniki i zmian na kolei poprzez możliwość wglądu do czasopism różnych spółek kolejowych i organizacji związkowych, a także spotkania
z pracownikami.
Rodzaj działań:
– kontakt z dotychczas wykonywaną pracą,
– dostęp do nowinek i informacji poprzez zapewnienie różnej prasy branżowej i związkowej,
– poznanie obecnych problemów współczesnej kolei,
– wymiana wspomnień i doświadczeń na spotkaniach z młodymi pracownikami i młodzieżą,
– kultywowanie i propagowanie tradycji i historii węzła ostrowskiego,
– miłe spędzenie czasu przy kawie/herbacie w towarzystwie przyjaciół i sympatyków,
– uczestniczenie we wspólnych wyjazdach i wycieczkach by poznawać zabytkowe
i nowoczesne stacje i urządzenia kolejowe oraz techniczne,
– dbanie o eksponaty i urządzenia zgromadzone w lokalu.

11. Ostrowski Festiwal „Mamy talenty”.

Szacunkowy koszt: 26 600,00 zł

Opis zadania
Kształtowanie siebie i rozwój własnych talentów to ciężka, systematyczna prac. Uczniowie poza obowiązkowymi zajęciami w szkole, często rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach dydaktyczno – artystycznych, sportowych, językowych, hobbystycznych. Chcąc nagrodzić dzieci za ich wysiłek i postawę „wymagania od siebie więcej” oraz wspomóc w tej pracy, każda szkoła wytypuje maksymalnie dwóch uczniów, którzy wezmą udział w Ostrowskim Festiwalu „Mamy Talenty”. Uczniowie zaprezentują swój talent w formie występu. Dzieci będzie oceniało obiektywne jury, w skład którego wejdą osoby związane z ostrowskim światem artystycznym, a także gwiazda koncertu zaproszona przez organizatorów.

Przewidziane nagrody dla uczniów to zajęcia/spotkania z osobami zawodowo zajmującymi się dziedziną, którą uczniowie przedstawili podczas konkursu. Dla wszystkich uczniów festiwalu przewiduje się dwudniową wycieczkę do Warszawy. Podczas wyjazdu dzieci odwiedzą, m.in. Telewizję Polską oraz Centrum Nauki Kopernik. Ponadto uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Podczas tego festiwalu dodatkową atrakcją będzie występ zaproszonej gwiazdy. Ponadto wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni na poczęstunek. Chcielibyśmy, aby festiwal odbył się pod patronatem Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

12. „Rekreacja, sport – czyste powietrze” – wykonanie kompleksu sportowo- rekreacyjnego na terenie przy Bractwie Kurkowym.

Szacunkowy koszt: 133 800,00 zł

Opis zadania
Obecnie brak w tej części miasta warunków do aktywności sportowej. Celem jest stworzenie nowego kompleksu boisk w atrakcyjnej lokalizacji na terenie miasta. Boisko będzie miało ogólnodostępny charakter. Zakres zadania obejmuje wykonanie boisk do koszykówki (28×15 m), boisko do siatkówki i tenisa(18x 9m) o powierzchni asfaltowej oraz boisko do piłki nożnej 25×50 m o nawierzchni naturalnej. Zadanie obejmuje również wyposażenie boisk w bramki, kosze i słupki do siatkówki. Ponadto wykonanie elementów małej architektury w postaci ławek – 10 szt. i koszy na śmieci – 5 szt. W wyniku realizacji zadania powstanie nowy obiekt rekreacyjno- sportowy dla mieszkańców miasta.

13. Baw się i wypoczywaj na osiedlu Jana Pawła II – zagospodarowanie terenu, plac zabaw dla dzieci, mini siłownia dla dzieci i młodzieży szkolnej, boisko do gry w piłkę, ściany do rysowania.

Szacunkowy koszt: 58 000,00 zł

Opis zadania
Celem tego zadania jest stworzenie miejsca przyjaznego wszystkim wiekowo mieszkańcom Osiedla Jana Pawła II. Miejsca do wypoczynku, zabawy, spędzania mile wolnego czasu. Nagromadzenie dużej ilości bloków. W danych blokach mieszka np.: 3 klatkowe 30 rodzin, 4 klatkowe 40 rodzin. Rodziny są wielopokoleniowe. W mieszkaniach są osoby różnorodne wiekowo potrzebujący np.: spokoju i wypoczynku, lub towarzyskich kontaktów z innymi, dzieci potrzebują kontaktu z rówieśnikami oraz rozładowania niespożytej energii, a także przebywania na świeżym powietrzu.

14. Psie toalety w Ostrowie Wielkopolskim (150 szt.).

Szacunkowy koszt: 178 850,00 zł

Opis zadania
W związku z faktem, że w mieście plagą stały się odchody psie na chodnikach w centrum jak i w obrzeżach miasta, skwerach, parkach, placach zabaw, pora rozwiązać ten problem systemowo. Proponuję instalację możliwe dużej ilości dyspensero – śmietników w w/w lokalizacjach, których celem będzie dystrybucja worków przeznaczonych do zbierania psich odchodów przez właścicieli czworonogów z możliwością wyrzucenia worka z zawartością do śmietnika będącego integralną częścią w/w dyspensero – śmietnika. Jednocześnie proponuje opracowanie i wdrożenie miejskiego znaku graficznego- semafora informującego obywateli, gdzie znajduje się najbliższy dyspensero – śmietnik.

15. Pracownia rozwoju artystycznego i manualnego dla dzieci i młodzieży.

Szacunkowy koszt: 67 800,00 zł

Opis zadania
Utworzenie i prowadzenie pracowni umożliwiającej wszechstronny rozwój dzieci
i młodzieży przez:
– przeglądanie literatury i prasy technicznej szczególnie związanej z majsterkowaniem
i projektami,
– rozwijanie umiejętności manualnych przez wykonanie samodzielnie zaprojektowanych
lub wykorzystanych wzorów(gotowych projektów),
– rozwijanie zmysłu artystycznego przez wykonanie prac graficznych, malarskich itp.,
– poznawanie obiektów kolejowych, ich historii, budowy zasad działania i innych urządzeń technicznych,
– dbanie o eksponaty i urządzenia zgromadzone w lokalu.
16. „Nasze boisko i nasze trybuny – na szóstkę!” Rewitalizacja trybun sportowych i terenu zielonego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim.

Szacunkowy koszt: 247 190,64 zł

Opis zadania
Cele:
– bezpieczne i wygodne dojście na boisko sportowe, bieżnię lekkoatletyczną oraz trybuny,
– poprawienie estetyki obiektu sportowego,
-poprawienie komfortu oglądania meczów piłki nożnej i zawodów lekkoatletycznych,
– umożliwienie mieszkańcom osiedla, miasta oraz uczniom szkoły bezpiecznego korzystania
z obiektu sportowego.

> Rodzaj działań prowadzonych w ramach realizacji zadania:
– przygotowanie kosztorysu oraz projektu zadania,
– rozbiórka starych trybun,
– niwelacja terenu pod nowe trybuny sportowe,
– wycięcie drzew owocowych,
– wykonanie wejścia na obiekt sportowy, położenie krawężników oraz chodnika z kostki brukowej,
-budowa trybun sportowych( 300 miejsc siedzących),
-wykonanie zadaszenia wyznaczonej części trybun dla gości honorowych,
– rewitalizacja architektury zielonej, nasadzenie drzew iglastych,
-wykonanie ogrodzenia trybun od strony bieżni lekkoatletycznej oraz boiska sportowego,
-wykonanie przenośnego ogrodzenia oddzielającego bieżnię lekkoatletyczną od boiska sportowego.

>Produkty realizacji zadania:
– chodnik przed trybunami,
– bezpieczne wejście na trybuny, bieżnię i skocznie w dal od strony kompleksu boisk „Orlik”,
– nowoczesne trybuny z częściowym zadaszeniem,
– iglaki i trawnik,
– zdecydowana poprawa bezpieczeństwa dzieci i użytkowników boiska.

17. Super Orlik – doposażenie www.facebook.com/odolanowskie.

Szacunkowy koszt: 80 000,00 zł

Opis zadania
Orlik przy ulicy Krętej to prawdziwe centrum sportowe naszego osiedla. Codziennie gwar emocjonujących rozgrywek, intensywne ćwiczenia na zewnętrznej siłowni, coroczne turnieje
i zawody przyciągają kolejnych zainteresowanych z terenu całego miasta.
Centrum rozrywkowo – sportowe przy ulicy Krętej zapewnia również ofertę dla najmłodszych w postaci nowoczesnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej dla dorosłych.
Celem naszego projektu jest zakup i posadowienie na placu przy Orliku kontenera mieszkalnego wraz z WC z przeznaczeniem na magazyn sprzętu sportowego, którym mogłyby jednocześnie odbywać się spotkania Rady Osiedla i dyżury dla mieszkańców.
Do realizacji zadania potrzebny byłby zakup kontenera wraz z WC, sporządzenie projektów technicznych oraz podłączenia mediów – energii elektrycznej, wody, ścieków.
W kontenerze byłaby również apteczka, która jest niezbędna przy tego rodzaju obiekcie.

18. „Odkrywamy Stare Motocykle” – piknik.

Szacunkowy koszt: 12 100,00 zł

Opis zadania
Celem mojego wniosku jest:
Prezentacja ponad starych motocykli, które mają prawie 70 lat, na specjalnie przygotowanej wystawie i pikniku.
Przykładowe motocykle oraz ich roczniki: PODKOWA z 1939 r., DKW rt3 z 1938 r., IŻ-49
z 1947 r., WFM z 1952 r., OSA M-52 z 1962 r., SIMSON AVO z 1953 r., WSK z 1967 r., PANONONIA z 1970 r., SHL GAZELA z 1968 r., MZ TROPHY z 1970 r. i wiele innych ciekawych.
Obok wystawy powstanie namiot warsztatowy, w którym zaprezentowany będzie montaż
i konserwacja części motocyklowych.
W drugim namiocie znajdą się książki o tematyce motoryzacyjnej oraz kronika miłośników motoryzacji.
Dla odważnych odbędą się przejażdżki motocyklem po wyznaczonym terenie oraz zostanie wykonane zdjęcie do kolejnego folderu i kroniki.
Narrator podczas pikniku przedstawi historię poszczególnych motocykli.
Odbędzie się konkurs wiedzy o starych motocyklach oraz pojazdach.
Zaproszę do ujawnienia się hobbistów i miłośników motoryzacji, aby pokazali swoje perełki, które przechowują w domu; na fotografiach lub przyjechali nimi na wystawę (po wcześniejszym zgłoszeniu do organizatora ).
Dla dzieci przygotujemy wystawę z miniaturowymi pojazdami, których mamy około 100 szt.
Od godziny 18.00 – 22.00 będzie można wspólnie potańczyć przy Dj.
Będą stoiska z napojami oraz kiełbaskami prowadzone przez prywatne osoby.

19. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim.

Szacunkowy koszt: 250 000,00 zł

Opis zadania
Celem zadania jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej
o wymiarach 32 m x 18 m = ok. 600 m² do gry w siatkówkę i do gry w koszykówkę wraz
z pełnym wyposażeniem i z ogrodzeniem.
Zadanie polega na:
1/ przygotowaniu dokumentacji projektowej,
2/ wybudowaniu boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę i do gry w siatkówkę,
3/ pełne wyposażenie boiska w zestaw do koszykówki i w zestaw do siatkówki,
4/ wykonanie ogrodzenia i oświetlenia.

Produktem realizacji zadania będzie wybudowanie boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę i w siatkówkę o wymiarach 32 m x 18 m = ok. 600 m². Zwiększy się także baza sportowa na osiedlu Pruślin o 1 obiekt. Ponadto, z wnioskowanego zadania korzystać będzie ok. 3000 osób – mieszkańców osiedla Pruślin. Docelowo podczas organizacji przez Radę Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN” festynów integracyjnych, międzyosiedlowych oraz imprez sportowych międzyszkolnych przez Szkołę Podstawową Nr 13, skorzystają z boiska mieszkańcy całego miasta. Osiedle Pruślin wzbogaci się także o kolejny obiekt małej architektury.

20. „I Ostrowski Przystanek PaT”

Szacunkowy koszt: 175 000,00 zł

Opis zadania
Głównymi celami tego zadania jest aktywizacja młodzieży do działania, zmotywowanie ich do odejścia od komputera, profilaktyka poprzez organizację czasu wolnego.
Od piątku do niedzieli będą prowadzone warsztaty artystyczne przez znanych instruktorów z całej Europy (np. wokalne – Robert Osam, Hip-Hop – Branko Bielopotocky, tańce towarzyskie – Robert Baran, plastyczne – Krzysztof Ryfa, Zumba – Iza Kusza i Marika Wojtowicz-Puchalska, teatralne – Bogusław Linda itd.). W sumie tych warsztatów będzie około 25. Nocą zostaną zorganizowane spektakle teatralne, kino profilaktyczne, dyskoteka i rozmowy filozoficzne. Cała akcja zostanie zabezpieczone przez Policję.
Finał warsztatów będzie miał miejsce na Rynku i zostanie połączony z PaTosferą (przemarsz z miejsca odbywania się warsztatów na Rynek). W warsztatach pomogą wolontariusze z grup PaT z całej Polski (asystenci, inspicjenci itd.).

Nocleg dla młodzieży zostanie zorganizowany w szkołach na materacach wojskowych i karimatach.
Smycze i identyfikatory zostaną zaprojektowane przez Ostrowską Grupę PaT „Uzależnieni
od Teatru”. Organizacją Biura Promocji, Biura Akcji, Social-Network zajmą się wolontariusze z programu PaT.

21. Ścieżka rekreacyjno – edukacyjna przy Stawie Szulca.

Szacunkowy koszt: 240 500,00 zł

Opis zadania
Zadanie polega na uporządkowaniu terenu wokół Stawu Szulca, który będzie miejscem służącym do wypoczynku, uprawiania sportu oraz miejscem dla wędkarzy a także będzie to miejsce edukacji dla dzieci, młodzieży i mieszkańców osiedla i całego miasta oraz dla dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest powstanie w tym rejonie nowego miejsca do wypoczynku, uprawiania sportu dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz wszystkich mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Obecnie teren służy ludziom jako nielegalne wysypisko śmieci. Brzegi stawu są zachwaszczone, zarośnięte co uniemożliwia wędkarzom bezpieczny wypoczynek z wędką nad wodą.
Zbiornik wodny tzw. Staw Szulca – nazywany jest od niepamiętnych czasów – jest to jedyne niekomercyjne łowisko, które nie podlega PZW (Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu). Osoby, które chcą korzystać z tego łowiska nie ponoszą żadnych opłat.
W stawie i jego obrębie żyje wiele rzadko spotykanych gatunków roślin, ptaków i płazów (np. traszki, żaby, dzikie kaczki, cyranki itp.).

Czynności, które muszą być wykonane to:
– wywóz gruzu i innych nieczystości,
– uporządkowanie otaczającej roślinności,
– wykonanie ścieżki dla spacerowiczów oraz rolkarzy,
– wygospodarowanie terenu na plac zabaw dla dzieci (zainstalowanie podwójnej huśtawki, huśtawki ważka, karuzeli, huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych) oraz siłowni zewnętrznej,
– wykonanie pomostów dla wędkarzy,
– montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci),
– zamontowanie oświetlenia terenu,
– wykonanie i zamontowanie tablic edukacyjnych związanych z historią stawu oraz
występującymi tam gatunkami zwierząt i roślin,
– zarybienie stawu.

W tej części miasta brakuje takiego obiektu czyli miejsca do wypoczynku, spacerów, uprawiania sportu oraz miejsca, gdzie dzieci niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich mogły by też przyjemnie spędzić czas wolny.
W wyniku podjętych działań powstanie miejsce rekreacyjne i edukacyjne dla mieszkańców nie tylko osiedla „ Nowe Parcele” ale również całego miasta. Z obiektu będą mogli korzystać uczniowie z ostrowskich szkół i zapoznać się z florą i fauną występującą w tym rejonie.
Podjęte działania umożliwią wybudowanie ścieżki dla rolkarzy i biegaczy.
22. Stworzenie przyjaznego szlaku komunikacyjnego pieszo-jezdnego między ul. Raszkowską, a ul 60. Pułku Piechoty poprzez zagospodarowanie terenu.

Szacunkowy koszt: 120 000,00 zł

Opis zadania
Aktualny ciąg komunikacyjny to gruzowisko, piasek, kałuże wody w czasie deszczu, skruszony ponad 40 letni betonowy fragment chodnika oraz kurz w czasie wiatru i przejazdu samochodów. Bardzo nierówny teren. Celem zadania jest utwardzenie terenu kostką brukową ok. 500 m², odbiór wody w czasie opadów przez wpięcie ujścia wody opadowej do istniejącej sieci , przeniesienie i modernizacja lamp oświetleniowych. W wyniku realizacji zadania zostanie stworzona bezpieczne i przyjazne miejsce dla mieszkańców i licznych przechodniów między ulicami Raszkowską i 60 P. Piechoty w centrum miasta. Nowe elewacje budynków nr 21 i 19, oraz teren wokół nich zostanie zagospodarowany przez mieszkańców ich kosztem. Produktem będzie miejsce przyjazne mieszkańcom osiedla i Ostrowa Wlkp.

23. „Usiądź z Kulturą” – ławki artystyczne w Ostrowie Wielkopolskim.

Szacunkowy koszt: 250 000,00 zł

Opis zadania
Usiądź z kulturą to propozycja autorska wykonania ławek przy instytucjach kultury i sztuki w Ostrowie Wielkopolskim, zagospodarowujące przestrzeń publiczną z wykorzystaniem przestrzennych elementów artystycznych- rzeźbiarskich. Będą to ławki artystyczne m.in. rzeźbiarskie realizowane w celu spotkań z kulturą, dające odpoczynek i relaks na świeżym powietrzu w artystycznej aranżacji przy miejscach związanych z kulturą Ostrowa Wielkopolskiego, ale również będą spełniać zadania informacyjne, promocyjne i edukacyjne.
Ławki w formie dzieła sztuki będą przypominać o powiązaniach danego miejsca np. z wydarzeniami historycznymi lub będą nawiązywać tematycznie do danego miejsca.

Pomysł powstał z obserwacji miasta i ze względu na obcowanie z kulturą Ostrowa Wielkopolskiego. Zaobserwowano bardzo dużą ilość spotkań i imprez kulturalnych w Ostrowie Wielkopolskim ale brak miejsc do odpoczynku na zewnątrz przy instytucjach kultury i sztuki, a jeśli juz są , to widać tylko ławki tradycyjne.
Ta inicjatywa ma to zmienić i przyciągnąć do skorzystania z oferty kulturalnej miasta jeszcze większej ilości osób, zarówno młodych jak i starszych oraz przybyłych do nas gości.
Ta inicjatywa to pomysł na artystyczną wizytówkę miasta i instytucji kultury oraz sztuki Ostrowa Wielkopolskiego.
Ławki będą realizowane z brązu, z betonu i drewna w formie artystycznej, każda ławka będzie odmienną formą rzeźbiarską. W ramach zadania powstanie 6 ławek, 5 będą zakotwiczone w nawierzchni( Synagoga, OCK, Biblioteka, Muzeum Miasta, Kino KOMEDA i 1 ławka będzie realizowana ze zmianą podłoża i przyłączeniu wody (ławka z fontanną) przy ulicy Raszkowskiej.

24. „Nareszcie osiedlowy trener w mieście” – cykl zajęć dla mieszkańców na miejskich obiektach sportowo-rekreacyjnych.

Szacunkowy koszt: 87 670,00 zł

Opis zadania
Obecnie w naszym mieście brak jest kompleksowego programu zajęć sportowych obejmującego obiekty sportowo-rekreacyjne we wszystkich osiedlach naszego miasta. Podstawowym celem jest stworzenie pakietu zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie całego miasta i wzrost aktywności fizycznej mieszkańców w poszczególnych osiedlach oraz optymalne wykorzystanie miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Zadanie obejmuje organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych we wszystkich osiedlach naszego miasta poprzez zatrudnienie tzw. trenera osiedlowego. Zajęcia odbywałyby się 3 razy w tygodniu po 2 godziny na każdym osiedlu. Ponadto zadanie obejmuje również zakup sprzętu sportowego (piłki, koszulki, pachołki) na poszczególne osiedla. W wyniku realizacji zadania zostanie stworzona szeroka możliwość aktywności sportowej dla wszystkich mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, dzieci, młodzieży, seniorów we wszystkich osiedlach.
25. Niewidomy to też pieszy – przystosowanie przejść dla pieszych w śródmieściu do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących.

Szacunkowy koszt: 90 000,00 zł

2. Opis zadania (zakładane cele realizacji zadania, rodzaj działań prowadzonych
w ramach realizacji zadania, produkty realizacji zadania)
Celem realizacji tego zadania jest zamontowanie na 20 śródmiejskich przejściach dla pieszych specjalnych płytek chodnikowych, które na powierzchni posiadają fakturę wyczuwalną ludzką stopą. Usunięcie krawężników na szerokości pasów przejścia dla pieszych i ułożenie tam dwóch rzędów płytek pozwoli osobom niewidomym oraz niedowidzącym bezpieczne przejście na drugą stronę ulicy. Program testowy – w przypadku sprawdzenia się takiego rozwiązania tego typu przejścia sukcesywnie mogłyby powstawać w całym mieście.
26. „Sprzątniesz nie wdepniesz” – „Stacje na psie odchody”.

Szacunkowy koszt: 29 600,00 zł

Opis zadania
Na terenie Ostrowa Wielkopolskiego brak proponowanej instalacji „Stacja na psie odchody”. Jest to problem dla mieszkańców a szczególnie dla właścicieli psów. Sprzątanie odchodów
po swym pupilu jest obowiązkiem właściciela psa. W ramach przedmiotowego zadania na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego ok. 80 stacji. W/w stacje składają się z kolorowych tablic informacyjnych o przeznaczeniu zestawu i propozycję sprzątanie po swych pupilach. Produktem tego zadania będą miejsca przyjazne mieszkańcom i właścicielom psów.
27. Razem z nami zmieniaj Ostrów na rowerowe miasto – ścieżka rowerowa wzdłuż  ul. Grunwaldzkiej.

Szacunkowy koszt: 250 000,00 zł

Opis zadania
Zakładane cele:
– ograniczenie i upłynnienie ruchu,
– poprawa stanu środowiska,
– systematyczna rozbudowa ścieżek rowerowych w mieści,
– promocja zdrowego stylu życia.
Rodzaj działań prowadzonych w ramach realizacji zadania:
– wykonanie projektu,
– wykonanie robót.
Produkty realizacji zadania:
– ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Grunwaldzkiej o dł. ok. 1,5 km.

28. Profilaktyczny Program Zdrowotny „Odchudzamy Ostrów”.

Szacunkowy koszt: 45 000,00 zł

Opis zadania

Zadanie zostanie podjęte w celu zapobiegania i ograniczenia jednego z ważniejszych problemów zdrowotnych współczesnego człowieka, jakim jest otyłość. Nadmierna waga ciała jest podłożem do rozwoju wielu groźnych chorób, dlatego zadanie będzie realizowało wczesną profilaktykę chorób tzw. cywilizacyjnych, którym sprzyja nadmierna waga ciała.
Podstawowym celem realizacji zadania jest obniżenie wagi ciała u jak największej ilości osób, biorących udział w zadaniu. Dodatkowymi celami, zakładanymi do osiągnięcia
w zadaniu będzie edukacja na temat zachowania zdrowia, prawidłowego odżywiania, skutecznych ćwiczeń fizycznych, zdrowego trybu życia oraz właściwej motywacji do działań pro-zdrowotnych. Będą one miały na celu trwałe wyposażenie osób biorących udział
w zadaniu w niezbędną wiedzę i umiejętności, które umożliwią skuteczną, samodzielną walkę z nadmierną tkanką tłuszczową w przyszłości.
Zadanie będzie realizowane od początku marca do końca listopada 2016 roku z wyłączeniem ferii, okresów wakacyjnych, świąt i dni wolnych od pracy.

Realizacja zadania będzie się odbywała poprzez następujące działania:
1. Wykłady, w których omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z nadmierną masą ciała, a w szczególności obliczanie BMI i należnej masy ciała, omówienie wskaźników centylowych w przypadku dzieci, charakterystyka głównych przyczyn otyłości i nadwagi, zagrożeń zdrowotnych związanych z nadmierną wagą ciała, zasad prawidłowego odżywiania, rodzajów aktywności fizycznej i jej znaczenia dla zdrowia. Wykłady będą odbywały się regularnie 1 x w tygodniu i zostaną przeprowadzone przez dietoterapeutę. Przewiduje się również, zaproszenie autorów książek o zdrowiu i odchudzaniu, specjalistów ds. żywienia, trenerów personalnych itp.
2. Konsultacje dietetyczne, mające na celu dostosowania właściwego sposobu odżywiania do potrzeb każdego uczestnika biorącego udział w zadaniu. Dobranie rodzaju diety odpowiednio do stanu zdrowia, wieku, płci, upodobań itp. Doprowadzenie do zrozumienia przez każdego uczestnika projektu, zasad związanych z właściwym wyborem, doborem, przygotowaniem
i spożywaniem pokarmów. Konsultacje będą odbywały się 1 raz w tygodniu i będą prowadzone przez dietoterapeutę.
3. Treningi i ćwiczenia fizyczne, których zadaniem będzie zastosowanie różnorodnej aktywności fizycznej w celu wydatkowania dodatkowej energii, jako niezbędny czynnik pozwalający na spalenie nadmiaru tkanki tłuszczowej i zachowanie dobrego stanu zdrowia. Treningi będą odbywały się 3 razy w tygodniu i prowadzić je będą instruktorzy sportu.
4. Ćwiczenia i coaching motywacyjny, mające za zadanie pobudzenie, wzmocnienie i zachowanie wysokiego poziomu motywacji do wszystkich działań związanych
z odchudzaniem się. Coaching będzie odbywał się, co drugi tydzień i będą prowadzone przez trenera-coacha.
5. Profilaktyka uzależnień skierowana do osób mających problem z różnymi nałogami, a w szczególności tymi, które sprzyjają nadwadze np. palenie tytoniu, alkoholizm, czy uzależnienia pokarmowe spowodowane cukrem, glutenem i kazeiną. Zajęcia będą odbywały się, co drugi tydzień i będą prowadzone przez specjalistę w tym temacie.

29. Budowa Toru Wrotkarskiego – Centrum spotkań, rozrywki i sportów wrotkarskich.

Szacunkowy koszt: 218 200,00 zł

Opis zadania
Tor wrotkarski umieszczony przy kompleksie sportowo- rekreacyjnym Piaski- Szczygliczka, miałby charakter ogólnodostępny. Głównym założeniem zadania jest stworzenie rolkarzom bezpiecznego miejsca do treningów jazdy szybkiej, jazdy rekreacyjnej oraz slalomu.
W naszym mieście brakuje takiego miejsca, w którym swobodnie mogą poruszać się wyłącznie rolkarze. Tor miałby kształt bieżni okólnej, długość 200 m, szerokość 6 m,
o nawierzchni asfaltowej. Tor mieściłby się na powierzchni prostokąta o wymiarach 38mx97m. na jednej z prostych mieściłyby się namalowane punkty do ćwiczenia slalomu,
w sumie trzy rzędy takich punktów( każdy po 20 pkt) rozmieszczone odpowiednio co 1 m, co 80 cm i co 60 cm.

30. Utworzenie miejsc parkingowych wzdłuż ul. 3 Maja.

Szacunkowy koszt: 75 000,00 zł

Opis zadania
Obecnie w tym miejscu wzdłuż ul. 3 Maja (pomiędzy ul. Żwirki i ul. Wigury) brak jest wystarczającej ilości miejsc parkingowych. Celem jest stworzenie nowych miejsc parkingowych w tym rejonie miasta. Rodzaj działań obejmuje wykonanie miejsc parkingowych poprzez utwardzenie pasa terenu wzdłuż ul. 3 Maja pomiędzy ul. Żwirki
i ul. Wigury (na terenie działki nr 1/2.) W wyniku realizacji zadania powstaną nowe miejsca parkingowe dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego.

31. „Od Przedszkola Baletowego do Teatru Wielkiego” – rozbudowa bazy ćwiczeniowej Ostrowskiego Studia Tańca.

Szacunkowy koszt: 245 000,00 zł

Opis zadania
Obecna baza jest niewystarczająca z punktu widzenia zapotrzebowania społecznego i ilości dzieci korzystających z zajęć. Celem zadania jest poszerzenie możliwości i działalności OST oraz z uwagi na wielkie zainteresowanie wśród rodziców utworzenie Niepublicznej Szkoły Baletowej w naszym mieście, która stanie się wielką promocją Ostrowa Wielkopolskiego. Zakres zadania obejmuje dobudowę dodatkowej Sali tanecznej w tym prace ziemne, konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe. W wyniku realizacji zadania, powstanie nowa sala taneczna umożliwiająca rozwój działalności tanecznej w naszym mieście.

32. „Słoneczny zakątek” – budowa boiska do siatkówki plażowej.

Szacunkowy koszt: 60 500,00 zł

Opis zadania
Celem zadania jest budowa boiska do gry w siatkówkę plażową. Planowana inwestycja służyłaby celom wypoczynkowym, rekreacyjnym, sportowym i wychowawczo-edukacyjnym. Boisko byłoby ogólnodostępne, przeznaczone dla dzieci, młodzieży, dorosłych
(bez ograniczeń wiekowych od 3 do 103 lat).

Profesjonalnie wykonane boisko z pewnością poszerzyłoby ofertę rekreacyjno-wypoczynkową miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wpłynęłoby na propagowanie sportu
i zdrowego stylu życia wśród jego mieszkańców. Ogrodzenie boiska, wysypanie piaskiem zapewniłoby bezpieczeństwo grającym.
Boisko do siatkówki plażowej to obecnie niezwykle atrakcyjna i zapewne kusząca alternatywa na formę spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Byłoby kolejnym miejscem w Ostrowie, w którym można bezpiecznie, przyjemnie i w sposób aktywny odpocząć w gronie rodziny, znajomych, przyjaciół, sąsiadów, wzajemnie się poznać.
Budowa boiska stworzyłaby więc warunki do rozwoju społecznego, do integracji środowiska lokalnego (m.in. dużego osiedla Jana Pawła II ). Można byłoby organizować na nim imprezy plenerowe promujące wartość rodziny, służące pogłębianiu więzi rodzinnych oraz integracji pokoleniowej. Boisko mogłoby stać się miejscem zarówno festynów (niedzielnych pikników) rodzinnych, towarzyskich turniejów (np. między firmami), jak i lokalnych rozgrywek siatkowej piłki plażowej. Tutaj mogliby trenować pasjonaci piłki plażowej, których z roku na rok jest coraz więcej.
Ponadto zabawa „pod chmurką” pozwoliłaby oderwać się od komputera, od świata wirtualnego, w którym, niestety, przebywa zastraszająca liczba dzieci i młodzieży.
Umiejscowienie boiska przy gimnazjum umożliwiłoby organizację zajęć dla uczniów tej szkoły, jak i innych placówek oświatowych znajdujących się w bliskim sąsiedztwie (SP-9, SP-5, LOSO, przedszkola).

Nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy mogliby uatrakcyjnić zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia fakultatywne. Realizacja inwestycji pozwoliłaby na organizację szkolnych i międzyszkolnych rozgrywek (turniejów) przebiegających w duchu sportowej rywalizacji i jednocześnie bardzo dobrej zabawy.
W ramach zadania przewiduje się działania związane z przygotowaniem ternu, bezpiecznej nawierzchni pod budowę oraz montaż urządzeń sportowych. Planuje się wykonanie ogrodzenia, oświetlenia placu, zagospodarowanie terenu elementami małej architektury
w postaci ławek, koszy na śmieci.
Produktem realizacji będzie boisko do siatkówki plażowej i miejsce do wypoczynku
i rekreacji mieszkańców osiedla (miasta).

33. „Woonerf czyli podwórzec miejski po ostrowsku”.

Szacunkowy koszt: 250 000,00 zł

Opis zadania
Podwórzec miejski to taka forma organizacji drogi, która ogranicza ruch pojazdów mechanicznych (nie likwidując go ), a także wzbogaca ulicę w drzewa, małą zieleń, ławki, stojaki, dla rowerów, stoliki do szachów itp. Tworzy to swoisty deptak, na którym główną drogę odgrywają piesi i rowerzyści, dla których ulica staje się nie tylko ciągiem komunikacyjnym ale i miejscem odpoczynku i drobnej rekreacji.
W ramach realizacji zadania wyremontowano by odcinek ulicy Raszkowskiej od wyjazdu z Rynku do skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej. W ramach remontu usunięto by krawężniki, ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej lub wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej, nasadzono nierosnące wysoko drzewa, umieszczono ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, kilka stołów szachowych oraz zamontowano nowe LED-owe oświetlenie uliczne, podkreślające nowy wizerunek ulicy.

34. Remont i modernizacja osiedlowego „Zieleniaka” przy ul. Konopnickiej.

Szacunkowy koszt: 87 700,00 zł

Opis zadania
Obecnie na terenie naszego miasta brak małego przyjaznego mieszkańcom miejsca, gdzie można bezpiecznie i wygodnie dokonać zakupów świeżej żywności w dobrych warunkach. Remont ten pozwoliłby przechodzić bezpiecznie bez potknięć i upadków osobom korzystającym z “Zieleniaka” oraz przyległych sklepików. Oświetlenie terenu poprawiłoby bezpieczeństwo właścicieli sklepików oraz korzystających klientów. Ponadto zapobiegałoby to aktom wandalizmu i zakłócaniu ciszy i porządku. Z “Zieleniaka” korzystają me tylko mieszkańcy osiedla, ale wielu mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni “Zieleniaka” o powierzchni około 500 m2, zamontowanie stojaka na rowery, zainstalowanie dwóch lamp chodnikowo-ulicznych, montaż barierek, które uniemożliwią wykorzystanie miejsca jako szaletu publicznego. Przy rewitalizacji terenu warto rozważyć także zadaszenie stołów stanowiskowych. Ułatwiłoby to korzystanie z obiektu sprzedającym i kupującym. Produktem realizacji zadania będzie odnowione miejsce przyjazne miejsce handlu oraz podniesie poziom funkcjonowania “Zieleniaka” i poprawi estetykę terenu.

35. „Jedenastka – sport – osiedle” – budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11.

Szacunkowy koszt: 249 540,50 zł

Opis zadania
W ramach inwestycji powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 36 m x 19 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowo – gumowej o grubości warstwy 16 mm na podbudowie z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego na terenie zdrenowanym. Powierzchnia użytkowa 684 m (kwadratowego). Boisko przystosowane do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego odpowiednio wyposażone w trwałe urządzenia (dwie bramki, 2 komplety do koszykówki, 1 komplet do siatkówki i 1 komplet do tenisa ziemnego). Całość płyty boiska otoczona będzie ogrodzeniem o wysokości 4 m.

36. Budowa integracyjnej siłowni zewnętrznej (z urządzeniami również dla osób niepełnosprawnych).

Szacunkowy koszt: 65 500,00 zł

Opis zadania
Celem realizacji tego zadania jest stworzenie w Ostrowie Wielkopolskim miejsca ćwiczeń – w tym przypadku siłowni zewnętrznej, z którego mogłyby korzystać również osoby niepełnosprawne. Producenci urządzeń siłowni zewnętrznych posiadają takie elementy w swojej ofercie. Nie odbiegają one cenowo od elementów standardowych. Wprowadzenie urządzeń dla osób niepełnosprawnych powiększy ilość beneficjentów korzystających z siłowni.

37. Rewitalizacja ostrowskich ścionek (sionek, uliczek).

Szacunkowy koszt: 250 000,00 zł

Opis zadania
Przywrócenie estetyki i uporządkowanie przestrzeni otaczającej sionki poprzez:
1/ wymianę oświetlenia na energooszczędne,
2/ odnowienie – wyczyszczenie kostki chodnikowej,
3/ założenie zieleni, ustawienie trejaży,
4/ założenie monitoringu ścionek.

38. Posłuchaj (W)Inną – koncert Ewy Farnej dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego.

Szacunkowy koszt: 92 500,00 zł

Opis zadania
Celem realizacji zadania jest popularyzacja muzyki i twórczości Ewy Farnej poprzez organizację otwartego koncertu dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Stworzenie mieszkańcom możliwości udziału w większej liczbie plenerowych imprez kulturalnych w naszym mieście. Propozycja obejmuje działania związane z organizacją koncertu Ewy Farnej trwającego około 1 godz. 30 min w Parku Miejskim. Do działań organizacyjnych należy wynajęcie sceny, nagłośnienia oraz oświetlenia. Wydatki obejmują honorarium Ewy Farnej, zapewnienie ochrony, toalet, zabezpieczenia medycznego, montaż opłotowania terenu oraz uiszczenie opłaty do ZAiKS. Planuje się zapewnienie telebimu oraz zaopatrzenie garderoby w catering. W celu promocji zadania planuje się przygotowania plakatów, afiszy oraz bilboardów. Produktem realizacji zadania ma stać się impreza kulturalna na wysokim poziomie muzycznym otwarta dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i okolic.
39. Wybieg dla psów – Miejsce przyjazne psom.

Szacunkowy koszt: 32 600,00 zł

Opis zadania
Wybieg dla psów byłby pierwszym tego typu miejscem w Ostrowie Wielkopolskim. Celem powstania wybiegu dla psów jest stworzenie bezpiecznego i legalnego miejsca, w którym można spuścić psa ze smyczy.
Do działań realizacji należałoby ogrodzenie wyznaczonego miejsca panelami o wysokości 1,5 m oraz zastosowanie podmurówki, uprzątnięcie terenu, stworzenie podwójnego wejścia
w celu uniemożliwienia ucieczek psom, postawienie ławek dla ludzi, postawienie koszy na psie odchody i latarni oświetleniowych zamontowanie przeszkód dla psów ( 3 kłody drewna, betonowy tunel długości ok. 3m).

40. Samochód dla strażaków – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Szacunkowy koszt: 95 000,00 zł

Opis zadania
Nabycie nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim ma na celu poprawę wyposażenia sprzętowego
i zapewnienie jej wyższej gotowości bojowej. Obecnie brak odpowiedniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego uniemożliwia w pełni wykorzystanie potencjału jednostki. Nowy pojazd będzie stanowił podstawowe wyposażenie Jednostki Operacyjno – Technicznej i zapewni jej pełną gotowość do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz działań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii. Nowy pojazd w znaczny sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta, gdyż w sytuacjach kryzysowych Straż Pożarna jest wiodącą służbą ratowniczą a decydujące znaczenie na miejscu akcji ma m.in. potencjał sprzętowy i ilość środka gaśniczego posiadanego przez specjalistyczne samochody pożarnicze.

41. „Czar Ostrowskiej Motoryzacji” – wystawa pojazdów aut, motocykli, zabytkowych rowerów i innych pamiątek z Automobilklubu Ostrowskiego, związanych z historią motoryzacji naszego miasta.

Szacunkowy koszt: 45 500,00 zł

Opis zadania
– ukazanie większemu gronu społeczeństwa zabytków ostrowskiej motoryzacji: aut, motocykli oraz pamiątek i dokumentów związanych z przedwojennym i powojennym ruchem automobilowym w Ostrowie Wielkopolskim,
– poszerzenie wiedzy technicznej i historycznej wśród młodego społeczeństwa Ostrowa Wielkopolskiego,
– przeprowadzenie konkursu związanego z historią zabytkowej motoryzacji w naszym regionie,
– wystawa plenerowa ponad 100 oryginalnych zabytkowych pojazdów oraz ekspozycja czasowa w budynku (muzeum miasta, OCK lub innym obiekcie) pojazdów i pamiątek związanych z motoryzacją,
– duże plansze (kilkanaście) wykonane na potrzeby wystawy, na których wydrukowane będą zdjęcia, dokumenty, tablice rajdowe itp. W przyszłości mogą być wykorzystane również
w Muzeum Zabytkowej Motoryzacji (które jest w planach Automobilklubu Ostrowskiego),
– wieczorny koncert „Brzmiące gitary i ryczące wydechy” przed rozdaniem nagród podsumowujący i kończący projekt.

42. Utworzenie Multimedialnej Sali Pamięci im. prof. Antoniego Kaliny „Wędrówki z Kaliną”.

Szacunkowy koszt: 82 352,11 zł

Opis zadania
Celem projektu jest utworzenie multimedialnej sali pamięci związanej z mieszkańcem Osiedla Krępa, prof. Antonim Kaliną. Sala ta ma być miejscem spotkań, prelekcji, prowadzenia żywej lekcji historii, nie tylko dla uczniów i młodzieży, ale także dla mieszkańców miasta i turystów. Celem kolejnym jest kultywowanie historii miasta Ostrowa Wielkopolskiego, nawiązanie współpracy z żyjącymi członkami rodziny Kalinów oraz z Towarzystwem Ludoznawstwa.
Produktem realizacji zadania będzie niezwykłe miejsce dla wszystkich mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz turystów, gdzie będzie można mile spędzić czas w godzinach popołudniowych, doznać wrażeń historycznych związanych z historią życia i działalności prof. Antoniego Kaliny, obejrzeć pamiątki oraz filmy edukacyjno – historyczne.

Harmonogram zadania:
1. Remont i dostosowanie pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 5.
2. Wyposażenie Sali w niezbędny sprzęt konieczny do prezentacji multimedialnej, nagłośnienia oraz wystawienia pamiątek z czasów życia prof. Antoniego Kaliny.
3. Nawiązanie współpracy z żyjącymi członkami rodziny Kalinów oraz Towarzystwem Ludoznawstwa celem pozyskania pamiątek do sali pamięci.
43. Zorganizowanie wystawy zdjęć Romana Bochniaka pt. „To co przeszło, to co minęło”.

Szacunkowy koszt: 2 448,00 zł

Opis zadania
Celem wystawy jest pokazanie szerszemu ogółowi społeczeństwa miasta Ostrowa Wielkopolskiego zachodzących zmian, jakie zadziały się w naszym otoczeniu. Autor zdjęć dokumentuje piękno przyrody od wielu lat. Produktami realizacji zadania będą fotografie na przestrzeni lat na przykładzie wierzby na wyspie od końca lat 60-tych XX wieku po dzień dzisiejszy. Najbardziej widoczną zmianą jest brak fosy i budek lęgowych, które były znakiem rozpoznawczym wyspy w odległych latach. Zaprojektowane i wydrukowane zostaną plakaty informujące o wernisażu i całej wystawie, które zostaną wywieszone w szkołach, miejskich instytucjach i na tablicach ogłoszeń rad osiedli.

Najpierw zostanie zorganizowany wernisaż, który otworzy autor zadania. Zaproszone zostaną ważne osobistości dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Spotkanie autorskie zostanie wzbogacone o napoje i poczęstunek. Dokumentować całe wydarzenie będą fotografowie ostrowscy, a także zaprzyjaźnione media.
Podczas trwania wystawy zostaną zorganizowane spotkania autorskie, na które zostanie zaproszona młodzież ze szkół, seniorzy z klubów seniora, studenci Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkowie „Galerii 33”, a także wszyscy mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, którzy będą chcieli obejrzeć wystawę. Wstęp wolny będzie obowiązywał także dla wszystkich chętnych oraz dla osób przyjezdnych i turystów.

44. Budowa pomnika Jana Jerzego Przebendowskiego.

Szacunkowy koszt: 74 900,00 zł

Opis zadania
Celem zadania jest upamiętnienie postaci Jana Jerzego Przebendowskiego, dobrodzieja Ostrowa Wlkp. Postać ta o ogromnych zasługach dla naszego miasta nie została do tej pory należycie upamiętniona. Przebendowski jako autor ponownej lokacji Ostrowa wpłynął w decydujący a zarazem wyjątkowo pozytywny sposób na rozwój naszego miasta. Był on przykładem nie tylko dobrodzieja ale także dobrego gospodarza.
Zrealizowanie projektu pozytywnie wpłynie na kształtowanie się świadomości regionalnej pośród mieszkańców Ostrowa. Produkt finalny projektu – pomnik pozostanie już na zawsze elementem krajobrazu miasta i zbiorowej ponadpokoleniowej pamięci społeczeństwa.

45. Ćwicz aktywnie w osiedlu „Kamienice Stare” – siłownia zewnętrzna przy Orliku – ul. Brzoskwiniowa.

Szacunkowy koszt: 45 000,00 zł

Opis zadania
Obecnie na terenie osiedla “Kamienice Stare” przy ul. Brzoskwiniowej funkcjonuje kompleks boisk sportowych “Orlik” oraz plac zabaw, natomiast brak elementy rekreacyjnego dla starszych mieszkańców i młodzieży. W dzielnicy brak ośrodka kultury czy miejsca spotkań dla mieszkańców. Podstawowym celem zadania jest uzupełnienie obiektów sportowo-rekreacyjnych w osiedlu o elementy siłowni zewnętrznej. Wykonanie siłowni uzupełni bazę sportowo-rekreacyjną w osiedlu i poszerzy możliwości korzystania z obiektów przez młodzież, starszych oraz mieszkańców miasta korzystających z Orlika. Zakres zadania obejmuje wykonanie elementów siłowni zewnętrznej wraz z przygotowaniem nawierzchni.
W wyniku realizacji zadania powstanie siłownie zewnętrzna jako nowy element sportowo-rekreacyjny umożliwiający mieszkańcom aktywność i wzajemną integrację.

46. Aktywizacja seniorów – rewitalizacja terenu pod aktywizację ruchową i intelektualną osób po 60-tym roku życia.

Szacunkowy koszt: 59 200,00 zł

Opis zadania
Celem projektu jest rewitalizacja terenu znajdującego się u zbiegu ul. Towarowej
z ul. Ogrodową (obręb 0066, działka nr 1/10) lub opcjonalnie Park Południowy w Ostrowie Wielkopolskim. Projekt rewitalizacji w/w terenu, który w obecnej chwili pełni rolę szaletu dla psów, obejmuje rekultywację istniejącej nawierzchni trawiastej, nasadzenie drzew, krzewów, kwiatów, budowę ścieżki utwardzonej kruszywem dedykowanym do alejek parkowych, instalację latarni ekologicznych LED zasilanych źródłami OZE, instalację statywu do parkowania rowerów, instalację dedykowanych – stacjonarnych stołów do gry w szachy lub warcaby, budowę dedykowanego pola do gry w bule – petanka, instalację ławek oraz śmietników parkowych.

47. Boisko do Beach Soccera oraz Siatkówki Plażowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Szacunkowy koszt: 195 770,00 zł

Opis zadania
Obiekt sportowy jakiego nie ma jeszcze w Ostrowie. Forma spędzania aktywnie wolnego czasu na wyciągnięcie ręki, boisko do boeach soccera oraz dwa boiska do siatkówki plażowej to miejsce w którym możemy na sportowo spędzić wolny czas z przyjaciółmi, rodziną, znajomymi czy też podczas rywalizacji w turniejach, które na tym obiekcie mogą być realizowane.
Realizacja takiego kompleksu sportowego w naszym mieście zwiększy aktywność ostrowian do uprawiania sportu, a osoby które uwielbiają plażę i grę siatkówkę czy piłkę nożną plażową nie będą musiały uważać na pozostałych plażowiczów, którzy przyjdą się opalać a będą mogli w bezpiecznym miejscu rywalizować i dobrze się bawić. W projekcie znajduje się powstanie pełnowymiarowego boiska do Beach Soccera (piłka nożna plażowa) 26m x 35 m, oraz dwa pełnowymiarowe boiska do Siatkówki Plażowej 16m x 8m. Na całym kompleksie znajdować będą się bandy oddzielające strefy boisk, tuż za nimi kilkanaście ławeczek, a cały obiekt będzie ogrodzony. Boisko do piłki nożnej plażowej dodatkowo będzie posiadało piłkochwyt za bramkami, tak aby zwiększyć bezpieczeństwo, a piłki które będą leciały za bramkę pozostały na obiekcie. Ostrów Wielkopolski to miasto bardzo aktywne sportowo, powstanie takiego obiektu sportowego da możliwość nowych miejsc do aktywności sportowej naszych mieszkańców.

48. „Stanica harcerska – na miarę XXI wieku”. Kompleksowa modernizacja budynku głównego.

Szacunkowy koszt: 250 000,00 zł

Opis zadania
Celem realizacji zadania jest kompleksowa modernizacja, zlokalizowanego na miejskiej działce 108/4, głównego budynku Stanicy Harcerskiej “Zielona Polana”. Modernizacja pozwoli dostosować obiekt do obecnych potrzeb i podniesie jego funkcjonalność- w tym m.in. zabezpieczy budynek przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych (dach), przygotuje budynek do całorocznego użytkowania oraz poprawi standard i bezpieczeństwo jego użytkowania ( instalacje, łazienka, adaptacja poddasza). Realizacja zadania pozwoli poszerzyć liczbę użytkowników obiektu- mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, a także wydłużyć okres jego funkcjonowania w ciągu roku. Stanica ma również szansę stać się ważnym punktem na turystycznej mapie Ostrowa, jako miejsce organizacji obozów harcerskich i skautowych z kraju i z zagranicy.

49. Rozbudowa makiety kolejowej HO i cyfryzacja sterowania ruchem.

Szacunkowy koszt: 5 000,00 zł

Opis zadania
Makieta kolejowa została zbudowana w 1995 roku i nie spełnia obecnie obowiązujących standardów modelarskich. Przebudowa układu torów makiety, upiększenie modeli budynków i infrastruktury oraz zabudowa urządzeń cyfrowego sterowania ruchem modeli kolejowych znacznie zwiększy atrakcyjność makiety. Niezbędny będzie zakup torów modelowych, zwrotnic, modelu budynku lokomotywowni, modeli budynków, elementów i urządzeń sterowania cyfrowego.

50. Ostrowska młodzież lata.

Szacunkowy koszt: 161 750,00 zł

Opis zadania
Zadanie polega na podstawowym wyszkoleniu grupy 15 osób na szybowcach. Szkolenie
to jest wstępem do dalszego szkolenia do uzyskania Licencji Pilota szybowcowego aby po kolejnych zdobytych umiejętnościach móc startować jako zawodnicy organizowanych zawodach w różnych klasach. Szkolenie jest dedykowane do uczniów szkół średnich z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zakładamy pozyskanie kandydatów poprzez otwarte spotkania dla młodzieży prowadzone w szkołach na terenie miasta. Kryterium kwalifikacji to przynajmniej średnia ocen za pierwszy semestr – 4.00, w przypadku większej ilości chętnych następnym kryterium będzie ocena uzyskana podczas egzaminu testowego.
Cały proces szkolenia musi rozpocząć się od wykonania badań lotniczo-lekarskich, które określą czy dany kandydat spełnia warunki zdrowotne dla wykonywania lotów szybowcowych. Jeśli tak, kolejnym etapem jest teoretyczne szkolenie kandydatów, kończące się wewnętrznym egzaminem. Pozytywne zdanie egzaminu upoważnia do rozpoczęcia szkolenia praktycznego. W kolejnych lotach uczniowie piloci zdobywają umiejętności pilotowania szybowca oraz są szkoleni w zakresie postępowania w sytuacjach szczególnych. Szkolenie kończą samodzielne loty uczniów po uprzednim zdaniu egzaminu praktycznego.

51. „Bądź jak Janowicz i Radwańska” – budowa kortu tenisowego w kompleksie sportowym SP 7.

Szacunkowy koszt: 250 000,00 zł

Opis zadania
Zadanie polegające na budowie ziemnego kortu tenisowego, który umożliwi prowadzenie zajęć gry w tenisa dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do SP 7 oraz rekreację ruchową
dla pozostałych mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Głównym celem popularyzacja tenisa wśród mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego
W obecnej sytuacji jest to teren nie zagospodarowany, na którym znajduje się zniszczony plac asfaltowy do gier i zabaw dla dzieci, wokół jest trawa oraz zniszczone opony służące do siedzenia. Teren ten znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy odnowionym szkolnym boisku sportowym oraz górce saneczkowej.
Czynności, które muszą być wykonane to:
– uprzątnięcie i wyrównanie terenu
– budowa kortu ziemnego z poliuretanu
– ustawienie ścianki tenisowej
– ustawienie ławeczek
W wyniku podjętych działań powstanie kolejne miejsce do nauki i uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do SP 7 jak również dla wszystkich mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

52. Budowa oświetlenia ulic Bartosza oraz Bolka i Lolka w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku długości około 220 metrów.

Szacunkowy koszt: 73 000,00 zł

Opis zadania
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie ulic. W celu realizacji zadania konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia poprzedzone uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Następnie o oparciu o opracowaną dokumentacje przeprowadzić należy postępowanie wyboru wykonawcy robót budowlanych (budowy oświetlenia) oraz roboty budowlane. Produktem realizacji zadania będzie linia oświetlenia ulicznego.

53. Konkurs pt. Krwiodawstwo wśród gimnazjalistów – poświęcenie sztandaru dla klubu „Zacharzewianie”.

Szacunkowy koszt: 14 450,00 zł

Opis zadania
Zakładany cel realizacji poprzez zapewnienie ratowania życia i zdrowia oddając krew. Prowadzenie wśród młodzieży gimnazjalnej prelekcji, konkursów, prezentacje
i propagowanie idei honorowego krwiodawstwa . Agitacja wśród rodziny i znajomych oddawanie krwi jest bezpieczne. Środowisko młodzieży Gimnazjum Nr 4 poprzez stronę internetową na zakładce umieści „Dbam o zdrowie pod hasłem: „Oddawanie krwi nie jest szkodliwe”, co zmobilizuje społeczność lokalną Zacharzewa. Szkolna gazetka będzie umieszczać artykuły pt. „Zostań honorowym krwiodawcą” a w nim umieszczone szczegółowe zapisy zasad oddawania krwi. Dla zapewnienia jedności i przywiązania do organizacji – Klubu i z okazji 15 lat działalności krwiodawstwa w Zacharzewie będzie nadany sztandar.

54. Budowa otwartej siłowni zewnętrznej dla mieszkańców Śródmieścia.

Szacunkowy koszt: 44 666,35 zł

Opis zadania
Celem projektu jest budowa otwartej dla mieszkańców a w szczególności dla dzieci, młodzieży i seniorów, siłowni na wolnym powietrzu. W zamyśle pomysłodawców, baza będzie miejscem aktywnego, rodzinnego wypoczynku mieszkańców naszej dzielnicy. Lokalizacja siłowni w pobliżu placu zabaw dla dzieci gwarantuje aktywny wypoczynek zarówno dorosłym jak i dzieciom. Położenie szkoły umożliwi łatwy dostęp do infrastruktury mieszkańcom, dla których dotarcie z Śródmieścia na Piaski Szczygliczka zabiera zbyt wiele czasu i kosztów. Wpłynie to pozytywnie na dostępność miejsc wypoczynku i rekreacji w naszej dzielnicy. Przewidujemy zakup 5-ciu podwójnych stanowisk treningowych,
o średnim stopniu trudności, odpowiednich zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla dorosłych, nie wyłączając seniorów.

55. Rowerem do gimnazjum – Budowa rowerowni szkolnej wraz z zadaszeniem przy Gimnazjum nr 1, Publicznym Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej, Gimnazjum nr 3
i Gimnazjum nr 4.

Szacunkowy koszt: 239 700,00 zł

Opis zadania
Głównym celem rozbudowy jest poprawa istniejących warunków przechowywania rowerów i motorowerów, którymi coraz liczniej dojeżdżają uczniowie na zajęcia szkolne, zajęcia pozalekcyjne i zajęcia klubowe. Obecnie przygotowane miejsca nie posiadają odpowiedniego zadaszenia i zabezpieczenia przed ewentualną kradzieżą w wpływem warunków atmosferycznych. Ponadto ograniczona ilość miejsc na jednoślady uczniowskie powoduje, że gimnazjaliści zmuszeni są do przypinania rowerów do istniejących ogrodzeń i barierek.
To powoduje, że uczniowie – mimo rozbudowanych w ostatnim czasie ścieżek rowerowych w naszym mieście – rezygnują z dojazdu do szkół swoimi jednośladami. Niezbędne są zatem dodatkowe stoiska (500 szt.), utwardzenie części terenu, ogrodzenie, zadaszenie i zamontowanie na wyznaczonym terenie monitoringu. Zadanie to jest bardzo istotne dla społeczności uczniowskiej gimnazjów ostrowskich, co zostało przez nią wyartykułowane podczas spotkań konsultacyjnych.

56. „Bezpiecznie pieszo i rowerem na Piaski” – chodnik wzdłuż ul. Strumykowej.

Szacunkowy koszt: 202 000,00 zł

Opis zadania
Na ul. Strumykowej jezdnia wykonana jest z płyt betonowych ażurowych, a tylko na niewielkim odcinku jest nawierzchnia asfaltowa. Nie ma natomiast żadnego utwardzonego pobocza, po którym mogliby poruszać się piesi. Przy ulicy jest wiele zakładów pracy (firma Edex, Hurtownia Rowerów, Domar, Składnica Złomu, „Polkopper”, Kolmetal, Hurtownia Lodów i Mrożonek).
W związku z tym ruch samochodowy jest bardzo intensywny. Ponadto ulica prowadzi do zalewu „Piaski- Szczygliczka”. Mieszkańcy aby dojść do swoich posesji zmuszeni są poruszać się środkiem bardzo niewygodnej i niebezpiecznej jezdni. Ponadto bardzo duża ilość zanieczyszczeń i piasku spłukiwane są do kanalizacji burzowej. Istnieje więc konieczność wykonania chodnika wraz ze ściekiem do kanalizacji.

57. „TBS Kujawska – zabawa i fitness dla juniora i seniora”.

Szacunkowy koszt: 151 100,00 zł

Opis zadania
Zadanie będzie polegało na zagospodarowaniu nieużytku – fragmentu działki o numerze 19/2 zlokalizowanego w najbliższym sąsiedztwie bloków TBS przy ul. Kujawskiej (pomiędzy
ul. Kaszubską i Olsztyńską, na wysokości działki nr 20/6 w pobliżu Bractwa Kurkowego), którego efektem będzie powstanie lokalnego centrum zabawy i fitness dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, składającego się z nowoczesnych, bezpiecznych atestowanych placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej, stołu do gry w szachy, warcaby i chińczyka, wraz z elementami zieleni miejskiej.

Na wytyczonym obszarze ok. 200 m² powstaną:
1/ Nowoczesny i bezpieczny plan zabaw dla dzieci składający się z:
a) bezpiecznych i atestowanych elementów wyposażenia w postaci piaskownicy, huśtawek, zjeżdżalni, karuzeli i kiwaków;
b) bezpiecznej i atestowanej, syntetycznej nawierzchni (wykonanej w technologii bezspoinowej, złożonej z dwóch warstw: dolnej warstwy amortyzującej i górnej wykonanej na bazie kolorowego granulatu), która poza długoletnią trwałością i bezpieczeństwem charakteryzuje się bogactwem kolorystyki i możliwości kompozycyjnych (kolorowe wzory, kształtowanie nawierzchni zróżnicowanej w poziomie) oraz przepuszczalnością wody (możliwość korzystania tuż po opadach deszczu);
c) ogrodzenia o wysokości 2 metrów (panelowe z prefabrykatem betonowym w gruncie).
2/ Siłownia zewnętrzna – 8 nowoczesnych urządzeń modułowych do ćwiczeń siłowych i rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych (w zestawach pod dwa różne elementy na wspólnym pylonie – metalowym odlewie, wykonane ze stali galwanizowanej).
3/ Miejsce do gry w szachy, warcaby i chińczyka (stół z blatem kamiennym lub betonu na bazie kruszyw mineralnych z planszami do gry i z ławkami z obu stron).
4/ Elementy zieleni miejskiej wysokiej (2 rzędy po 20 tuj wzdłuż ogrodzenia placu zabaw od strony północnej i wschodniej, 10 wieloletnich okazów platana klonolistnego (poprawa estetyki, rola cieniotwórcza).

Celem realizacji zdania będzie stworzenie dla mieszkańców TBS przy ul. Kujawskiej oraz innych okolicznych mieszkańców Osiedla Wenecja infrastruktury, która w jednym, łatwo dostępnym miejscu da zarówno dzieciom, młodzieży jak i dorosłym możliwość bezpiecznej zabawy, gry i aktywności fizycznej. Inwestycja podniesie komfort życia lokalnej społeczności, wpłynie pozytywnie na relacje dobrosąsiedzkie i stan zdrowia oraz da możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu przez dzieci i ich dorosłych opiekunów w pobliżu miejsca zamieszkania.
58. Rozbudowa ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Poznańskiej do ulicy Strumykowej w Ostrowie Wielkopolskim (wzdłuż rzeki Ołobok).

Szacunkowy koszt: 250 000,00 zł

Opis zadania
Wykonanie ścieżki o szerokości co najmniej 2 m z kostki betonowej wzdłuż istniejącej ścieżki rowerowej wykonanej z betonu asfaltowego na odcinku od ulicy Poznańskiej do ulicy Strumykowej w Ostrowie Wielkopolskim (wzdłuż rzeki Ołobok). Głównym celem jest separacja ruchu rowerowego od ruchu pieszego.
59. Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla osiedla Parcele Zacharzewskie przy Szkole Podstawowej nr 11.

Szacunkowy koszt: 37 800,00 zł

Opis zadania

Cel: możliwość spędzenia wolnego czasu całymi rodzinami w bezpiecznym ogrodzonym miejscu. Działania mające na celu rozbudowę istniejącego już skromnego placu zabaw poprzez dodatkowe elementy typu piaskownica, zjeżdżalnie dla najmłodszych pociech itp.

60. Naprawa – przywrócenie sprawności technicznej kolejki wąskotorowej na Piaskach- Szczygliczce.

Szacunkowy koszt: 250 000,00 zł

Opis zadania

Naprawa lokomotywy spalinowej WLS-40, remont silnika oraz naprawa części mechanicznych i elektrycznych pojazdu. W dalszej części zadania naprawa trzech wagoników kolejki. Wymiana skorodowanych elementów poszycia, wymiana drewnianych elementów podłogi, naprawa elementów jezdnych oraz urządzeń ciągłowo – zderznych. Malowanie taboru kolejki.

61. Utworzenie na osiedlu Pruślin punktu bibliotecznego – „Biblioteka dla wszystkich”.

Szacunkowy koszt: 181 242,00 zł

Opis zadania
Celem projektu realizowanego we współpracy z Biblioteką Publiczną w Ostrowie Wielkopolskim oraz Szkołą Podstawową nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim, jest szerzenie czytelnictwa wśród osób widzących oraz niewidomych i słabowidzących bez względu na wiek – mieszkańców Pruślin, jak i całego miasta. To także stworzenie miejsca dla organizacji spotkań autorskich, wykładów, prelekcji itp. Celem zadania jest także wzbogacenie oferty Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim.

Zadanie polega na:
I etap- budowa pomieszczenia w holu Szkoły Podstawowej nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim na punkt biblioteczny i miejsce spotkań,
II etap- wyposażenie punktu bibliotecznego w meble, książki, i stworzenie stanowiska
dla osób niewidomych i słabowidzących,
III etap- wyposażenie punktu bibliotecznego w profesjonalny sprzęt nagłośniający i multimedialny.

Produktem realizacji zadania będzie utworzenie punktu bibliotecznego Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim z oddziałem książki mówionej i multimedialnej. Punkt biblioteczny, to oferta jedynej biblioteki osiedlowej dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Pruślin, z której skorzysta ok.3000 mieszkańców. To także oferta jedynej w mieście biblioteki dla osób niewidomych i z dysfunkcją narządu wzroku. Umożliwienie osobom niewidomym i słabowidzącym- członkom Stowarzyszenia Śpiewaczego “Lira” Niewidomych i Słabowidzących i innych niepełnosprawnych w Ostrowie Wielkopolskim oraz Polskiego Związku Niewidomych – Koła w Ostrowie Wielkopolskim, w liczbie ok. 220 osób korzystania z utworzonego punktu bibliotecznego. Obecnie członkowie ww. Stowarzyszeń korzystają z biblioteki w Kaliszu i z Biblioteki Głównej Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie.

16 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
teodor
5 lat temu

głosujemy na rewitalizacje “stawu szulca” :)))

lucyfer
odpowiada  konduktor
5 lat temu

na torowisko już jest budżet, od dawna. Więc tak – ten projekt umożliwi uruchomienie kolejki.

konduktor
odpowiada  Mati
5 lat temu

doczytaj kolego projekt , nie dotyczy on uruchomienia kolejki na piaskach a jedynie odrestaurowania kolejki i wagonów a to w mojej ocenie wielka różnica 🙂 … tory są już w znacznym stopniu zdemontowane , jak myślisz bez przyczyny ??? 🙂

998
5 lat temu

Sprawdziłem na internecie jakimi wozami gaśniczymi dysponuje PSP w Ostrowie wielkopolskim
Jeden samochód ma 2,5 tyś l wody
drugi ma 5 tysięcy
trzeci 7,5 tysięcy
cysterna (już wysłużona) 18 tysięcy
i samochód ratownictwa technicznego ma również 2,5 tysiaca litrów wody
A na jednej zmianie jest 14 strażaków
czyli obstawią co najwyżej 2 wozy gaśnicze + drabinę albo podnośnik a co jeśli w naszej okolicy stanie się kolejna tragedia? Janków już mieliśmy a w ostrowie nie trudno o tragedię.
Sklejka Eko? Delphi? Mam wymieniać dalej?
Zanim pościągają strażaków z wolnego a wiadomo że też mogą być poza miastem to juz będzie za pózno!
A zanim dojadą do nas jednostki OSP z sąsiednich wsi to minie też trochę czasu, dlatego według mnie i pewnie nie tylko znakomitym pomysłem jest to, aby jednostka OSP w Ostrowie miała wóz ze zbiornikiem wodnym a jak wszyscy dobrze wiemy z telewizji i internetu niemalże co drugą akcje sami obsługują strażacy z jednostek OSP albo OSP działa razem z PSP, OSP to też strażacy, myślicie że oni siedzą na dupie i nic nie robią? Wpiszcie sobie w internecie jak wygląda przygotowanie strażaka Ochotnika do pełnienia służby. te wszystkie szkolenia, kursy i ćwiczenia wymagają ogromnego poświęcenia i silnej woli. Ja oddałem głos na projekt nr 40, niech samochód służy strażakom, a przede wszystkim nam! Żebyśmy czuli się bezpiecznie. Ludzie! Nie bądzmy obojętni i nie głosujmy na jakieś psie toalety. Czy psia toaleta uratuje ci życie? No wydaje mi się że nie 🙂 Dlatego promujmy naszych strażaków z Jednostki OSP Ostrów przy ul Staszica, powiedzmy o nich rodzinie, sąsiadom i przyjaciołom i niech oddadzą mądrze swój głos. Chłopacy, powodzenia! Trzymam kciuki za was i myślę, że nie tylko ja

112
5 lat temu

Witam
Oba komentarze powyżej negujące projekt zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP, są wystawione przez ludzi, którzy nie mają pojęcia o systemie ratownictwa, organizacji działań ratowniczo – gaśniczych oraz sytuacji zapotrzebowania na siły i środki na terenie miasta oraz gminy a także powiatu. Tym mógłbym zakończyć ale wyjaśnię. Owszem, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej jest jedną z najlepszych w Wielkopolsce i to nie podlega dyskusji, natomiast choćby byli najlepsi na świecie sami nie są w stanie zapewnić odpowiedniej ilości ludzi oraz pojazdów podczas działań ratowniczych. Większość zdarzeń obsługiwana jest przy wsparciu jednostek OSP. Ci którzy komentowali, nie mają zapewne dostępu do telewizji, radia i gazet, otóż tam można zaobserwować że wszędzie działają jednostki OSP. Nie umniejszając nikomu ale ciężko byłoby działać naszej PSP bez wsparcia ochotników i to tyczy się całego kraju ale również i świata bo nie tylko w Polsce istnieje taka formacja jak Ochotnicza straż Pożarna. Jednostka OSP Ostrów to od paru lat prężnie działająca struktura ratownicza… skąd to wiem ? Internet, lokalna telewizja, obywatele oraz to co sam widziałem. Nasi ochotnicy odwalają kawał dobrej roboty dla naszego społeczeństwa i to nie tylko podczas działań ratowniczych. Bardzo dużo czasu poświęcają edukacji dzieci i młodzieży czego sam byłem świadkiem, organizują wiele pokazów i czynnie włączają się w życie miasta. Dlaczego wyjeżdżają tylko do 30 razy w roku? Bo brakuje im sprzętu, o który właśnie się starają i to widać. .. Czy coś jeszcze ? … Nie wiem jak komentujący ( negatywnie ) powyżej ale ja z rodziną chodzę do kościoła i tam również widzę naszych strażaków ze sztandarami, zarówno ochotników jak i zawodowców. Co do samych akcji tak jak mówiłem, głupi facebook jest potwierdzeniem tego gdzie działają i co robią, osobiście widziałem ich samochód podczas pożaru na wrocławskiej, który miał miejsce we wakacje. Bardzo przykro czyta mi się takie komentarze jak powyżej, nie wiem czy komentujący byliby w stanie poświęcić tyle czasu na działalność społeczną i to w ten sposób, pewnie ciężko pożyczyć szklankę cukru sąsiadowi a co dopiero narażać własne życie. Przepraszam bo wygląda to jak obrażanie drugiego ale nie to mam na celu, boli mnie to bo na bieżąco przeglądam takie portale jak ten a tam ludzie bezmyślnie się wypowiadają, żeby zrobić tylko szum i syf bo są anonimowi w Internecie. Nie wiem co mógłbym jeszcze napisać. Ja już zagłosowałem i jeden mój głos oddałem strażakom, podziwiam was za to co robicie i nie tylko ochotników ale naszych zawodowców również. Oby tak dalej, i żeby to nowe autko znalazło się w ostrowskiej remizie. Dziękuję i pozdrawiam.

Link do fb. OSP Ostrów : https://www.facebook.com/OSP-Ostr%C3%B3w-Wielkopolski-455182604585352/?ref=hl

Strażak OSP
odpowiada  StrażakPSP
5 lat temu

Jestem jednym z członków podziału bojowego OSP Ostrów Wielkopolski.
Jak czytam wypowiedzi ludzi piszących że “jesteśmy tylko OSP” to płakać mi się chcę. Przede wszystkim jesteśmy grupą ludzi chcących robić coś dużego, dobrego i znaczącego, a przede wszystkim być coraz lepszymi w tym co robimy. Nie siedzimy w domach na tyłkach, nie czerpiemy z tytułu naszych wyjazdów do zdarzeń korzyści majątkowych bo całość wypłacanych na ekwiwalentów (co mogli byśmy zatrzymać dla siebie, a są to symboliczne kwoty) dobrowolnie przeznaczamy na rozwój jednostki (takie rzeczy jak doposażenie samochodu, zakup brakujących części umundurowania i tym podobne). W czasie świąt czy większych wydarzeń w roku staramy się organizować dyżury w naszej jednostce, pełnym gotowym do wyjazdu zastępem (przykłady to święto zmarłych czy sylwester). poświęcamy wiele swojego czasu na ćwiczenia przede wszystkim w zakresu medycznego ale także wielu innych dziedzin, z którymi ma do czynienia szeroko pojęta straż pożarna ( ta Państwowa jak i Ochotnicza). Nasze działania to przede wszystkim współpraca z jednostkami PSP, dlatego nie rozumiem na jakiej podstawie kolega negujący nas powyżej, przekonuje ludzi że nie warto na nas głosować. Tak to prawda że w roku mamy około 20-30 wyjazdów lecz ile by ich było gdybyśmy dysponowali o niebo lepszym sprzętem ?? Przy naszym zaangażowaniu w życie jednostki oraz w wyspecjalizowanie strażaków w działaniach bojowych nie uważałbym ten głos za stracony. Nie chcę narzucać nikomu zdania, ale również nie mogę stać obojętnie gdy ktoś obraża Ochotniczą Straż Pożarną. Proszę mieć również na uwadze że dokładnie tak samo jak PSP, ochotnicy też narażają swoje życie i zdrowie jadąc do akcji.
To tyle, dziękuję.

Świadomy obywatel
5 lat temu

Mój głos idzie na nr. – 40 Samochód dla strażaków oraz nr. 7 Ostrowska Gwardia Narodowa.
Myślmy i głosujmy praktycznie. Wybierzmy coś co nam się przyda.
A z innej beczki jak my mieszkańcy możemy wpłynąć na decyzje radnych aby nie wydawali miliony w błoto na modernizacje basenu na Paderewskiego?

XYZ
odpowiada  anonim
5 lat temu

Chyba 2-3, a nie 20 do 30. W tym ani razu do pożaru. Nie róbcie jaj. To dublowanie Państwowej Straży Pożarnej.

anonim
odpowiada  StrażakPSP
5 lat temu

OSP W Ostrowie Wielkopolskim wyjeżdża od 20 do nawet 30 zdarzeń w ciągu całego roku, ponieważ widziałem ich filmik promujący na yputube oraz na fb
Oddaję głos na strażaków ochotników bo w nocy chcę spać spokojnie wiedząc, że gdyby mi się coś stało to będzie miał mi kto pomóc
a co do strażaka PSP – Nie znasz się to się nie wypowiadaj! gdyby nie jednostki OSP to kim by było PSP? Nie byli by wstanie zabezpieczyć całego powiatu, także ważne jest aby OSP w Ostrowie miało dobry sprzęt bo z tego co na filmie widziałem to ludzi mają świetnie wyszkolonych

Sowa

Zgodzę się z osobą powyżej, jest to duże udogodnienie ponieważ Państwówka wyjeżdżając na duży pożar nie będzie musiała wzywać innych jednostek z poza Ostrowa, tylko wezwie nasze OSP. Poza tym, są to Strażacy Ochotnicy też chcą pomagać ludziom i szkolić się w tej dziedzinie. Nie każdy może pracować w Państwowej Straży Pożarnej, a Ochotnikiem może zostać każdy, kto ukończył 18 lat i spełnia kryteria (w OSP kryteria są łagodniejsze niż w PSP) Również chce dodać, że skład załogi w PSP jest 14 osób na zmianę, więc jeśli miały by wyjechać wszystkie wozy na pożar z PSP to zabrakło by strażaków, dlatego jest to szansa dla OSP Ostrów aby wyjeżdżać na akcje i pomagać PSP.

16
0
Napisz co o tym sądziszx
()
x