Umorzenie – zabójstwo w Sieradzu

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. postanowieniem z dnia 15 października 2009r. umorzyła, z uwagi na brak znamion przestępstwa, śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków w dniu 26 marca 2007r. przez funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Sieradzu oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu i Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, w związku z likwidacją zagrożenia spowodowanego zachowaniem strażnika na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu.

         Przedmiotem śledztwa była ocena prawidłowości działań funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz policjantów podjętych po oddaniu przez strażnika Zakładu Karnego strzałów z broni palnej, w wyniku których śmierć poniosło trzech funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Sprawdzeniem objęto również okoliczności związane z przebiegiem zatrudnienia powyższego strażnika.

         Badania w powyższym zakresie prowadzone były również przez dwa zespoły resortowe, powołane przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Powyższe zespoły nie zakwestionowały podjętych przez wskazane służby działań.

         W trakcie śledztwa przesłuchano w charakterze świadków m.in. funkcjonariuszy uczestniczących we wskazanym zdarzeniu, zabezpieczono związaną z nim dokumentację oraz uzyskano specjalistyczne opinie.

         W wyniku śledztwa uznano, że odstąpienie w początkowym okresie zdarzenia od użycia broni palnej wobec wspomnianego strażnika było, z uwagi na mogące wynikać z niego zagrożenie dla szeregu osób, decyzją trafną. Podobnie oceniono brak użycia chemicznych środków obezwładniajacych.

         Prawidłowy był również, na co wskazują zebrane dowody, sposób negocjacji podjętych ze strażnikiem, rozpoczętych bezpośrednio po oddaniu przez niego strzałów. W uzasadnieniu postanowienia podkreślono, że prowadzone były one w warunkach realnego zagrożenia życia dla osób prowadzących powyższe negocjacje.

         Właściwe, w pełni profesjonalne były także działania podjęte przez przybyłych następnie z Łodzi funkcjonariuszy oddziału antyterrorystycznego oraz negocjatorów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

         W przedstawionej sytuacji, wobec wykluczenia nie dopełnienia obowiązków bądź przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy wskazanych służb, prowadzone śledztwo umorzono.

CZYTAJ  Właściciel: sam z tego wyjdzie❗

                                                                           ZASTĘPCA

                                                            PROKURATORA OKRĘGOWEGO

                                                                      Janusz Walczak

                                                          Prokurator Prokuratury Okręgowej

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx