Komercjalizacja PKS

Radni Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na sesji 4 lutego 2010 roku upoważnili Prezydenta Radosława Torzyńskiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa z wnioskiem o dokonanie komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim, w celu komunalizacji.

Pierwsze rozmowy Prezydent Radosław Torzyński na ten temat przejęcia PKS przeprowadził jeszcze z byłym Wojewodą Wielkopolskim Tadeuszem Dziubą w 2007 roku.

– W sprawie komercjalizacji i komunalizacji w listopadzie 2009 roku wysyłaliśmy pismo do Ministerstwa Skarbu. W odpowiedzi wskazano nam m.in. drogę prawną, którą należy wykonać, aby dokonać przejęcia przedsiębiorstwa. Uchwała umożliwia nam podjęcie dalszych działań. Dotyczy to także poznania sytuacji przedsiębiorstwa i podjęcia ostatecznej decyzji, czy będziemy nim zainteresowani. Dalekosiężnym celem tej uchwały i całego procesu byłoby stworzenie silnego podmiotu transportu publicznego w oparciu o Miejski Zakład Komunikacji, który posiadając bazę i majątek po tym przedsiębiorstwie mógłby obsługiwać połączenia w zakresie szerszym niż tylko lokalnie – mówił na sesji 4 lutego 2010 roku Prezydent Radosław Torzyński.

Ustosunkowując się do stwierdzenia radnego Stanisława Pabiszczaka, iż decydujemy się na przejecie firmy nie znając jeszcze jej wartości oraz nie mając opinii związków zawodowych R.Torzyński odpowiedział: – Jest to dobre pytanie, ale zbyt wcześnie na odpowiedź w tej sprawie. Odpowiadając na ewentualne obawy załogi co do planów właściciela, to trzeba powiedzieć, że inwestor publiczny jakim byłoby miasto jest z pewnością bardziej przewidywalnym partnerem niż inwestor prywatny. Proces ten pozwala jednak, aby w przyszłości powstało przedsiębiorstwo, które silnie może wpisać się w perspektywiczny rynek transportowy regionu.

 

Komunalizacja PPKS w Ostrowie Wielkopolskim stworzy możliwość zrealizowania zadań własnych gminy poprzez zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty tj. lokalnego transportu zbiorowego. Komercjalizacja i nabycie poprzez komunalizację przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski terenów PPKS-u umożliwi stworzenie silnego podmiotu po połączeniu MZK SA i PPKS. Połączenie pozwoli także na obniżenie kosztów zarządzania i administracji, zwiększy możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych oraz na efektywniejsze wykorzystanie pozyskanego majątku i potencjału nowego podmiotu.

CZYTAJ  Policyjny dron na was poluje

We wniosku do Ministra Skarbu Prezydent Radosław Torzyński wskazał, że Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim jest wzorowo zarządzanym przedsiębiorstwem. Od lat osiąga bardzo dobre dodatnie wyniki finansowe, co w segmencie komunikacji miejskiej jest sporym osiągnięciem. Dążenia do zaspokojenia potrzeb pasażerów realizowane są z powodzeniem poprzez kreowanie nowych linii między innymi Grabów, Pleszew, Odolanów, Sośnie, Wrocław – linia dla studentów.

Spółka ukierunkowana jest na zakup nowego taboru o wysokim zaawansowaniu technologicznym, w pełni dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych, z monitoringiem pojazdów (100 % posiadanego taboru).

Ostateczną decyzję o komercjalizacji i komunalizacji Państwowego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Ostrowie Wielkopolskim podejmie Minister Skarbu.

źródło:

Sylwia Nowicka
Urząd Miejski w Ostrowie Wlkp.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx