Doposażyli policję

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Ostrowskim już po raz kolejny ufundowała sprzęt dla Komendy Powiatowej Policji. Tym razem do ostrowskich funkcjonariuszy trafił nowoczesny aparat fotograficzny, specjalistyczne rękawice, drogomierz, pióra grawerskie i resuscytatory. Komisja wspiera również straż pożarną czy powiatowy zarząd dróg, a wszystko to z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców powiatu.

 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana pięć lat temu na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym. Komisja pod przewodnictwem Starosty Ostrowskiego skupia przedstawicieli Rady Powiatu Ostrowskiego, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Zarządu Dróg.

 Każdego roku dysponujemy określoną pulą pieniędzy, przyznawaną przez Radę Powiatu Ostrowskiego. Najczęściej jest to kwota około 30 tysięcy złotych. Fundusze przeznaczane są na różnorodne przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa. Wspieramy akcje mające na celu przeciwdziałanie patologiom i przestępczości wśród młodzieży, finansujemy wiele zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jednak w największym stopniu koncentrujemy się na zakupie specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla jednostek policji i straży pożarnej. Jestem przekonany, że w ten sposób przyczyniamy się do zwiększenia sprawności i skuteczności tych służb, które mają przecież decydujący wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu – mówi starosta Włodzimierz Jędrzejak.

 Po raz kolejny o hojności Komisji mogli się przekonać ostrowscy policjanci. W czwartek, 28 października na ręce Komendanta Powiatowego Policji przekazano sprzęt o łącznej wartości 13.400 złotych. Jednostka wzbogaciła się w nowoczesny aparat fotograficzny wraz z niezbędnym osprzętem, który posłuży do zbierania dokumentacji. Do Wydziału Ruchu Drogowego trafił drogomierz kołowy, pióra grawerskie służące do znakowania rowerów oraz resuscytatory do przywracania podstawowych czynności życiowych u osób ciężko rannych w wypadkach. Natomiast Wydział Prewencji otrzymał specjalne kombinezony i rękawice taktyczne. Dzięki funduszom Komisji udało się wydać 130 płyt z nagranym filmem profilaktycznym, który następnie trafi do miejscowych szkół.

CZYTAJ  Oferty pracy - marzec 2023 - cz. 5

 Nie byłoby nas stać na zakup tego sprzętu. Ten rok budżetowy jest w szczególności trudny, także dla policji, a brakuje nam wiele z wyposażenia. Zakup sprzętu ze środków Komisji w jakiejś mierze służy poprawie tej sytuacji. Mimo, że kwota 13 tysięcy w skali naszego budżetu nie wydaje się wielka, jest bardzo istotna z praktycznego punktu widzenia. Są to środki z jednej strony służące działaniom prewencyjnym policji, a z drugiej strony ratującym życie ludzkie czy służące zabezpieczeniu samych funkcjonariuszy w trakcie ich działań. Chciałbym podkreślić, że z inicjatywy Rady Powiatu Ostrowskiego i samego Starosty byliśmy wielokrotnie wspierani, również przy znacznie większych zakupach, jak chociażby przy zakupie radiowozu – mówi Krzysztof Nadera Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

 

W tym roku Komisja przekazała już specjalistyczny sprzęt o wartości 6.000 złotych dla straży pożarnej. Ponadto sfinansowano oznakowanie ostrzegawcze przejść dla pieszych w pobliżu szkół na łączną kwotę 7.000, a 2.500 złotych przeznaczono na tak zwane Karty ICE dla kierowców, które ułatwiają identyfikację osób poszkodowanych w wypadkach.

 Każda jednostka zgłasza swoje potrzeby na dany rok kalendarzowy. Na posiedzeniu Komisji temat jest dyskutowany, ustalane są priorytety, które zadania są najważniejsze. W ten sposób każda instytucja jest usatysfakcjonowana, bo otrzymuje najważniejszy, najpotrzebniejszych w danym roku sprzęt – wyjaśnia Komendant Powiatowy PSP Andrzej Morta.

 W przeciągu pięciu lat działalności Komisji na specjalistyczny sprzęt i wyposażenie powiatowych służb oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego wydano już 160.000 złotych. W zakresie przeciwdziałania patologiom wśród dzieci i młodzieży Policja otrzymała narkotesty o łącznej wartości 29 tysięcy złotych. Dla funkcjonariuszy policji, zarówno ze służb prewencji, jak i sekcji ruchu drogowego sfinansowano zakup kamizelek odblaskowych, specjalistycznej odzieży oraz sprzętu audiowizualnego, biurowego i pomiarowego. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej wyposażono w sprzęt ratowniczy i odzież ochronną wykorzystywane podczas wypadków komunikacyjnych, zagrożeń chemicznych i ekologicznych. Łączna wartość przekazanego sprzętu to około 73 tysiące złotych. W ramach programu „Bezpieczny Powiat Ostrowski” realizowanego razem z Powiatowym Zarządem Dróg w ponad 40 miejscowościach Powiatu Ostrowskiego pojawiło się specjalne oznakowanie przejść dla pieszych zlokalizowanych w pobliżu szkół. Na ten cel w przeciągu pięciu lat wydatkowano ponad 58 tysięcy złotych.

CZYTAJ  Ciało mężczyzny odkryte w garażu

 

 Podsumowując pięcioletnią działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku należy wspomnieć również o zrealizowanym w szkołach ponadgimnazjalnych programie „Młodzieżowy konsultant do spraw uzależnień”, czy też szkoleniu pedagogów szkolnych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom i współpracy z policją. Wyemitowano również serię ulotek informacyjnych dotyczących różnego rodzaju zagrożeń i udzielania pomocy, a we współpracy z PZU Życie wszystkim uczniom klas pierwszych szkół podstawowych ofiarowano odblaskowe gadżety na tornistry. W sumie na akcje profilaktyczne i informacyjne oraz zakup przydatnych gadżetów przeznaczono 19.800 złotych.

autor Romana Ogórkiewicz

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx