Protest przeciwko pseudo-kolejce

Udostępnij
Tweet

Publikujemy protest Klubu Miłośników Kolei w Ostrowie Wlkp., który od wielu lat zabiega o przywrócenie do „życia” kolejki wąskotorowej na Piaskach-Szczygliczce.

List został wysłany do prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego 21 grudnia 2012 r.

W związku z ciągłym brakiem postępu w sprawie przeprowadzenia remontu kolejki wąskotorowej na Piaskach — Szczygliczce – pomimo wcześniejszych ustaleń na kolejnych spotkaniach i w sytuacji pojawiających się informacji w prasie o planowanym przez Miejski Zakład Zieleni zakupie nowej „pseudo – kolejki”, KMK przekazuje na ręce Pana Prezydenta protest przeciwko takiemu postępowaniu. Naszym zdaniem działanie takie odbywa się wbrew intencjom Rady Miasta, która przeznaczyła przed trzema laty na remont kolejki kwotę prawie 400 tys. zł, a na bieżący rok przewidziała kwotę 500 tys. zł.

KMK nadal podtrzymuje wcześniej złożoną propozycję przeprowadzenia remontu kolejki w ramach środków będących w dyspozycji MZZ. W piśmie do Prezydenta Miasta L.dz. SITK/OW/63/12 z 08.05.2012 przedstawiliśmy po raz kolejny projekt realizacji odbudowy i uruchomienia kolejki – który jak można sądzić nie spotkał się z zainteresowaniem.

Na spotkaniach w pierwszym półroczu 2012 r. w obecności Pana Prezesa MZZ W.Białasa, członka Rady Nadzorczej Jerzego Grzegorskiego, Prezesa HOLDIKOM Pana Dariusza Kowalskiego, a ze strony SITK – Pana Prezesa Seweryna Kaczmarka, Prezesa Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych Pana Tomasza Strapagiela, a także innych osób jak sądziliśmy doszło do wyjaśnienia wątpliwości i odnieśliśmy wrażenie, że jest możliwy pozytywny dalszy bieg sprawy. Spodziewaliśmy się, że koncepcja dalszych działań przedstawiona przez SITK oraz T.Strapagiela, wraz z zapewnieniem pomocy merytorycznej i technicznej mająca doprowadzić do uruchomienia kolejki w bieżącym roku została odebrana pozytywnie, i oczekiwaliśmy szybkiego podjęcia decyzji o uruchomieniu będących w dyspozycji środków finansowych i przystąpieniem do prac remontowych wraz z nastaniem dobrych warunków atmosferycznych.

W przypadku gdy więcej niż połowa będących do dyspozycji środków będzie wykorzystana na zakup nowej „pseudo – kolejki” (według naszych informacji – miało by to być 250 tyś. zł) dojdzie do całkowitego upadku projektu remontu obecnie istniejącej jeszcze kolejki.

CZYTAJ  Po pijaku z impetem uderzył w drzewo

Kolejka „na gumowych kołach” będzie naszym zdaniem namiastką prawdziwej kolejki i nie stanie się prawdziwą atrakcją w naszym mieście. Będzie to rozwiązanie sprawy kolejki „po najmniejszej linii oporu”, bez podejmowania jakiegokolwiek ryzyka i bez ambicji. Takie „pseudo – kolejki” można spotkać w kurortach – gdzie nie ma możliwości zbudowania prawdziwej kolejki na żelaznych torach, rozwiązanie to można zastosować wszędzie, a w Ostrowie mamy kompletną kolejkę – wymagającą tylko remontu.

Jak wynika z wypowiedzi prezesa W.Białasa (informacja w „Naszym Rynku” z października 2012 r.) – został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie, aby w pierwszym rozdaniu pozyskać środki na przystanki „pseudo — kolejki”. W dalszej części wypowiedzi prezesa MZZ wynika, że „kolejka to ciuchcia na podwoziu jeepa”, która „pojawi się już 1 maja nie tylko nad zalewem ale także na ulicach miasta”. A zatem czy jest to kolejka – czy ciągnik z przyczepkami?

Prosimy o odpowiedź na pytania: dlaczego mając prawdziwą kolejkę na Piaskach, unikalną w skali kraju, środki finansowe są wykorzystywane na zakup nowej „kolejki”, a także w związku z cytowaną wyżej wypowiedzią W.Białasa – dlaczego właściciel MZZ nie wystąpił w stosownym czasie do Funduszu Ochrony Środowiska o środki na remont istniejącej już kolejki?

Niestety jak widać nie doszło do podjęcia żadnych decyzji w sprawie remontu kolejki i jak w latach poprzednich sprawa nie posuwa się do przodu. Jesienią 2011 r. MZZ rozpoczął rozbiórkę kolejki i naszym zdaniem degradacja kolejki postępuje co raz szybciej. W niedługim czasie może dojść do sytuacji, że nie będzie już czego remontować i ostatecznie zwyciężą środowiska niechętne kolejce.

Ponadto — w związku z pismem od Prezydenta Miasta nr NW 033.1-6.2011 z dnia 2011.12.20 prosimy o udzielenie nam informacji na jakim etapie jest sprawa zamiany gruntów z Nadleśnictwem Taczanów, a był to jeden z istotnych problemów utrudniających rewitalizację kolejki wąskotorowej na Piaskach.

CZYTAJ  Niemowlę zamknięte w aucie. Ratowali je strażacy

W obecnej sytuacji mamy obawy, że w przyszłości dojdzie w opinii społecznej do uznania winnym za taki stan rzeczy naszego Klubu i Stowarzyszenia – i pojawienia się zarzutów pod naszym adresem o brak aktywności i chęci działania, a jest to dla nas nie do zaakceptowania.

W związku z opisanym wyżej stanem rzeczy zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o ostateczne określenie zamiarów Urzędu Miasta i MZZ co do przeprowadzenia remontu i doprowadzenia do uruchomienia kolejki na Piaskach, a także umotywowania ewentualnego przeznaczenia środków przeznaczonych na remont kolejki – na zakup nowej „pseudo – kolejki”.

Obecny stan powoduje zniechęcenie hobbystów – wolontariuszy i stopniowo doprowadza do odchodzenia niektórych członków Klubu od aktywnej działalności w KMK i w  Stowarzyszeniu.

Z poważaniem

Piotr Bartz

prezes Klubu Miłośników Kolei

POLECANE NEWSY
Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx