Wielkogabaryty podsumowane

Podczas tegorocznej zbiórki, która trwała od drugiej połowy sierpnia do 5 października zebrano Łącznie to 126  ton odpadów – to odpady wielkogabarytowe, ale także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Przez 7 sobót mieszkańcy kolejnych osiedli zostawiali na chodnikach niepotrzebne meble czy urządzenia. A konsorcjum sprzątające Ostrów – śmieci zabierało. Zbiórka prowadzona była przez Konsorcjum MZO – KOSZ, które tworzyły Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. oraz Firma Usługowa „KOSZ” Sp. z o.o.

Akcja co roku cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Udaje nam się godzić interesy obu stron. Mieszkańcy mogą legalnie, bez dodatkowych kosztów, pozbyć się starego, zużytego sprzętu, który zwykle zalega w garażach, na strychach czy zajmuje miejsce w piwnicach. Ostrowianie mogli wystawiać odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne. Dla miasta to także możliwość zmniejszenia liczby nielegalnych wysypisk odpadów – ponieważ zdarza się często, że stare tapczany, dywany, opony lądują w rowach lub lasach. Zorganizowana w ten sposób zbiórka to bardzo dobre rozwiązanie – mówi Jarosław Urbaniak Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Kolejna zbiórka wielkogabarytów dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego zostanie zorganizowana w 2014 roku. Jeśli jednak ktoś chce się pozbyć starego mebla, dywanów, czy gruzu – może bezpłatnie wywieźć te odpady na tzw. PSZOK czyli do Punktu Selektywnej zbiórki odpadów Komunalnych, który w Ostrowie Wielkopolskim znajduje się na terenie składowiska odpadów przy ul. Staroprzygodzkiej 121. PSZOK jest czynny w godzinach pracy wysypiska, tj. od poniedziałku do piątku od godz 7.00 do 15.00, sobota 8.00-12.00.

Odpady należy dostarczyć własnym transportem. Są one przyjmowane nieodpłatnie. Co można przywieźć? Przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, a także odpady budowlane i rozbiórkowe – jednak w ilości do 1 m³ rocznie od gospodarstwa, przy czym wymaga się wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych. W przypadku dostarczenia odpadów budowlano-rozbiórkowych w ilości większej niż 1 m³ rocznie, mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości określonej w cenniku, ponad ilość zwolnioną z opłaty.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx