Pytania do starosty – odc. 3

Udostępnij
Tweet

Starosta Paweł Rajski wstępnie odpowiedział na poniższe pytania przesłane do naszej redakcji przez mieszkańców:

I           Inwestycje w 2014 r.

            Jakie inwestycje są planowane do realizacji na przyszły rok?

 1. Paweł Rajski:
 2. Szczegółowy zakres inwestycji określa zawsze uchwała budżetowa.  Dopiero po przyjęciu stosownej uchwały będzie można przedstawić wybrane do realizacji zadania. Na pewno wiodąca rolę odgrywać będą przedsięwzięcia z zakresu drogownictwa. Ponadto realizowana będzie inwestycja związana z przeniesieniem Młodzieżowego Domu Kultury do pomieszczeń przy ul. Wolności. Na ten cel decyzją Rady Powiatu przeznaczonych zostało ok. 1 mln złotych do wykorzystania w roku przyszłym w ramach tzw. środków niewygasających.

Zezwolenia pod obwodnicę

II          Kiedy kończy się pozwolenie na budowę oraz inne pozwolenia typu decyzje środowiskowe pod budowę obwodnicy Ostrowa Wlkp.? Czy nie wygasną zanim jeszcze zdążymy wyłonić jej wykonawcę w przetargu?

Paweł Rajski:

 1. Decyzja ZRID dotycząca II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego (zgoda na realizację inwestycji drogowej), wydana została przez Wojewodę Wielkopolskiego bezterminowo. Inwestorem jest GDDKiA Oddział w Poznaniu i tam należy się zwracać zez szczegółowymi pytaniami dotyczącymi przygotowania tej inwestycji.

Wyrażam nadzieję, że przetarg na budowę obwodnicy zakończy się powodzeniem.

 

Biskupice Ołoboczne

III         Kiedy zostanie ukończony chodnik przy ul. Ostrowskiej w miejscowości Biskupice Ołoboczne gdyż jego budowa trwa już ponad 10lat i efekty są mizerne?

 Paweł Rajski:

 1. Budowa chodnika przy ul. Ostrowskiej w Biskupicach Ołobocznych to inwestycja o realizację, której wnioskowałem jeszcze kiedy byłem w opozycji. Od 2010 roku w Biskupicach Ołobocznych wykonano ok. 800 metrów tego chodnika. Do wykonania pozostał jeszcze odcinek ok. 1 km do drogi krajowej. Tempo wynika ze specyfiki inwestycji i możliwości finansowych. Budowa chodnika w tej miejscowości wymaga bowiem wykonania pełnego odwodnienia co znacznie zwiększa koszt zadania. Niewielki odcinek chodnika wraz z wykonaniem pełnego odwodnienia to wydatek ok. 100 tys. zł

Powiat Ostrowski zarządza ponad 500 km dróg, a możliwości budżetowe w tym zakresie są ograniczone. W Gminie Nowe Skalmierzyce wiodącą inwestycją realizowaną w tej kadencji jest modernizacja drogi Śliwniki-Psary.

 

IV        Czy istnieje możliwość wprowadzenia surowszego zakazu jazdy pojazdów ciężarowych obciążenie tonażowe w miejscowości Biskupice Ołoboczne? Jakiekolwiek ograniczenie prędkości dla pojazdów ciężarowych progi zwalniające częstsze wizyty ITD? Ciężarówki firm Tasomix, Trans-Piach, Farmer przejeżdżające przez naszą miejscowość z dużą szybkością i często przeładowane niszczą nawierzchnię asfaltową i powodują pękanie domów mieszkalnych dysponuję fotografiami popękanych domów. Czy zakaz dla pojazdów powyżej 12t który stoi przy trasie nr 25 przy zjeździe na Biskupice Ołoboczne, który jest nagminnie łamany przez w/w ciężarówki jest w świetle prawa skuteczny? Czy w/w firmy są nietykalne?

 1. Paweł Rajski:
 2. Zakaz wprowadzenia przekraczanie prędkości.

Do czuwania nad przestrzeganiem przepisów drogowych są stosowne służby. W miejscowości tej ustawiono wszelkie stosowne znaki obowiązujące kierowców. Natomiast zmiany w organizacji ruchu wymagają opracowania projektu. Projekt obejmujący drogę w Biskupicach Ołobocznych został zlecony przez PZD w kwietniu br. Projekt obejmuje także wprowadzenie zakazu ruchu samochodów ciężarowych o masie przekraczającej 12 t.

Należy także wspomnieć, że część firm, które są zlokalizowane w tej miejscowości włączyła się finansowo w budowę chodnika przy ul. Ostrowskiej.  

 

Kierunek inwestycji

V         Panie Starosto, dlaczego większość inwestycji jest przeprowadzane na terenie miasta, przecież miasto to połowa mieszkańców powiatu, niestety widać gołym okiem gdzie jest Pana elektorat, robi się ul. Gorzycką, ścieżkę pieszo-rowerową ul. Limanowskiego, rondo Grabowska, światła Klasztorna, szpital i oświata… natomiast pozostałe gminy mają pełne prawo czuć się pokrzywdzone, nie widzicie brak chodników, o drogach asfaltowych już nie wspomnę, kierowca poruszający się często po drogach powiatowych w naszym powiecie może być podatny na zawał serca dlatego nie dziwię się skąd decyzje o poradni kardiologicznej…

Paweł Rajski:

 1. Jedynym wyznacznikiem realizowanych inwestycji jest potrzeba rozwiązania konkretna problemu. Remont przyjazdu kolejowego na ul. Gorzyckiej był wielokrotnie zgłaszany jako pilny do realizacji.  Obecnie użytkownicy ruchu zyskali drogę w dobrym stanie technicznym i myślę, że ta inwestycja cieszy wielu mieszkańców.  
CZYTAJ  Odebrali miejskie becikowe (ZDJĘCIA)

W Ostrowie swoje siedziby posiada wiele instytucji powiatowych takich jak placówki oświatowe i kulturalne oraz służby zdrowia jak np. poradnie specjalistyczne, z których rocznie korzysta ok. 75 tys. mieszkańców. Zarówno pacjenci służby zdrowia, jak i uczniowie ponadgimnazjalnych szkół pochodzą z terenu całego powiatu ostrowskiego.

 

Droga Gniazdów – Droszew

VI        Kiedy zrobicie drogę w Gniazdowie w kierunku Droszewa? W tym roku była naprawiana z 10 razy. Naprawa polega na sypaniu drobnym kamyszkiem.

Paweł Rajski: 

 1. Droga Gniazdów-Droszew faktycznie jest w złym stanie technicznym. Chcielibyśmy przystąpić do realizacji tego zadania w 2014 roku.

 

Zjazd na Ociąż

VII       Panie Starosto kiedy Ociąż doczeka się bezpiecznego zjazdu z ruchliwej trasy nr 25 , dochodzi tam to tak wielu kolizji że kierowcy skręcający na Ociąż nerwowo spoglądają w lusterka wsteczne by ktoś w nich nie wjechał. Jest miejsce na taki bezpieczny pas zjazdowy bardzo proszę o o uwzględnienie tej inwestycji w najbliższych inwestycjach drogowych.

 Paweł Rajski:

 1. W sprawie skrzyżowania drogi krajowej nr 25 z drogą powiatową nr 5301P w rejonie Ociąża informuję, że droga ta znajduje się w gestii  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wicestarosta Ostrowski wystąpił z zapytaniem do Komendanta Powiatowego Policji o podanie wykazu wypadków i kolizji w rejonie skrzyżowania w latach 2011, 2012 i 2013. Kolejnym krokiem będzie wystąpienie do GDDKiA o podjęcie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu.

 

Praca

VIII      Panie Starosto gdzie te firmy które miały zatrudniać Ostrowian? I czy poszedł by Pan pracować za 1.200zł/netto, bo takie głodowe stawki są w Ostrowie Wielkopolskim i prywaciarze to wykorzystują. Dodatkowo proszę powiedzieć czy by utrzymał baa założył rodzinę zarabiając 1.200zł/netto?

Paweł Rajski:

 1. Ustawowym zadaniem każdego powiatu, w tym także powiatu ostrowskiego nie jest bezpośrednio tworzenie nowych miejsc pracy. Powiat łagodzi skutki bezrobocia i czyni to poprzez Powiatowy Urząd Pracy i środki przeznaczane na staże i tworzenie nowych miejsc pracy w ramach otrzymywanych dotacji z budżetu państwa. Administracja powiatowa natomiast stwarza warunki np. do obsługi administracyjnej, aby usprawniać procedury związane z realizacją konkretnych inwestycji. W ostatnim czasie działania te dotyczyły m.in. wprowadzenia programu, który pozwala geodetom na elektroniczne składanie zapotrzebowani na materiały geodezyjne potrzebne do wydania pozwoleń na budowę.  

Warto także podkreślić, że Powiat Ostrowski stara się gospodarczo aktywizować tereny inwestycyjne w Przygodzicach. Otwarcie ich na inwestorów i doprowadzenie do powstania nowych firm to konkretny efekt dla rynku pracy.

 

Most nad Ołobokiem

IX         Witam, czy powstanie projekt przebudowy mostu nad rzeką Ołobok (ul. Limanowskiego). Most w tej chwili stanowi zagrożenie dla pieszych.

 1. Paweł Rajski: W związku z niewystarczającą szerokością istniejącego mostu na rz. Ołobok na ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim zaplanowano, w ramach realizowanej budowy ścieżki rowerowej i chodnika na tej ulicy, wykonanie kładki pieszo rowerowej obok istniejącego mostu. Roboty związane z wykonaniem nowego obiektu mostowego zakończą się w listopadzie br. Całość robót zaplanowanych w tym roku obejmuje nową ścieżkę rowerową wraz z chodnikiem (i kładką) na odcinku od ul. Plażowej do ul. Nadbrzeżnej. Zadanie jest realizowane wspólnie  z Miastem i oba samorządy przeznaczyły na jego realizację po 200 tys. zł.

 

Szpital:

X          Panie Starosto, kiedy przestanie uprawiać ta propagandę sukcesu. Szpital jest zadłużony na ponad 20 milionów a Pan opowiada ze wychodzi na prostą. O ile wzrosło zadłużenie przez te Pana trzy letnie rządy? Dlaczego mieszkańcy powiatu są przez Pana wprowadzani w błąd?

Paweł Rajski:

 1. Bardzo często mówiąc o sytuacji szpitala i realizowanym w nim planie naprawczym wskazywałem nie tyle na sukcesy, co pojawiające się wreszcie pozytywne tendencje finansowe. Był nią z pewnością zanotowany po raz pierwszy od wielu lat zysk szpitala na koniec 2012 r. Jednak mimo szeregu działań ostrowski szpital jest nadal w trudnej sytuacji finansowej, bo ciążą na nim zobowiązania z lat poprzednich. Bezpośredni wpływ na kondycję ma także niestabilność polityki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym przede wszystkim opóźnienia w płatnościach za wykonane usługi.

Zadłużenie ostrowskiego szpitala przedstawiało się następująco. Na koniec 2010 r. wynosiło 22.510.869,96 zł. Na koniec grudnia 2011r. 28.967.878,00 zł. Na koniec czerwca 2013 r. wynosiło 22.530.897,98 zł.

CZYTAJ  Mundurowi oddali hołd zmarłemu żołnierzowi

 

XI         Panie Starosto! Jakie ma Pan merytoryczne przygotowanie i wiedzę fachową, żeby publicznie mówić o dobrych i złych oddziałach w ostrowskim zozie? Czy był Pan pacjentem wszystkich oddziałów czy tylko populistycznie opiera sie na plotkach? Czy nie zdaje sobie Pan sprawy ze świadomie działa Pan na korzyść szpitalowi z innych powiatów? A może o to chodzi

Paweł Rajski:

brak odpowiedzi

 

XII        Dlaczego wszystko co dobre przypisuje Pan sobie, co nie zawsze jest prawdą? W jednym z artykułów w Gazecie Ostrowskiej napisano ze Zarząd Powiatu przeznaczył 500 tys. złotych na podwyżki. Przecież to jest kłamstwo, którego nikt z zarządu nie zdementował! To dyrekcja szpitala, a nie zarząd te pieniądze wygospodarowała. Brawa dla dyrekcji , a nie zarządu.

 Paweł Rajski:

Zarząd Powiatu Ostrowskiego na bieżąco śledzi sytuację finansową szpitala, a Dyrekcja ZZOZ informuje o bieżącej sytuacji Zarząd co najmniej raz na dany kwartał. Zarząd jest odpowiedzialny za działania w sferze inwestycyjnej i finansowej. Nie mamy uprawnień do spraw medycznych. Na jednym z posiedzeń Zarząd Powiatu podkreślił, że jest zainteresowany, aby pracownicy szpitala otrzymali podwyżki i w wyniku działań Dyrekcji po raz pierwszy od kilku lat w ostrowskim szpitalu wprowadzono podwyżki płac.

 

XIII       Panie Starosto, ogłasza Pan wszystkim, że dr Tarchalski jest nowo wybranym ordynatorem na oddziale kardiologii. Jaka to umowa została zawarta gdyż w godzinach dopołudniowych Pan dr przyjmuje w prywatnym gabinecie?

Paweł Rajski:

 1.  Umowa z dr-em J. Tarchalskim zawiera zapis, że do chwili oddania do użytku nowej lokalizacji Oddziału Kardiologicznego jego rola jako Ordynatora Oddziału obejmuje zakres dotyczący konsultacji prac związanych z budową i wyposażeniem także medycznym nowej lokalizacji oddziału kardiologicznego i nie wymaga całodziennej obecności w ZZOZ z racji, że zakres jaki obejmuje tzn. ćwierć etatu, tj. 9 h i 28 min przeciętnie tygodniowo.

 

XIV      Panie starosto, „wiele wyrzeczeń” jak Pan mówił na konferencji prasowej zarząd powiatu poniósł żeby znaleźć pieniądze na ostrowski szpital. Co to za wyrzeczenia? Myślę, że jako Starosta zarabiający kilkanaście tysięcy złotych co miesiąc, to nie wyrzeczenia, a obowiązek pozyskiwania środków na funkcjonowanie szpitala powiatowego. Świadomie podjął sie Pan tej funkcji. Dlaczego tak mocno pan podkreśla ten niesamowity Pana wysiłek jeśli tak naprawdę to Pana obowiązek ?

Paweł Rajski:

W przeciągu całej obecnej kadencji musimy z tytułu zadłużenia  spłacić ok. 20 mln zł. Aby przy takim obciążeniu finansowym i w obecnych realiach finansowych realizacja jakichkolwiek inwestycji wymaga wyrzeczeń. Remonty dróg, inwestycje w oświacie i służbie zdrowia szczególnie więc cieszą. Sytuacja ekonomiczna i zakres potrzeb oznaczają jednak, że realizacja konkretnej inwestycji oznacza wyrzeczenia w innym obszarze.

 

Sonometr dla policji

XV       Panie Starosto, czy jest szansa by sfinansować Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie zakup, chociaż jednego miernika natężenia dźwięku inaczej sonometru (decybelomierza)? Urządzenie kosztujące już od 80 zł z pewnością ucieszyłoby wielu mieszkańców centrum czy przechodniów, którzy nie mogą spokojnie żyć a nawet spać przez szalejących motocyklistów poruszających się bez tłumików. Mandat karny plus dodatkowe badania techniczne z pewnością przyniosą jakieś efekty. Nasza Komenda tłumaczy, że nie posiada takiego urządzenia. To już nawet nie prośba tylko błaganie…

Paweł Rajski:

 1.  Zarówno w poprzednich kadencjach jak i obecnie, w miarę możliwość budżetowych przekazujemy środki na doposażenie policji.

 

Czas pracy pana starosty

XVI      Panie Starosto, czy pański udział w spotkaniach sobotnio-niedzielnych tak bardzo Pana obciąża i sprawia Panu tyle trudności, że musi Pan mieć za to wolny piątek?

Czy Nikt Pana nie poinformował, że Pan ma nienormowany czas pracy i żadne wolne się Panu nie należy poza urlopem wypoczynkowym?

 Paweł Rajski:

brak odpowiedzi

POLECANE NEWSY
Udostępnij
Tweet
Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx