Żebrak ukarany mandatem. Wymyślił historyjkę chwytającą za serce

Udostępnij
Tweet

W okolicy Kauflandu w Ostrowie Wielkopolskim często można spotkać osoby żebrzące. Tym razem osoby były zaczepiane przez około 60-letniego mężczyznę. Podchodząc od razu mówił: „Na Boga proszę o pomoc”.

Kolejne zdaniem rozpoczął od słów, że on nikogo nie okłamuje. W dalszej części przedstawił swoją chwytającą za serce historię, że samotnie wychowuje wnuka. Jego matka zmarła na raka piersi. Sam z siebie powiedział, że mieszka przy ulicy Sienkiewicza w Ostrowie Wlkp. Mężczyzna powiedział, że 25. dopiero otrzyma zasiłek z MOPS-u, a już mu się skończyły pieniądze. I dzięki tym drobnym chciałby dziecku coś na niedzielę kupić.

Na pytanie w jakim wieku jest dziecko, odpowiedział, że ma około 4,5,6 lat (nie był pewien). Na pytanie czy pobiera 500+ na wnuka stwierdził, że nie. Było to dziwne, zwłaszcza że o tym świadczeniu każdy słyszał i jest dostępne od kilku lat.

Widząc, że historia się nie klei, został dopytany gdzie dokładnie mieszka. Stwierdził, że na ulicy Sienkiewicza 18. Poproszony o doprecyzowanie czy budynek z tym numerem jest przed rondem czy za rondem Sybiraków stwierdził, że przed. I wtedy już było wiadomo, że wprowadza w błąd, bowiem ostatni numer przed rondem jest 14. W tej sytuacji nie pozostało nic innego jak poinformowanie policji o możliwym łamaniu art. 58 kodeksu wykroczeń, który brzmi:

Art. 58. [Żebractwo w miejscu publicznym]
§ 1.
Kto, mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

§ 2.
Kto żebrze w miejscu publicznym w sposób natarczywy lub oszukańczy,
podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

Policjanci usłyszeli od mężczyzny, że ma środki na życie i pewnych rzeczy już nie powtórzył. To policjantom wystarczyło by potraktować wypełnienie wykroczenia z paragrafu 1. i nie zadali sobie trudu by wykazać okoliczności z paragrafu 2. za co mężczyźnie groziłby areszt. Ostatecznie otrzymał 50 zł mandatu.

Zatem jeśli ktoś nas zaczepia i prosi o wsparcie finansowe, można udzielić mu informacji, że ciepły posiłek może otrzymać. Szczegółowe informacje znajdą państwo poniżej. Chyba, że nie przeszkadza państwu, że pieniądze mogą zostać wydane na inny cel niż deklarowany np. na alkohol.

PORADY  I  INFORMACJE

– Urząd Miejski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63- 400 Ostrów Wielkopolski  – każdy drugi czwartek miesiąca godz. 12:00-16:00 porady w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego,

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Limanowskiego 17, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski

> Poradnictwo prawne: czwartek od 11:00 do 12:00, zapisy pod nr. telefonu 62 592 11 22 bądź osobiście na pok. 25 lub 24,26

> Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
Zespół Interdyscyplinarny nr pokoju: 25 – I piętro
godziny przyjęć: poniedziałek:  piątek od 7:00 do 15:00
nr telefonu: 62 592-11-22 wew. 225

– Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Ostrowie Wielkopolskim – Działalność Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn zagrożonych alkoholizmem
ul. Olszynowa 53a, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 738-36-46, tel. 504-103-347

CZYTAJ  Zwolnione z pracy za brak staników

– Caritas Diecezji Kaliskiej – Udzielenie na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego wsparcia i pomocy współuzależnionym kobietom, w tym kobietom z dziećmi, zagrożonym przemocą w rodzinie
ul. Kardynała M. Ledóchowskiego 8, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 603 810 180

– Punkt wydawania posiłków osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim
„Semafor” Bar
ul. Dworcowa 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Obiady wydawane są codziennie przez 7 dni tygodnia

– Miejski Punkt Pomocy Doraźnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dotkniętych przemocą
ul. Grunwaldzka 72, 63-400 Ostrów Wielkopolski
czynny jest od 02.01. 2019 – 29.03.2019
oraz  2.12.2019 – 31.12.2019 roku
od poniedziałku do piątku 11.00-15.00
(wydawanie ciepłego posiłku, porady, ogrzewalnia)

Ewentualne zdarzenia mogące zagrażać zdrowiu i życiu ludzi należy zgłaszać do właściwych służb ratowniczych i/lub Policji i Straży Miejskiej.

FORMY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ NA TERENIE MIASTA

1.    Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Dzięki POPŻ zapewnia się wsparcie osobom najuboższym w postaci posiłków i paczek żywnościowych, które przekazywane są przez organizację współpracujące z Bankami Żywności. Za zarządzanie programem odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za proces dystrybucji żywności odpowiada natomiast Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Z pomocy tej skorzystać mogą osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochód nie przekroczy określonego poziomu, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Program realizowany się w kilkumiesięcznych cyklach, w ramach których obowiązują określone zasady
i możliwości korzystania ze wsparcia.

Na terenie Ostrowa Wielkopolskiego dystrybucją zajmują się dwie organizacje:

  • Caritas Diecezji Kaliskiej Ostrowskie Centrum Pomocy Caritas przy ul. Ledóchowskiego 8 w Ostrowie Wielkopolskim wydaje żywność w poniedziałki i środy od 13:00 do 15:00.

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucja pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę lub rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej  potrzebującym. Program POPŻ przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielenie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Z  Programu  POPŻ mogą skorzystać osoby, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej czyli jest to:
* 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
* 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej  są kwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (na podstawie skierowań) oraz Organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne, na podstawie oświadczeń).

Zestaw rocznych artykułów spożywczych w POPŻ wynosi ok 49 kg :

Olej rzepakowy, cukier biały, filet z makreli w oleju, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa mielona, szynka drobiowa, ser podpuszczkowy, mleko UHT, herbatniki maślane, , kasza gryczana, ryż biały, makron jajeczny, powidła śliwkowe, buraczki wiórki, koncentrat pomidorowy, fasola biała, groszek z marchewką.

  • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Ostrowskie jako Organizacja Partnerska o zasięgu lokalnym (OPL) realizuje zadanie z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018.
CZYTAJ  Wakacyjne oferty pracy. Największy pracodawca intryguje

Od podprogramu 2018 Koło Ostrowskie TPBA dystrybuuje pomoc żywnościową tylko wśród osób bezdomnych korzystających ze schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych w Ostrowie Wlkp. ul. Olszynowa 53a prowadzonych przez Koło Ostrowskie.
Bezdomni beneficjenci Podprogramu 2018 którzy złożą stosowne oświadczenie i dochód ich mieści się do 200 % w  kwocie kryterium dochodowego otrzymają pomoc żywnościową w formie paczki.

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. OPL przekaże nieodpłatnie artykuły spożywcze osobom najbardziej potrzebującym w nieprzekraczalnym terminie od podpisania umowy do 20 czerwca 2019 r.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
1.    Artykuły warzywne i owocowe:
– groszek z marchewką 3,6 kg,
– fasola biała 3,6 kg,
– koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
– buraczki wiórki 1,05 kg,
– powidła śliwkowe 1,80 kg,
2.     Artykuły skrobiowe:
– makaron jajeczny 4,5 kg,
– makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg 3. ryż biały 3 kg, 4. kasza gryczana 1,5 kg, 5. herbatniki maślane 0,8 kg,
3.     Artykuły mleczne:
– mleko UHT 7 l,
– ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
4.     Artykuły mięsne:
– szynka drobiowa 3 kg,
– szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
– pasztet wieprzowy 0,64 kg,
– kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
– filet z makreli w oleju 1,7 kg,
5.    Cukier
– cukier biały 4 kg,
– miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
6.    Tłuszcze
– olej rzepakowy 4 l,
7.    Dania gotowe
– gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

Dystrybucja żywności dla bezdomnych beneficjentów Podprogramu 2018 odbywa się w Domu św. Brata Alberta w Ostrowie Wlkp. ul. Olszynowa 53a w poniedziałek, środę lub piątek w godz. 12.00 – 17.00 w zależności od potrzeb beneficjentów i dostaw żywności.

2. Fundacja „Głodnych Nakarmić” prowadzi Miejski Punkt Pomocy Doraźnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dotkniętych przemocą przy ulicy Grunwaldzkiej 72, w ramach którego wydawane są posiłki. Punkt działa w okresie od 02.01.2019 do 29.03.2019. i od dnia 02.12.2019 do 31.12.2019. Ponadto Fundacja wydaje posiłki we własnym zakresie i w miarę swoich możliwości finansowych. Posiłki wydawane są przez 5 dni w tygodniu w od 11:00-15:00. Fundacja zakupuje również puszki z żywnością i przekazuje je najbardziej potrzebującym.

 

POLECANE NEWSY
Udostępnij
Tweet
Subskrybuj
Powiadom o
32 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Ilona
1 rok temu

Jeden dostał mandat, a co z resztą? Skrzat codziennie po południu przyjeżdża pod Biedrę na Kolejowej i zaczepia głównie młodzież. Maseczka łazi i nagabuje po całym centrum. Brzuchaty żebrze nawet z flachą w łapie. A patrole tylko przejeżdżają obok i nic.

Ostrowiak
1 rok temu

Zróbcie jeszcze porządek z tym żebrzącym grubaskiem który spaceruje po Ostrowie że spuszczoną główka z Zielonej jest.

Wróbel
odpowiada  Ostrowiak
1 rok temu

Nie chcesz to mu nie dawaj monety. Ja mu nie daję. Nie będę utrzymywać jego nałogu. A na odwyku to on był i widzę że dalej wrócił do picia. Jego brat też pojechał na odwyk, ten co na boso po mieście chodził ,wychciewał na piwo na Raszkowskiej i na rynku leżał na ławkach z brudnymi stopami jakby po gnojowicy chodził a muchy po tym chodziły. Może jest nadal na odwyku, może wyszedł i pije dalej ten rudy, tak jak jego brat a może już nie żyje? Nie wiem bo go ostatnio nie widuje na centrum.

32
0
Napisz co o tym sądziszx