Wojsko będzie wzywać młodych

Tradycyjnie odbywać się będzie kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Akcja zostanie przeprowadzona od 4 kwietnia do 8 lipca 2022 roku.

1. W okresie od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 8 lipca 2022 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, przeprowadzona zostanie na obszarze województwa wielkopolskiego kwalifikacja wojskowa.

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2003 r., a także mężczyzn urodzonych w latach 1998–2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w latach 2001–2002, które:

1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1998–2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944).

5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

CZYTAJ  Oferty pracy – czerwiec 2023 – cz. 1

6. Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w niżej podanych miejscach i terminach, a osoby wymienione w pkt 2–5, mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące:

NA TERENIE POWIATU OSTROWSKIEGO: w mieście: Ostrów Wielkopolski, w gminach i miastach: Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Raszków, w gminach: Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Sieroszewice i Sośnie, winny stawić się w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 17, w dniach od 4 kwietnia do 13 maja 2022 r., w godz. 9.00 – 16.00.

7. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązana jest przedstawić:

1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3) wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe i potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

8. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3) wojskowemu komendantowi uzupełnień: wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki i posiadane kwalifikacje zawodowe.

CZYTAJ  Urodziny najstarszej mieszkanki powiatu

9. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które:

1) w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

2) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu.

10. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawały do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

11. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

12. Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

/ – / Michał ZIELIŃSKI

72 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
expat
1 rok temu

a może by tak po- pis dał przykład i podał ile to styropianowych synusiów i córeczek zostawi na chwilę swoje synekury w spółkach skarbu państwa i zapozna się z urokami życia w woju !!! Jakoś nie widzę ,,ministra” Misiewicza prężącego się na baczność w TVPIS , ani jemu podobnych .A ponadto jak to będzie z młodymi emerytami służb mundurowych , obejmie ich jeszcze ten temat czy już swoje odsłużyli ?

Bolo
1 rok temu

Boże miej nas w opiece, jak się patrzy teraz na tą młodzież zimą w trampkach i z kostkami na wierzchu i różowych koszulach latem. Do tego żyjący w jakimś wirtualnym świecie…Większość z tego rocznika nadaje się do orkiestry przeciwpodwodnej!

Op1
1 rok temu

Zweryfikować ponownie przyznane kategorie D.

rrr
1 rok temu

brac mlodych do woja , i tak siedza i sie nudza !!

T M
1 rok temu

No i wychodzi jakimi jesteśmy Polacy przez małe p. Dziadkowie się w grobach przewracają. Za dobrze mieliscie oj za dobrze.

ewex
odpowiada  T M
1 rok temu

a dlaczego ?
kiedyś były jakieś wartości i zasady przestrzegane .
dziś nie
a i władza ma nas za śmieci i kupę goowna
to niby dlaczego mam za nich iść walczyć
nich idą ukry skoro mają oni dla naszej władzy większą wartość nić POLACY
wczoraj znajomy przez ukrów został zbluzgany że chodzi w bluzie z Polską flagą
są granicie robienia z ludzi idiotów

halo
1 rok temu

dlaczego tylko mezczyzn?

Stefan
1 rok temu

Ukraińców sobie bierzcie tyłu ich ostatnio przyjechało do nas haha o od młodych łapy precz

krytyk
1 rok temu

„PULSAR” powinnismy stworzyć coś na wzór USA.
Polsko
Ukraińsko
Litewski
Sojusz
Annty
Rosyjski
To moim zdaniem jedyny rozsadny kierunek.

Rambo 70
1 rok temu

To już pewne …..wojna w takim razie każdy napotkany sovieta zostanie zabity ! Śmierć Putinowi i wszystkim jego przyjaciołom !

marek
odpowiada  Rambo 70
1 rok temu

coś cie chyba energia rozpiera. od takiego nawoływania nic dobrego sie nie robi. konflikty najpierw powinno się drogą rozmów powstrzymać .

Peter
1 rok temu

Kary finansowe w setki tys. złotych z nakazem komorniczym na wykonanie dla rodzin zbiegów i uciekających i uchylajacych przed wojskiem za granicę może zaraz przestaną cwaniakowac i udawać małpy

rezerwa
odpowiada  Peter
1 rok temu

a z czego ci 18 latek zapłaci te kary ? gdzie go znajdziesz na Maderze? myslenie matoła . jak cie w błocie przy – 5, kapral przeczołga na poligonie i z mokrymi obtartymi jajami pójdziesz spać o 1 w nocy to na drugi dzien szybko z gieroja staniesz sie kundlem . I tam cały miesiąc . Pobudka 5.30
a tutaj pada śnieg,O stopni a ty w gaciach i bieg a tam NFZ i mama nie ma władzy. Mycie, spanie, sranie na tempo. A co ty k//// myslisz że daja ci gwiazdki i to ty będziesz czołgał ? marzenie. Wiec smarkaty kundlu, wojsko, koszary, poligon, wojna to nie film RAMBO a ty z pilotem przy lodowce walisz patriotę idiotę.

72
0
Napisz co o tym sądziszx