OSTROW24.tv - Ostrów Wielkopolski

Jak nie zapłacić mandatu za brak zakrycia ust i nosa?

Po pierwsze są już wyroki sądów wskazujących, że nakaz noszenia maseczek nie ma odpowiednich podstaw prawnych. Nie przyjmując mandatu od policjanta można liczyć z dużym prawdopodobieństwem, że Sąd uniewinni za to rzekome złamanie prawa.

+

Przełomowy wyrok sądu został ogłoszony w Sądzie rejonowym w Kościanie. Mężczyznę wcześniej chciano ukarać mandatem w wysokości 500 zł. Po jego nieprzyjęciu, sprawa trafiła do sądu, który uznał rację mężczyzny.

W uzasadnieniu stwierdzono, że “brak jest podstaw pozwalających na tak daleko idącą ingerencję w prawa i wolności jednostki”. Sąd tym samym podważył wprowadzony w trakcie epidemii nakaz zakrywania ust i nosa, który miał być związany z art. 54 Kodeksu wykroczeń, mówiącym o “przepisach porządkowych o zachowaniu się w miejscach publicznych”.

Wczoraj wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk zwrócił się z apelem do Wielkopolskiego Komendanta Policji by podległe mu służby rygorystyczniej podchodziły do osób ignorujących obowiązek zakładania maseczki.

Rozporządzenie jest wydawane na podstawie wspomnianego art. 46 b. A zgodnie z nim można ustanowić obowiązek stosowaniu środków profilaktycznych tylko wobec osób podejrzanych o chorobę lub zachorowanie, a nie wszystkich, w tym zdrowych. Zgodnie z ustawą osobą podejrzaną o chorobę zakaźną jest ta, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, a podejrzaną o zakażenia to ta, u której występują objawy albo miała styczność ze źródłem zakażenia. – Przepis rozporządzenia mógłby więc dotyczyć obowiązku zakrywania twarzy przez “osoby chore i podejrzane o zachorowanie”. W pozostałym zakresie obowiązek zasłaniania ust i nosa przez “wszystkich” nie ma podstaw prawnych – podkreśla dr Małecki. – informuje portal: prawo.pl

– Ustawa pozwala jedynie na wprowadzenie “obowiązku stosowania środków profilaktycznych” dla osób chorych i podejrzanych o zachorowanie. Z kolei wprowadzony rozporządzeniem nakaz noszenia maseczek jest powszechny. Dotyczy więc znacznie szerszego grona osób niż pozwala na to ustawa, przez co wykracza poza delegację ustawową – wyjaśnia mec. Suszyński.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/obowiazek-noszenia-maseczek-sady-moga-podwazyc-kazda-kare,502122.html

Czy zatem policjanci będą postępować wbrew wyrokom sądów i obowiązującemu prawu? Dlaczego wojewoda Wielkopolski ignoruje wyroki sądów i zachęca do naginania prawa przez policję?

Ponadto ustawodawca przewiduje, że zakrywać twarzy nie muszą osoby uprawiające sport. Nie trzeba być członkiem żadnego klubu, bo sport można uprawiać doraźnie. Pojawiają się pierwsze propozycje by chodzić z kijkami trekkingowymi czy inne dyscypliny poprawiające sprawność fizyczną i psychiczną.

75 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
75
0
Napisz co o tym sądziszx
()
x