OSTROW24.tv - Ostrów Wielkopolski

W Urzędzie Miejskim zwiększone restrykcje z powodu koronawirusa

W związku z trwającą epidemią i zwiększoną liczbą przypadków zarażeń wirusem COVID-19 w kraju, w okresie od 11 sierpnia 2020 roku do odwołania, Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim wprowadza zmiany w organizacji pracy. Spowodowane jest to koronawirusem wykrytym u jednej z urzędniczek.

+

Osobiście w urzędzie mieszkańcy będą mogli załatwić sprawy związane z:

– rejestracją urodzeń, rejestracją zgonów, rejestracją małżeństw, wydawania odpisów urodzeń, małżeństw i zgonów,

– zameldowaniem i wymeldowaniem, wydaniem dowodu osobistego, spraw mieszkaniowych,

– ewidencją działalności gospodarczej.

W tych sprawach interesanci przyjmowani są po uprzedniej telefonicznej rejestracji (rejestracja telefoniczna nie dotyczy zgonów – tu mieszkańcy obsługiwani są na bieżąco), codziennie w godzinach od 8.15 do 16.00 – wejściem oznaczonym lit. B (wejście boczne od strony budynku Starostwa Powiatowego),

– wypłatą jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka – „Miejskie Becikowe”,

– przyjmowaniem deklaracji/korekt o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wnioskami o przyznanie ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji i decyzjami zezwalającymi na usunięcie drzew lub krzewów,

– przyjmowaniem wniosków w ramach realizacji programu ,,Czyste powietrze’’,

– udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku.

– realizacją programu ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”,

– decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

– przyjmowaniem deklaracji/informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych; przyjmowaniem wniosków o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych;

– pomocą publiczną,

W tych sprawach interesanci przyjmowani są w godzinach od 8.15 do 12.00 po uprzedniej rejestracji telefonicznej, od 12.00 do 16.00 bez rejestracji, według kolejności – wejściem oznaczonym lit. A (wejście główne);

– przyjmowaniem wniosków i wydawaniem kart w ramach programów: Ostrowska Karta Seniora, Ostrowska Karta Rodziny 3+, Karta Dużej Rodziny,

– realizacją zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej,

– realizacją Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Załatwianie pozostałych spraw odbywa się wyłącznie w formie telefonicznej lub elektronicznej.

W tych sprawach interesanci przyjmowani są po uprzedniej telefonicznej rejestracji, codziennie w godzinach od 8.15 do 16.00 – wejściem oznaczonym lit. C (Centrum Aktywności Lokalnej).

Zmiany w obsłudze mieszkańców:

– wyznaczeni pracownicy urzędu sprawują nadzór nad osobami wchodzącymi do budynku i kierują je do właściwych stanowisk obsługi w zależności od rodzaju załatwianej sprawy,

– interesanci nie mogą wchodzić do innych pomieszczeń, niż wyznaczone do załatwienia sprawy,

– przy każdym stanowisku do bezpośredniej obsługi, poza pracownikiem urzędu, nie może znajdować się więcej niż jedna osoba,

– interesanci oczekują na wejście do budynku urzędu w kolejce na zewnątrz,

– interesanci wchodzą do budynku urzędu w maseczkach na twarzy. Zaleca się używanie rękawic jednorazowych. Interesanci zobowiązani są do dezynfekcji rąk środkami dezynfekującymi znajdującymi się w budynku,

– wyznaczeni pracownicy urzędu badają temperaturę wchodzącym do budynku urzędu przy użyciu zdalnego termometru. Osoby z podwyższoną temperaturą – od 37,0 o C – nie zostaną wpuszczone do budynku.

Powyższe zasady obowiązują również osoby chcące załatwić sprawy w oddziale Poczty Polskiej, w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz Banku Ochrony Środowiska – interesanci przyjmowani są pojedynczo według kolejności – wejściem oznaczonym lit. A (wejście główne).

Interesanci oraz pracownicy ostrowskiego Urzędu Miejskiego, po wejściu do budynku, korzystać będą z urządzenia, które skanując stojącą przed nim osobę sprawdza obecność maseczki na twarzy, jej prawidłowe ułożenie oraz kontroluje temperaturę ciała. W przypadku prawidłowego spełnienia warunków, urządzenie zwalnia blokadę i przepuszcza do budynku. Przyrząd wyprodukowała firma Trasko Automatyka, która wypożyczyła go Urzędowi Miejskiemu, gdzie przez najbliższe tygodnie będzie testowany.

27 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
27
0
Napisz co o tym sądziszx
()
x