Ruszył nabór wniosków do Funduszu Grantowego

Udostępnij
Tweet

Do 14 kwietnia przyjmowane są wnioski w ramach 15. edycji Konkursu Grantowego Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Wszystko wskazuje, że w tym roku w gronie dobroczyńców Fundszu Grantowego znajdą się dwie lokalne firmy.

+

Wnioski o Granty w wysokości do 10 000 zł mogą składać organizacje pozarządowe, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców gmin:

– Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
– Gminy Ostrów Wielkopolski
– Gminy i Miasta Odolanów,

realizujące zadania statutowe z zakresu, którego dotyczy wniosek (konieczny jest stosowny zapis w statucie lub innym akcie wewnętrznym np. regulaminie).

Wnioski o Granty w wysokości do 2 000 zł (z wsparciem organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną – zwanych we wniosku Patronem) mogą składać grupy nieformalne działające na rzecz rozwoju gmin założycieli Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego, zgłaszające projekt wpisujący się w realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Komisja oceniająca wnioski będzie brała pod uwagę m.in. innowacyjność projektów, zaangażowanie do udziału w projekcie przedstawicieli społeczności lokalnych, międzypokoleniowy charakter inicjatyw oraz zawarte partnerstwo.

Wniosek może być dostarczony listem poleconym, osobiście lub pocztą kurierską. W przypadku przesłania decyduje data stempla pocztowego. W przypadku składania wniosku osobiście w Biurze Funduszu Grantowego, wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku z datą jego przyjęcia.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć pod następującym adresem:

Stowarzyszenie Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa

dla Ostrowa Wielkopolskiego

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Powstańców Wielkopolskich 18, pokój 120

63-400 Ostrów Wielkopolski

POLECANE NEWSY
Udostępnij
Tweet
CZYTAJ  Tłumy w Amfiteatrze (ZDJĘCIA)
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx