Rozpoczynają się kwalifikacje wojskowe

W okresie od dnia 30 stycznia 2018 r. do dnia 27 kwietnia 2018 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, przeprowadzona zostanie na obszarze województwa wielkopolskiego kwalifikacja wojskowa.

+

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 1999 r., a także mężczyzn urodzonych w latach 1994 –1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w latach 1997–1998, które:

1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1994–1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944).

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w niżej podanych miejscach i terminach, a osoby wymienione w pkt 2–5, mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące:

CZYTAJ  Zasłabła w trakcie jazdy (FOTO)

NA TERENIE POWIATU OSTROWSKIEGO: w mieście Ostrów Wielkopolski, w gminach i miastach: Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Raszków ,w gminach: Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Sieroszewice i Sośnie, winny stawić się w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 17, w dniach od 1 marca do 6 kwietnia 2018 r., w godz. 9.00 – 17.00.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązana jest przedstawić:

1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3) wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe i potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3) wojskowemu komendantowi uzupełnień: wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki i posiadane kwalifikacje zawodowe.

9.Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które:

1) w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

CZYTAJ  Zwierzęta już nie żyły. Zostały zagłodzone?

2) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu.

Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawały do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.).

POLECANE NEWSY
Subskrybuj
Powiadom o

20 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
vivki
6 lat temu

i – w koszarach spedziłem cztery lata i nikomu tego nie zycze . Zmarnowane lata, dochody, rodzina, najlepsze lata zycia , a i moze część zdrowia . Jak slyzba zasadnicza za PRL , jaka sluzba wojskowa dzisiaj. Ktos pisze,że mozna sie nauczyc załadowac kalasznikowa . Ludzie to tak prosta giwera,że mozna tego sie nauczyc na PO w LO, a nie siedziec w syfie koszar. Młodzież dzisiaj nie powinna dac sie propagandzie typu- Bóg, honor, ojczyzna . Na dzisiaj Bóg nie ma nic wspolnego z wojskiem, zabijaniem innych / bo wojsko tego i tylko uczy / honorem – bo co honor ma wsólnego z mordzerczym wyscigiem zbrojnym. Ojczyzna ? to politycy , generalowie prowadza wojny – a młodzi ludzie , nasi , wasi synowie oddaja zycie , za co ? wlasnie . Idcie do szkoly, rozwijajcie sie intelektualnie, pracujcie, zarabiajcie, zyjcie w rodzinie a nie w koszarach . Mundurki, szabelki, defilady itp ., komu to sie dzisiaj po tylu latach od II wojny swiatowej , moze podobac ?- cieniasowi, durniowi .

obcokrajowiec
6 lat temu

Ja jednej rzeczy w życiu żałuje, że nie poszedłem do wojska. Posłuchałem innych i to był błąd. Bo życie tyle razy spuściło mi łomot, że nie jeden by się nie pozbierał. Życie to walka tym szybciej to zrozumiesz tym większy sukces osiągniesz bo się obudzisz. Wojsko jest jak kubeł zimnej wody na łeb. Ale jest problem, że tego wojska już nie ma. Ktoś pisze, że straci rok na studiach. Ale z doświadczenia wiem, że studia nie uczynią z ciebie twardego mężczyzny. Zrobi to życie bardziej brutalnie albo wojsko ciebie przygotuje aby wiedzieć kiedy mu dać w twarz a nie D…

Kapral rezerwy
6 lat temu

Dzisiejsi zniewieściali chłopcy prędzej pójdą na kręgielnię niż na strzelnicę.

Sebek1
6 lat temu

Polska jest krajem bezbronnym od czasu kiedy zawiesili Zasadniczą Służbę Wojskową….w razie jakiegoś konfliktu dzisiejsza młodzież nie potrafi nawet załadować „Kałasznikowa” a o celnym strzelaniu to można już POMAŻYĆ…

OSW
6 lat temu

A teraz histerycy z pisu szukaja zolnierzy bo wszystkich obrazili i trzesa gaciami ze strachu

20
0
Napisz co o tym sądziszx