Miasto nie zamierza kupować obiektów KS Stal

Klub Sportowy Stal zwrócił się do miasta z propozycją zakupu obiektów należących do klubu. Oferta opiewała na kwotę 3 mln 714 tys. zł. Komisja powołana przez miasto wyraziła negatywną opinię w sprawie złożonej oferty.

+

Obecnie KS Stal jest zadłużony na milion  sześćset tys. złotych. Przypomnijmy, że funkcję dyrektora pełni Krystiana Drozd, siostra radnego Andrzeja Kornaszewskiego (PO).
Miasto zleciło wykonanie wyceny obiektów Stali. Nie stało się to jednak do 27 lutego 2015 r. ponieważ KS Stal utrudniał dostęp do kluczowych dokumentów.
Dodatkowo w budżecie miasta nie ma pieniędzy, gdyż do tej pory nie zabezpieczono pieniędzy na ten cel.

STANOWISKO KOMISJI:

po zapoznaniu się ze stanowiskiem zespołu powołanego w celu wyrażenia opinii w sprawie oferty wykupienia przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski obiektów sportowych należących do Klubu Sportowego „STAL” – pragnę poinformować Państwa o podjętej
w tym temacie decyzji.

W pierwszej kolejności zważyć należy, że decyzję tę podjęto w oparciu o stanowisko specjalnego zespołu, w pracach którego, oprócz przedstawicieli Urzędu Miejskiego, brali udział m.in. opozycyjni radni czy też działacze sportowi. W tym miejscu należy podkreślić,
że zespół ten został powołany na wniosek Pana Andrzeja Kornaszewskiego, przewodniczącego opozycyjnego Klubu Radnych Platforma Obywatelska

Samorząd miasta Ostrowa Wielkopolskiego dołożył więc wszelkich starań, aby po pierwsze:

 1. zrealizować postulat zgłoszony przez przewodniczącego Klubu Radnych PO,

a po drugie:

 1. szczegółowo zapoznać się z problematyką złożonej oferty oraz uzyskać niezbędną wiedzę potrzebną do podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

Od stycznia do lutego br. zespół odbył 5 posiedzeń (w tym jedno na terenie nieruchomości KS STAL) Ostatnie posiedzenie odbyło się w dniu wczorajszym. Zespół przeprowadził analizę złożonej oferty, uwzględniając:

– stan prawny,

– finansowy – w tym zadłużenie nieruchomości,

– stan techniczny obiektów,

– a także sposób wykorzystania nieruchomości

             Szanowni Państwo,

w oparciu o te właśnie ustalenia, w imieniu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski pragnę poinformować, że na dzień dzisiejszy, tj. 27 lutego 2015 roku – nie ma uzasadnienia
oraz racjonalnych przesłanek do przyjęcia złożonej oferty oraz nabycia wskazanych
w niej obiektów.

Jeśli chodzi o zasadnicze motywy takiego rozstrzygnięcia, w pierwszej kolejności wskazać należy, iż:

 Sytuacja finansowa klubu i obiektu nie jest jasna. Mimo pisemnych zapytań kierowanych do Zarządu Klubu, nie uzyskano wystarczającej informacji na temat zadłużenia klubu

 1. i obiektu oraz na temat kosztów utrzymania obiektu.

Zadłużenie klubu obciążone hipotekami wg stanu na dzień 09 lutego 2015 r. wynosi
1 mln 621 tys. 115,86 złotych. Według operatu szacunkowego przedstawionego przez Klub wynika za to, że wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kusocińskiego wynosi 3 mln 714 tys. złotych. Miasto zleciło z kolei uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie własnego operatu szacunkowego, który nie został wykonany do dnia dzisiejszego, ponieważ Klub utrudnia udostępnienie dokumentów niezbędnych do wykonania operatu.

 Po wtóre na dzień dzisiejszy nie ma podstawy do zakupu przedmiotowej nieruchomości

 1. z uwagi na niezabezpieczenie środków finansowanych na ten cel. Ani budżet miasta,
  ani wieloletnia prognoza finansowa – nie zabezpiecza dziś środków finansowych
  z przeznaczeniem na taki zakup. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Nie ma więc dziś podstawy do zakupu,
  gdyż nie zabezpieczono funduszy na ten cel.

 

 1. Zakupu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym KS STAL na której znajdują się obiekty sportowe – nie przewiduje również Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego. Ewentualny zakup byłby zatem niezgodny z tym dokumentem.

 

 1. I wreszcie koszty związane z utrzymaniem obiektu. Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że niezbędne będą remonty, które wyceniane są na kwotę od 100 do 200 tysięcy złotych.
  Z kolei roczne utrzymanie obiektu na podstawie uzyskanych informacji o kosztach – mogłoby wynosić około pół miliona złotych. Ponadto wskazać należy, iż zgodnie
  z obowiązującymi przepisami – sprzedający powinien posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej, którego na dzień dzisiejszy nie posiada.


Szanowni Państwo,

biorąc powyższe pod uwagę – podjęliśmy negatywną decyzję w zakresie proponowanej nam oferty zakupu obiektów. O tym fakcie poinformowaliśmy dziś Zarząd Stowarzyszenia Klubu Sportowego STAL oraz Prezydium Rady Miejskiej.”

[jwplayer mediaid=”73047″]

12 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Waldi
8 lat temu

Po co nam ta babcia na Stali wiecznie faworyzująca synusia, gdyby mieli trochę wstydu sami by się zwinęli, ale długi każdy musi pospłacać.
Czekamy z utęsknieniem na inną ekipę na Stali.

ON
8 lat temu

Najpierw na Stali wyczyścić hipotekę, spłacić długi a Krystiana na emeryturę,czas najwyższy, tej pani już dziękujemy.

Janusz
8 lat temu

W tej sprawie nie ma wygranych,ponieważ sytuacja w ostrowskim sporcie jest bardzo nieciekawa.Hala na Kusocińskiego to kurnik,stadion za Parowozownią to kompletna ruina,Stadion Miejski w 60% to pozostałość z lat 80 tych a blasku temu stadionowi dodaje „parking” i dwie kasy zbudowane z płyty pilśniowej.Żadna z działających sekcji sportowych nie może się pochwalić wychowankami na odpowiednim poziomie sportowym.

abc
8 lat temu

tylko prokurator

Kibic
8 lat temu

Koszykówka koszykówką ale swoje długi trzeba regulować, niech Krystiana po sobie posprząta, skoro uwiła sobie na Stali takie ciepłe gniazdko.

Anka
8 lat temu

Bardzo dobrze, po co nam tereny Stali z takim długiem , to kula u nogi i jeszcze brak transparentności tego, co tam się wyczynia ,
powodzenia pani prezes z synusiem.

Biznesmen
8 lat temu

To jest złoty interes. Dostać coś za darmo, potem to sprzedać darczyńcy, żeby ten znów oddał nam za darmo, to co od nas kupił.

mm
8 lat temu

Albo wyburzyć i zrobić górkę saneczkową ,która podobno od dwóch lat jest intensywnie eksploatowana . Sęk w tym że od dwóch lat śniegu nie ma.

Lordvanbełken
8 lat temu

Wyburzyć i zrobić skocznię by miejscowi skoczkowie mieli gdzie szlifować umiejętności.

lilka
8 lat temu

A może wykupili by stal i zrobili tam obiecany w kozim borku park rorywk, który tak nie postanie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i

12
0
Napisz co o tym sądziszx