OSTROW24.tv - Ostrów Wielkopolski

Dni Odolanowa 2015

Ostatni weekend lipca upłynął w Odolanowie pod znakiem świętowania. To już 23 edycja “Dni Odolanowa”,  jednej z największych imprez plenerowych w południowej Wielkopolsce.

+

Trwające 3-dni święto miasta to propozycje dla całej rodziny: pokazy, koncerty lokalnych twórców, wystawy,
a przede wszystkim muzyczne zespoły  dla każdego pokolenia.

Miasto odwiedziły również delegacje z miast partnerskich.

W  pierwszym dniu koncertowała grupa rockowa ,,RLC”, która zgromadziła grono publiczności. Oprócz tego odbyły się występy dzieci i młodzieży z Odolanowskiego Domy Kultury, pokazy grup tanecznych oraz pokaz taekwondo.

Piątkowy wieczór zakończył występ grupy Mad Music Agency, dostarczając niemałych emocji i dobrej zabawy.
Sobotni poranek rozpoczęły zawody wędkarskie oraz Ogólnopolski Turniej Szachowo-Warcabowy -,,Odolanów 2015”.

 Szczególne uznanie należy się ,,Formacji Granicznej  z okresu II RP”, która przybyła  aż ze Szczecina i towarzyszyła nam przez całe Dni Odolanowa. Na te­renie ob­ję­tym fe­sty­nem już w czwar­tek bi­wak roz­bi­li człon­ko­wie Odo­la­now­skiej Gru­py Mi­li­tar­nej i ich go­ście, pre­zen­tu­ją­cy hi­sto­rycz­ne po­jaz­dy woj­sko­we i broń po­la wal­ki.

Wej­ście na ten te­ren pro­wa­dzi­ło przez zre­kon­stru­owa­ny punkt kon­tro­li ja­ki ist­niał do wrze­śnia 1939 r. na prze­bie­ga­ją­cej w po­bli­żu Odo­la­no­wa gra­ni­cy pol­sko-nie­miec­kiej. Na­kła­dem pra­cy człon­ków Odolanowskiej Grupy Militarnej po­wstał obiekt pla­ców­ki gra­nicz­nej. Zwie­dza­ją­cy otrzy­my­wa­li pa­miąt­ko­wy pasz­port odo­la­now­ski, w któ­rym po­twier­dza­no prze­kro­cze­nie „gra­ni­cy” oko­licz­no­ścio­wym da­tow­ni­kiem.

Dużym zainteresowaniem cieszyła sie wystawa malarska ,,Maryja z Częstochowy” profesora Tadeusza Gaworzewskiego. Wystawę można nadal obejrzeć w Odolanowskim Domu Kultury, na którą serdecznie zapraszamy.

Sobotni maraton gwiazd rozpoczął koncert zespołu ,,Lorem” oraz zespołu ,,Garash”.  Wieczór rozpoczął się życzeniami i toastem Burmistrza Miasta i Gminy Odolanów Mariana Janickiego.

Gwiazdą sobotniego wieczoru była grupa ENEJ. Koncert zgromadził liczne grono zarówno młodszych widzów jak i starszych. Następnie rozpoczęła się zabawa pod gwiazdami z zespołami: AKORD MUSIC oraz grupą  Zodiak. Pokaz sztucznych ogni i zabawa pod gwiazdami zamknęły sobotni program artystyczny.

Niedzielne popołudnie upłynęło pod znakiem koncertów gier i zabaw dla najmłodszych jak i pokazem sztuk walki zapaśników UKS ,,Bartosz”. W trakcie trwania uroczystości uczczono pamięć Funkcjonariuszy Straży Granicznej zamordowanych w 1940 roku w Katyniu i Ostaszkowie, służących w odbyło się w obecności rodzin Funkcjonariuszy SG zamordowanych z rąk NKWD.

W uroczystości brali udział p. Alicja Bothur -wnuczka przewodnika SG -Andrzeja Ptaka, urodzonego w Kurochu, p .Waldemar Bocheński-wnuk Komendanta Józefa Bocheńskiego oraz wnuczka Porucznika SG Mikołaja Rudenko -p. Anna Bielecka. Do uroczystego  wkopania dębów zostali zaproszeni-Burmistrz GiM Odolanów -p. Marjan Janicki, Przewodniczący Rady  i Gminy p. Jan Prokop oraz Wiceburmistrz GiM Odolanów- p .Krystyna Wiertelak. W uroczystości wzięli udział Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Odolanowska Grupa Militarna z p. Czesławem Prokopem i p. Krzysztofem Królem.

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG z Lubania, który wzbudził wiele emocji.

Na odolanowskiej estradzie pojawił się Mariusz Kalaga, który w klimacie country przypomniał znane przeboje, standardy muzyki tanecznej i rozrywkowej, a także największe przeboje Roya Orbisona w polskojęzycznej wersji.

Gwiazdą niedzielnego wieczoru był koncert formacji ,,Czerwone Gitary”, który zgromadził liczne grono publiczności.

Ostatni dzień święta miasta zakończyła zabawa z zespołem Blue Stage.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom  za przybycie i atmosferę podczas tegorocznych Dni Odolanowa. Dziękujemy wszystkim służbom, które włączyły się w przygotowanie tegorocznego święta  miasta. Szczególne podziękowania należą sie sponsorom, którzy wsparli organizację  XXIII DNI ODOLANOWA.

3 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
qwa
5 lat temu

…..a odolanowska orkiestra to grała na dniach odolanowa, bo jakoś nikt nawet nie wspomniał !!!

suzuki
5 lat temu

Zawsze zastanawiam się kto słucha takiego badziewia , to jest totalna wiocha, a swoją drogą to chyba Odolanów spuścił z tonu, z doborem gwiazd w tym roku.

Domorosły historyk
5 lat temu

Czy inspiracją nazwy ukraińskiego zespołu “Enej”, był ten zbrodniarz wojenny który był mordercą Polaków? http://www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=olijnyk

3
0
Napisz co o tym sądziszx
()
x