Otwórz własną firmę i zgarnij dotację!

Planujesz rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, a brakuje Ci środków finansowych? Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości wraz z miejską spółką Ostrowski Park Przemysłowy ma rozwiązanie – bezzwrotną dotację na rozpoczęcie własnej działalności oraz finansowe wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy!

+

W wyniku pozytywnej oceny wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (Partner Wiodący) w partnerstwie z Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. (Partner) w ramach Poddziałania 6.3.1 „Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość? Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Biznesy robię – własna firma”, który realizowany będzie od 1 września 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Projekt „Biznesy robię – własna firma” zakłada wyselekcjonowanie i przygotowanie 60 Uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, poprzez  udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego dla 45 osób  z grupy uczestników biorących udział w projekcie.

Rekrutacja do projektu „Biznesy robię – własna firma? będzie prowadzona od września do 31 października 2016 roku Projekt zakłada udzielenie wsparcia na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą, poprzez:

diagnozę kompetencji zawodowych

szkolenie i doradztwo

dotacje w wysokości 23 000 zł na rozpoczęcie własnej działalności

wsparcie pomostowe w wysokości 1100, 00 zł przez okres 6 miesięcy.

O udzielenie dotacji mogą się ubiegać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (np. uczące się), które ukończyły 29 lat i należą do jeden z poniższych grup:

długotrwale bezrobotne

kobiety

w wieku 50 lat i więcej

z niepełnosprawnościami

o niskich kwalifikacjach.

Więcej informacji mogą uzyskać Państwo pod numerem telefonu: 724 717 771 lub osobiście w siedzibie naszej spółki: ul. Wrocławska 93F, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Przyjdź i dowiedz się więcej!

Formularze do pobrania:

Formularz  rekrutacyjny

Obszary inteligentnych  specjalizacji – Smart specialisation (sekcjePKD)

CZYTAJ  50-latek wpadł z wieloma dopalaczami

Regulamin rekrutacji uczestników

 

Projekt realizują:

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz spółka Ostrowski Park Przemysłowy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx