Ostrowski Budżet Obywatelski przed II edycją

We wtorek 10 maja w ostrowskim Ratuszu odbyło się otwarte spotkanie informacyjno – konsultacyjne na temat drugiej edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Podczas spotkania z mieszkańcami przedstawiono zmodyfikowane zasady, szczegółowy harmonogram i omówiono elementy procedury, które mogą ulec zmianie w toku przeprowadzonych konsultacji społecznych.

+

Na spotkaniu zorganizowane w ostrowskim Ratuszu pojawiło się kilkudziesięciu ostrowian. Wielu z nich zgłosiło własne pomysły dotyczące zasad drugiej edycji OBO.

– To bardzo dobrze, że mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego korzystają z okazji do wyrażenia swoich opinii w ogłaszanych przez nas konsultacjach. Są to merytoryczne i przemyślane uwagi – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa.

Najważniejsze propozycje zmian do kolejnej edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego dotyczą m.in. umożliwienia zgłoszenia propozycji zadania każdemu mieszkańcowi naszego miasta bez względu na wiek. W przypadku, kiedy z możliwości zgłoszenia projektu skorzysta osoba niepełnoletnia wymagany będzie podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

Nowością jest także wprowadzenie kategorii zadań tzw. małych i dużych. W ramach tej propozycji z puli 1 miliona złotych zostaje wydzielona kwota 100 000 zł przeznaczona na zadania „małe”, których wartość jednostkowa nie przekracza 25 000 zł. Pozostała kwota – 900 000 zł – będzie przeznaczona na zadania „duże”, których wartość jednostkowa nie przekracza 250 000 zł, podobnie, jak to miało miejsce w pierwszej edycji.

– Tego rodzaju zapis zwiększy szanse na realizację ciekawych zadań społecznych, edukacyjnych czy kulturalnych oraz mniejszych inwestycji osiedlowych w ramach budżetu obywatelskiego – dodaje prezydent miasta.

Podobnie jak w pierwszej edycji głosować będą mogli mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, od 13. roku życia. Głosujący będzie mógł wskazać 2 zadania w kategorii zadań tzw. dużych, o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 250 000 zł oraz 1 zadanie w kategorii zadań tzw. małych o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 25 000 zł

Kolejną istotną propozycją zmian jest sposób głosowania w formie tradycyjnej. W zbliżającej się edycji głosowanie tradycyjne będzie możliwe jedynie bezpośrednio w wyznaczonych punktach na terenie miasta poprzez wypełnienie otrzymanej w punkcie karty i wrzucenie jej do urny. W konsekwencji przyjęcia tego rodzaju zapisu mieszkańcy nie będą mogli samodzielnie pobierać i drukować kart do głosowania. Z karty papierowej będzie można skorzystać wyłącznie udając się osobiście do wyznaczonego punktu na terenie miasta celem oddania głosu.

Kwestia ta na spotkaniu wywołała duże zainteresowanie i szeroką dyskusję, a zdania mieszkańców podzielone. Można było znaleźć zarówno zwolenników rozwiązania z pierwszej edycji, jak i zmienionej propozycji sposobu głosowania z wykorzystaniem kart papierowych.

Właśnie po to organizujemy tego typu spotkania konsultacyjne, by poznać opinie mieszkańców na ważne dla Ostrowa tematy. Cieszą się one coraz większym zainteresowaniem. Uwagi, które tu dziś usłyszeliśmy zostaną wnikliwie przeanalizowane przed ostatecznym podjęciem zarządzenia w sprawie zasad drugiej edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego – przekonuje Beata Klimek .

Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego jeszcze dziś do północy mają możliwość przekazania własnych uwag i wniosków do projektu Zasad Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

 

POLECANE NEWSY
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx