OSTROW24.tv - Ostrów Wielkopolski

Nowi honorowi obywatele Ostrowa Wielkopolskiego

Krystian Niełacny oraz Rosław Szaybo to nowi Honorowi Obywatele Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Tak zdecydowali radni na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Przyznano także Medale Republiki Ostrowskiej oraz Medale Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

+

Krystian Niełacny urodził się w 1934 roku w Antoninie. Maturę zdał w roku 1951 w murach “Alma Mater Ostroviensis”, a następnie podjął studia medyczne. Dyplom lekarza medycyny uzyskał w Warszawie w roku 1960. W ostrowskim szpitalu uzyskał dwie specjalizacje – z chirurgii oraz anestezjologii. Był inicjatorem otwarcia w ostrowskim szpitalu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej, utworzenia karetki reanimacyjnej oraz lądowiska dla helikopterów. Na wszystkich pełnionych stanowiskach dał się poznać jako dobry kierownik oraz organizator. W latach 1978-1982 był dyrektorem Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie w latach 1982-1994 byl Obwodowym Inspektorem Sanitarnym PKP w Ostrowie Wielkopolskim. Jednocześnie pracował w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie jako lekarz-orzecznik. Dr Krystian Niełacny ukończył także Studium Pedagogiczne, dzięki czemu mógł przez wiele lat dzielić się wiedzą medyczną jako wykładowca w ostrowskim Liceum Medycznym oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu.

Dr Krystian Niełacny od kilkudziesięciu lat jest znanym działaczem społecznym, sportowym oraz propagatorem historii regionalnej. Jest cenionym organizatorem wycieczek krajoznawczych po regionie Wielkopolski oraz po całym kraju. W roku 1995 był wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 150-lecia szkoły, a następnie przez wiele lat opracowywał i redagował unikalne w skali kraju wydawnictwo “Księga Pamięci – Non Omnis Moriar – Alma Mater Ostroviensis”.

Osobną, a wartą wyjątkowego podkreślenia jest działalność dr. Krystiana Niełacnego na niwie upamiętniania dawnych mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego. Na uwagę zasługuje także jego działalność piśmienniczo-popularyzatorska. Napisał on kilka książek, których tematyką są ostrowianie i ich dokonania, a kolejne są w przygotowaniu.

Dr Krystian Niełacny był za swoją pracę społeczną nagrodzony “Medalem Komisji Edukacji Narodowej” przyznanym przez Ministra Edukacji, Medalem “Pro Memoria” przyznanym przez Ministra do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Złotym Medalem Zasługi dla Obronności Kraju, przyznanym przez Ministra Obrony Narodowej. W roku 1984 otrzymał Medal Za Zasługi dla Rozwoju Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a w roku 2010 przyznano mu jako jednemu z pierwszych Medal Republiki Ostrowskiej. Przyznano mu także Srebrny Medal Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego oraz Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

 

Rosław Szaybo urodził się w Poznaniu 13 sierpnia 1933 roku. W 1961 roku uzyskał dyplom na ASP w Warszawie, w legendarnej pracowni plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego oraz pracowni malarstwa prof. Wojciecha Fangora.

W Polsce stworzył dla Polskich Nagrań serie “Polish Jazz”, m.in. okładkę płyty Krzysztofa Komedy “Astigmatic”. Od 1966 roku mieszkał i tworzył w Wielkiej Brytanii. Pracował dla Yardleya, Rank Xerox, Hinz. W latach 1973-1988 był dyrektorem kreatywnym CBS Records UK w Londynie, projektując okładki do płyt muzycznych, zdobywając za nie szereg  prestiżowych nagród (okładki do płyt Beethovena, Eltona Johna, Johna Williamsa, Duke’a Ellingtona, Johniego Mathisa, Janis Joplin, Simona Garnfunkela, JudasPriest, Leonarda Cohena. Okładki płyt, te projektowane przez niego tuż po studiach, przed wyjazdem do Anglii, i te późniejsze, przeszły do legendy – dość wymienić dwie: “Astigmatic. The music of Komeda” (1965), uznaną w Polsce za jazzową płytę wszechczasów oraz The Clash (1977) – pierwszą płytę The Clash.

Rosław Szaybo potrafi znakomicie wyczuć specyfikę zadania projektowego. Spory rozgłos zyskało zaprojektowane przez niego czarne pudełko papierosów John Player Special wraz z ich logotypem – złotym monodramem wiązanym JPS. W projektowanych od początku lat 80. plakatach dla polskiego teatru, opery i sceny jazzowej  pierwiastek fotograficzny odgrywa ważną, często decydującą rolę. W ostatnich czasach artysta chętnie korzysta z dobrodziejstw komputerowych programów graficznych.

Od 1993 roku jest profesorem kontraktowym na ASP w warszawie prowadząc pracownię fotografii. Zasiadał w Radzie Naukowej pierwszego Światowego Kongresu Plakatoznawczego w Warszawie w roku 1994. W latach 1994-1996 był kierownikiem artystycznym wydawnictwa “Czytelnik” w Warszawie. Swoje prace wystawia indywidualnie, w Polsce i na świecie oraz uczestniczy w wystawach zbiorowych Sztuki Polskiego Plakatu. Projektuje nagradzane plakaty teatralne, jazzowe, operowe i filmowe. Mieszka w Warszawie i Londynie.

W Ostrowie Wielkopolskim kilkakrotnie odbywały się wystawy jego prac. Najtrwalszy i najbardziej owocny związek artysty z naszym miastem wynika ze współpracy ze Stowarzyszeniem “Jazz w Muzeum”.  Firmując swym nazwiskiem ostrowski festiwal, przez ponad 20 lat przysparza mu splendoru, będąc jednocześnie nieocenionym ambasadorem kultury naszego miasta.

Medale za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Lech Górski – były pracownik Zakładów Automatyki Przemysłowej Mera-ZAP w Ostrowie Wielkopolskim. Urodzony 4 kwietnia 1955 roku. Jeden z przywódców strajku w Zakładach Automatyki Przemysłowej w Ostrowie Wielkopolskim, współtwórca zakładowych struktur “Solidarności. W stanie wojennym był członkiem podziemnych struktur samoorganizacji oraz podziemnej poligrafii i kolportażu.

Przekazując pieniądze ze zbiórki na rzecz strajkujących na Wybrzeżu powiedział “wytrzymajcie do końca teraz albo nigdy, jest z wami MERA-ZAP, Ostrów Wielkopolski i cały kraj”, co zostało przyjęte brawami na stojąco przez półtora tysiąca stoczniowców. Organizował regularne zbiórki wspierające odbudowę pomnika kardynała Mieczysława Ledóchowskiego (1982-1984). Od 1989 roku przewodniczący Sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Ostrowie Wielkopolskim, pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Okręgu Kaliskiego. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014).

Zbigniew Domagała – urodził się w Ostrowie Wielkopolskim 22.06.1951 roku. Jako zawodnik (1965-1983) z zespołem w 1977 roku wywalczył upragniony awans do II ligi państwowej. Jako trener grup młodzieżowych po raz pierwszy w klubie awansował do VIII Finału Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w Lublinie (1981). W latach 1983-1986 (trzy sezony) oraz 1995-1997 (dwa sezony) prowadził pierwszy zespół występujący w II lidze uzyskując wysokie wyniki w tabeli. Jak do tej pory jedyny raz zespół prowadzony przez trenera Domagałę dotarł do Finału Pucharu Polski zdobywając IV miejsce (z tą samą ilością punktów II-IV).Organizator wielu meczy i turniejów, członek Komitetu Obchodów 100-lecia KS Ostrovia, obecnie Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów 50-lecia Piłki Ręcznej w Ostrovii.

Stanisław Grześkowiak – urodził się w Solcu 11.11.1947 toku, od 1955 roku mieszka w Ostrowie Wielkopolskim. Był członkiem Zarządu Koła SITK w ZNTK oraz Przewodniczącym Klubu Techniki i Racjonalizacji. Jako trener prowadząc zespół seniorów w 1977 roku awansował do II ligi państwowej. Obecnie jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w KPR Ostrovia. Za swoją działalność w pacy zawodowej, społecznej, sportowej został odznaczony m.in. Srebrną Odznaką Przodujący Kolejarz, Srebrną Odznaką Honorową SITK, Zasłużony dla Wynalazczości, Brązowa Odznaka Za Zasługi dla Sportu, Złota Odznaka Honorowa NOT.

Mieczysław Mazurek – urodził się 01.01.1955 toku w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1996-2011 pełnił funkcję prezesa autonomicznej sekcji Klubu Piłki Ręcznej Ostrovia. W tym czasie zespoły młodzików, juniora młodszego oraz juniora dziewięciokrotnie występowały w finałach Mistrzostw Polski zdobywając trzykrotnie Mistrza Polski oraz kilka drugich i trzecich miejsc. W 2008 roku zespół seniorów awansował do I ligi państwowej. W chwili obecnej wychowankowie klubu występują na parkietach ekstraklasy, pierwszej i drugiej ligi oraz lig Europy. Wychowankowie klubu byli członkami Kadry Narodowej.

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim – uczelnia działająca w naszym mieście od 15 lat. Jest obecnie jedyną placówką szkolnictwa wyższego w Ostrowie Wielkopolskim. Od początku był ośrodkiem kształcenia o zasięgu regionalnym. Wśród studentów nie brak osób mieszkających w Kaliszu.

Wydział zatrudnia wysoko kwalifikowaną kadrę nauczającą, w tym kilkunastu profesorów zwyczajnych, głównie z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kilka osób z tytułami doktorskimi z Ostrowa Wielkopolskiego. W sumie dyplomy ukończenia studiów różnych stopni uzyskało tutaj ponad 5 tysięcy osób. Wydział oprócz działalności dydaktycznej organizuje konferencje naukowe, prowadzi prace naukowo-badawcze na potrzeby przemysłu, współpracuje z wieloma podmiotami gospodarczymi, także w Ostrowie Wielkopolskim. Dba o rozwój życia studenckiego, w ramach klubów i kół zainteresowań, rozwija aktywność społeczną studentów.

 

Medal Republiki Ostrowskiej

Zenon Kłopocki – urodzony 11 września 1936 roku w Biniewie. Pracownik ZAP, w latach 1962-1978 pełnił funkcję kierownika informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej. Współtwórca Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk i od roku 1998 nieprzerwanie do dziś jej dyrektor. Od roku 2007 wiceprzewodniczący Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nad którym Społeczna Akademia Nauk sprawuje nie tylko patronat naukowy, ale aktywnie wspiera działalność Uniwersytetu, m.in. udostępniając pomieszczenia dydaktyczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Wydział Zamiejscowy Społecznej Akademii Nauk posiada uprawnienia do prowadzenia studiów wyższych zawodowych pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie o siedmiu specjalnościach, wyższych studiów magisterskich drugiego stopnia na Kierunku Zarządzanie o ośmiu specjalnościach, technicznych studiów zawodowych na kierunku Informatyka z czterema wiodącymi specjalnościami.

Zenon Kłopocki to człowiek aktywny, kreatywny i poszukujący. Jako człowiek otwarty na innych, stara się rozumieć potrzeby i inicjować konkretną pomoc, tworząc wokół siebie atmosferę doradcy i autentycznego przyjaciela.

 

Eugeniusz Lijewski – urodził się w Rogoźnie 6.01.1954 roku, ale od czterdziestu dwóch lat mieszka na stałe w Ostrowie Wielkopolskim. Po zakończeniu kariery zawodniczej jako piłkarz ręczny, został nauczycielem oraz trenerem grup młodzieżowych i seniorów. Niezliczone są zwycięstwa w ogólnopolskich turniejach piłki ręcznej. Jego wychowankowie reprezentowali i reprezentują kluby ekstraklasy polskiej.

 

Jerzy Młoczyński – urodził się w Ostrzeszowie 25.12.1933 roku, ale po ponad sześćdziesięciu latach spędzonych w Ostrowie Wielkopolskim, trudno nie przyznać, że jest Ostrowianinem. W 1961 roku jako nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1, jako pierwszy instruktor w Południowej Wielkopolsce, uczył młodzież zasad gry w 7-osobową piłkę ręczną, nie przypuszczając, iż na przyszkolnym dziurawym klepisku, wychowa się przyszły olimpijczyk – Zdzisław Antczak, który wraz z drużyną biało-czerwonym zdobył jedyny jak do tej pory medal olimpijski w tej dyscyplinie i jedyny, jaki trafił do ostrowianina.

Jerzy Młoczyński udzielał się społecznie w zarządach Klubu Piłki Ręcznej Ostrovia. Obecnie jest emerytem, ale blisko związanym z piłką ręczną. Jest członkiem Komitetu Obchodów 50-lecia Piłki Ręcznej w Ostrovii.

 

Wyróżnienia i medale zostaną wręczone na uroczystej sesji z okazji Święta Miasta w listopadzie.

11 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Kamandir
5 lat temu

Wilk choćby nie wiem jak był głodny, to nie pożarłby żadnego ruskiego oficera, bo wie, że cały dzień by medalami srał.

kefir
odpowiada  roman
5 lat temu

Sport to bezpieczna dziedzina. Nikomu nie wadzi. Utrzymywana z podatkó, z koryta.

Hańba
5 lat temu

Wyobrażam sobie jak muszą się czuć ci wszyscy którzy za komuny nie wstępowali do PZPR, bo im sumienie na to nie pozwalało, a teraz widzą komu się przyznaje medal Republiki Ostrowskiej.

Instalator
5 lat temu

Za nic nie mogę sobie przypomnieć kto to wzywał SB do zakładu pracy w którym pracowałem gdy odbywały się solidarnościowe ogólnopolskie strajki za komuny.

Lojalny do "bulu"
5 lat temu

Medale, medale. Mój dziadek też najpierw był ZBoWiD -owcem. Później w miarę czasu został AK-owcem, żeby mój ojciec który należał do PZPR mógł zostać prawicowcem. Ja na razie się rozglądam i jestem gotów podjąć współpracę z każdym kto zdobędzie większość i władzę.

wjw
5 lat temu

Nadawanie tytułu mieszkańcom Ostrowa to raczej jakaś paranoja…

Mieszkaniec
5 lat temu

Rodzina Kłopockich hahahaha
jeszcze brakuję P.Ziółkowskiego/Klósaka powiązanego ze szkołą Mieszania Betonu

roman
odpowiada  do romana
5 lat temu

Widzę że masz podobne spostrzeżenia.
Pozdrawiam 🙂

do romana
5 lat temu

W pracy na rzecz samorządu najpierw wszyscy się cieszą że cos będzie robione, potem zaczyna się pieprzyc i zaczyna się szukać winnych wśród tych którzy zapieprzają, w dalszej kolejności jest karanie niewinnych a na końcu nagradzanie niezasłużonych. Więc taka to wartość tych nagród że wystarczy być znany z tego że się jest znany, stąd sport lub bycie kolegą radnego Malika który obskoczy zestaw podpisów.

bolek
5 lat temu

medal zasługi dla miasta Radziszewski

11
0
Napisz co o tym sądziszx
()
x