OSTROW24.tv - Ostrów Wielkopolski

Odszkodowania przy wyrokach eksmisyjnych

Jak zmniejszyć odszkodowania płacone przez gminę właścicielom nieruchomości za brak wskazania lokali socjalnych dla najemców  posiadających wyroki eksmisyjne? Najlepiej budując nowe mieszkania socjalne – przekonuje Marian Kupijaj, prezes spółki MZGM  Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w artykule zamieszczonym w tygodniku samorządu terytorialnego „Wspólnota” pt:. „Tanie budownictwo socjalne”.

Jak przekonuje prezes spółki mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim oprócz zadania władnego gminy, jakim jest zapewnienie  mieszkań dla najuboższych mieszkańców, przy budownictwie socjalnym w grę zaczął wchodzić także czynnik ekonomiczny.

– Wydatki gminy na odszkodowania są często bardzo duże. Każda z nich, decydując się na przyjęcie docelowego rozwiązania, powinna przeprowadzić rachunek  ekonomiczny, który będzie uwzględniał m wszystkie skutki  podjętych decyzji – doraźne i wieloletnie.  W przeszłości np. w okresach gdy czynsze  były znacząco niższe, czasami nawet  bardziej opłacało się płacić  odszkodowania właścicielom niż budować mieszkania socjalne. Obecnie wysokość zasądzanych odszkodować zmusza  do zapewnienia takich  lokali  dla ludzi z wyrokami eksmisyjnymi. W razie pozyskania nowych mieszkań  socjalnych gmina staje więc przed wyborem :  zasiedlić je lokatorami czkającymi długo w kolejce na przydział  czy też tymi z wyrokami eksmisyjnymi, za których trzeba płacić odszkodowania. – czytamy w atrykule.

Jak pozyskiwać mieszkania? W wielu przypadkach lokale komunalne są w standardzie socjalnym i powinno się je przekwalifikować. Te w starym budownictwie są bardzo duże o często z jednego mieszkania uzyskujemy 2 lu3 socjalne. – dodaje M.Kupijaj.

Duże możliwości stwarza także adaptacja pustych budynków przemysłowych, powojskowych lub kolejowych.  Należy dokonać szczegółowej  weryfikacji przyszłych  najemców. Ludzie biedni powinni otrzymać przydział  na najlepsze mieszkania, usytuowane w dobrych miejscach, w odróżnieniu od rodzin patologicznych. 

Jednak budowa nowych. Najszybciej zmniejszenie płaconych odszkodowań można  uzyskać budując nowe mieszkania. Zwrot z budowy dofinansowanej z budżetu  państwa może być natychmiastowy. – Tak dzieje się w Ostrowie Wielkopolskim. Do każdego budynku socjalnego – miasto pozyskuje dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 20% przy budowie nowych i 30% przy remoncie.

Lokalizacji nowych lokali socjalnych towarzyszą często negatywne opinie mieszkańców i radnych. – Najlepiej  byłoby rozproszyć  nowe budynki socjalne po całym mieście, żeby nie powstały enklawy  biedy i patologii.  Zasadniczym elementem  są przyszłe  koszty  eksploatacji ponoszone przez najemców lub gminę. – podkreśla autor artykułu.

Budynek – prosty w budowie – nie powinien być wytworem  fantazji architektów. Kryteria takie spełnia  np. budynek  parterowy  z oddzielnymi wejściami  z zewnątrz  do każdego lokalu. Należy doprowadzić oddzielne przyłącze wodociągowe  i kanalizacyjne do każdego mieszkania,. Indywidualne liczniki spowodują brak kosztów oświetlenia klatki schodowej. Budynek powinien być murowany, „wandaloodporny” i o dobrej charakterystyce  cieplnej, zmniejszającej koszty ogrzania.

Ogrzewanie może być najtańsze węglowe- gdy środowisko na to pozwala; gazowe  lub elektryczne –  gdy nie ma innej możliwości.  Należy stosować zasadę  indywidualnego źródła ciepła dla każdego lokalu.  – Powyższy sposób realizacji budownictwa socjalnego spowoduje  minimalne koszty  eksploatacyjne dla gminy.  W przypadku niepłacenia czynszu  straty będą wynikać tylko z bieżących napraw  ścian i dachów, które wystąpią  najwcześniej za kilka lat po oddaniu budynku do  eksploatacji oraz pozostałych kosztów:  utrzymanie czystości, przeglądy okresowe budynków,  koszty bezpośrednie itp. Warto w specyfikacji przetargowej zawrzeć  dłuższy okres gwarancji- aby potrzeby remontowe wystąpiły  jak najpóźniej. – wyjaśnia prezes Marian Kupijaj.

Jak widać, problem  pozyskania nowych mieszkań  socjalnych można rozwiązać tanio, w sposób ekonomicznie uzasadniony.  Wszystko zależy nie tylko od  możliwości finansowych gminy, ale też od determinacji jej władz. Zamiast płacić odszkodowania,  korzystniej jest budować nowe lokale socjalne.

Sylwia Nowicka

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx
()
x