Tajny Współpracownik zostanie honorowym obywatelem Ostrowa?

Udostępnij
Tweet

Honorowy Obywatel Miasta – ten szczególny tytuł nadawany jest osobom o wielkich zasługach dla miasta. Osoby, którym nadano ten tytuł muszą posiadać ogromny autorytet moralny czy trwały ślad w historii.

W poniedziałek ostrowscy radni zaopiniowali wnioski o nadanie tego tytułu dwóm kandydatom. Pierwszy z nich to biskup Stanisław Napierała. Drugim okazał się być Jerzy Buzek. To właśnie jego osoba budzi sporo kontrowersji. Jerzy Buzek do stycznia 2012 r. pełnił funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Jak podkreślił radny Marian grzesiak, Jerzy Buzek odwiedził jednostkę wojskową w Ostrowie Wlkp. Zasiadł również za kierownicą samochodu ciężarowego STAR. Zdaniem radnych przebywał w jednostce wojskowej w Ostrowie Wlkp. Ponadto osiągniecia Jerzego Buzka miały by być nobilitacją dla Ostrowa. Radny Marian Grzesiak dodał, że nadanie tytułu honorowego obywatela Jerzemu Buzkowi może przyczynić się do lepszego rozwoju naszego miasta.

W 1999 roku poseł Tomasz Karwowski z KPN-Ojczyzna złożył pismo do Sądu Lustracyjnego w Warszawie, z którego wynika, że Jerzy Buzek był tajnym współpracownikiem SB. Występował pod pseudonimami: TW „Karol” oraz „Docent”.

Komisja dorażna ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Jerzego Buzka. „ZA” głosowali: Beata Klimek, Dorota Grześkowiak, Adam Wasiela, Andrzej Kornaszewski, Marian Łakomy oraz Marian Grzesiak. Od głosu wstrzymali się Lech Topolan, Alojzy Motylewski oraz Zygmunt Malik.

Teraz wniosek o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Ostrowa Wielkopolskiego trafi pod głosowanie wszystkich radnych na Sesji Rady Miejskiej.

 

Radnych oraz państwa zapraszamy do zapoznania się następującymi informacjami:

Pełna treść pisma posła Tomasza Karwowskiego

Wpis pochodzący z: http://cortuum.salon24.pl/111035,kim-jest-jerzy-buzek-tw-docent-tw-karol

Jerzy Buzek pojawił się znikąd, przed kampanią do parlamentu europejskiego. Specjaliści od PRu politycznego Platformy szukali i wynaleźli. Znowu odbył się festiwal chwalenia cnót kandydata, pokazywania jego rzekomych wielkich sukcesów. Niestety nie znam tych sukcesów i chyba nie chce znać, bo postać Jerzego Buzka budzi moje najgłębsze obawy. 

Zastanawiam się, dlaczego właśnie on. Zastanawiam się tym bardziej, gdy czytam wniosek lustracyjny. TW Docent, TW Karol… Jaka jeszcze ciemna karta historii kryje się za tą postacią??

Czego się obawiam? Nie, nie obawiam się podatności Buzka na szantaż ze strony wywiadów obcych państw, nie obawiam się jego podatności na skandale obyczajowe (słynna sprawa Jebaka Buzek w wykonaniu Władysława Władyki). Obawiam się po prostu charakteru tego człowieka, bo wieloletnie doświadczenie nauczyło mnie, że ludzie się nie zmieniają. Szkolą się, stroją w piórka, ładnieją obyczaje, ale… wewnątrz jest się nadal tym samym człowiekiem, jakim się było dawniej. Jeśli Buzek był TW, zrobił, toco opisuje Karwowski w swoim wniosku, to mamy obraz podłego charakteru, cynicznie manipulującego, podatnego na pełne sterowanie oficerów prowadzących. Trzeba być bardzo specyficznym człowiekiem, żeby to robić. 

ILE JESZCZE TAKICH LUDZI JEST U WŁADZY? NA SZCZYTACH? 

Obawiam się, że całe mnóstwo! 

Moim zdaniem współpraca jako TW nie jest zbrodnią. Także według polskiego prawa nie jest przestępstwem. Natomiast cechy tej działalności ujawniają nam jakie są ludzkie charaktery. Możliwą podłość. Zwyczajne zło. Ja po prostu nie wierzę, że taki ktoś będzie działał dla dobra Polski. Dla swojego dobra – owszem.

Co można ciekawego wyczytać we wniosku posła Tomasza Karwowskiego?

” Jerzy Buzek został zwerbowany przez Wywiad Wojskowy PRL w roku 1971 przed wyjazdem na stypendium naukowe do Wielkiej Brytanii (1971-72r). Pierwszym zadaniem agenta było zdobycie dla Układu Warszawskiego najnowszych technologii utylizacji gazów bojowych. Po powrocie do kraju, w końcu 1972 roku, Jerzy Buzek złożył stosowny raport. Wobec podejrzenia o przewerbowanie agenta przez MI 5 (siostrzane do CIA służby brytyjskie) Wywiad PRL zrezygnował z użycia agenta „na kierunku państw kapitalistycznych”. W związku z tym przekazano agenta do dyspozycji Służby Bezpieczeństwa Po strajkach sierpniowych 1980 roku Jerzego Buzka skierowano do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Najpoważniejszym sukcesem agenta TW „Karol” stały się działania manipulacyjne podczas I-szego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, gdzie jako współprowadzący obrady m.in. doprowadził do uchwalenia słynnej Odezwy do Narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Celem autorów z komunistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL była prowokacja i uzyskanie bezpośredniej pomocy (z interwencją zbrojną włącznie) od ZSRR, zaniepokojonego rozszerzaniem się wolnościowej „zarazy” na inne kraje socjalistyczne. Agent otrzymał za to zadanie wysoką nagrodę finansową. [zał. nr 4]
W 1985 podpisał kolejny ważny dokument złożony w teczce operacyjnej TW „Karol”. [zał. nr 5] .

CZYTAJ  Wiózł po pijaku małe dziecko. Wpadł na trzeźwym poranku (ZDJĘCIA)

Charakterystyczną rolę Jerzy Buzek odgrywa w aresztowaniu przywódców Śląskiego podziemia solidarnościowego. Poznaje wyjątkowo lokal, w którym ukrywa się Tadeusz Jedynak. Wkrótce zostaje w nim aresztowany tenże lider władz władz regionalnych i krajowych.. Następnie Jerzy Buzek poznaje mieszkanie, w którym ukrywa się następny szef regionalnych struktur „Solidarności”- Jan Andrzej Górny. Po kilku godzinach lokal okrąża ogromna liczba samochodów SB oraz cywilnych i mundurowych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa PRL. Poszukiwanego przez 7 lat listem gończym Prokuratury Wojskowej czołowego działacza podziemnych struktur, w tym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” aresztowano… bez rewizji lokalu ! Jerzy Buzek niezauważony, z torbą pełną związkowych pieniędzy, bez kłopotu opuszcza po kwadransie „kocioł”. Nie znany jest w dziejach podziemia przypadek (a tym bardziej na „czerwonym” Śląsku), by przy tak ważnym aresztowaniu Służba Bezpieczeństwa nie dokonywała gruntownej rewizji i „zabezpieczenia” lokalu.

Jedynym, który skorzystał na powyższych aresztowaniach był Jerzy Buzek, który jako >doradca< zaczął „nieformalnie” reprezentować Górny Śląsk w pracach krajowego kierownictwa (TKK) „Solidarności”. Było to możliwe, gdyż SB nie dopuściła do wyłonienia kolejnego przywódcy regionalnej NSZZ „Solidarność”. 
Dotychczasowa odmowa przesłuchania w procesie lustracyjnym Tadeusza Jedynaka, przywódcy podziemnej „S” przez powołanie się na opinię J.A.Górnego jest kompletnie absurdalne (str. 7 Postanowienia Rzecznika). W tej sprawie nie oceniamy więzi przyjacielskich czy też jawnych współpracowników Moskwy (Miller, Oleksy itp.) ale utajnionych przed nami (działaczami demokratycznej opozycji) tajnych współpracownikach służb specjalnych. Perfidia systemu totalitarnego polegała na tym, że wśród naszych znajomych i współpracowników umieszczano „przyjaznych” nam agentów służb specjalnych.

Akta rozpracowania i aresztowania J.A. Górnego zachowały się i potwierdzają rolę jaką odegrał TW „Karol”. Niezbędne jest ich dogłębne zweryfikowanie przez Sąd Lustracyjny na opisaną okoliczność [ świadek z MSW III RP odn. Nr 6].
Za powyższe zasługi oraz przekazanie dokumentów władz podziemnej „Solidarności” agent TW „Karol” otrzymał od Służby Bezpieczeństwa 7000 USD (Równowartość ówczesnych ok. 350 pensji !)

Co najciekawsze, Jerzy Buzek nigdy nie został aresztowany czy nawet internowany, choć już od roku 1981 z racji jawnej działalności w legalnej NSZZ „Solidarność”, był doskonale znany Służbie Bezpieczeństwa. Mało tego, wielokrotnie (10 razy) wyjeżdżał do krajów kapitalistycznych. Jest to również wypadek wśród działaczy opozycji bez precedensu. Tym bardziej, że na Śląsku szalał największy komunistyczny terror. „Ekstremie” paszport czasami wręczano, owszem, ale z pieczątką: bez prawa powrotu do PRL. 
TW „Karol” był najwyżej ulokowanym tajnym współpracownikiem służb specjalnych komunistycznego aparatu represji we władzach ruchu „Solidarność”. Konfederacja Polski Niepodległej o istnieniu takiej agentury była informowana. Ocena infiltracji struktury tzw. gliwickiej części RKW NSZZ”S”, została przekazana kierownictwu podziemnej „Solidarności” przez osobę informowaną przez Wydział Operacyjny „Kontrwywiadowczy” KPN [świadek ujawniony Sądowi zgodnie ze zobowiązaniem posła Michała Janiszewskiego odn 8]. Kierownictwo podziemia świadome było penetracji przez służby specjalne. Stąd w wolnej Polsce już po zwycięstwie Przewodniczącego NSZZ „S” Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich doszło, w 1991 roku, na terenie Kancelarii głowy państwa do poufnego spotkania z udziałem członków władz „Solidarności”.[świadkowie odn. nr 9] 

Przeglądano materiały operacyjne byłej Służby Bezpieczeństwa PRL. W tym również teczkę TW „Karol”, „Docent” i „Oris”. Zakres podejrzeń ograniczył się do 2 osób. Już wtedy był wśród nich Jerzy Buzek, i z tego najprawdopodobniej powodu nie został on Wojewodą Katowickim. Sprawa wybuchła ponownie podczas Regionalnego Zjazdu „Solidarności” Śląsko-Dąbrowskiej, gdzie Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Zbigniew Martynowicz zarzucił publicznie J. Buzkowi współpracę z SB. Jerzy Buzek następnie „znikł” na wiele lat z życia politycznego.   ”  Tyle wniosek lustracyjny.

Jaki był skutek tych działań?  Rzecznik Interesu Publicznego Bogusław Nizieński nie uwzględnił wniosku o wystąpienie do sądu z wnioskiem o lustrację ówczesnego premiera Buzka. 2 września 1999 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Rzecznika Interesu Publicznego o odmowie wystąpienia z takim wnioskiem (źródło)

CZYTAJ  Wzruszający powrót na łono natury (WIDEO)

A na koniec polecam chórek pochwalny dla Buzka w przeglądzie prasy Netsprint. O problemach z lustracją nikt nie wspomina. Swoją drogą serwis świetnie pozwala monitorować PR dowolnej partii lub osoby.

 

Dotychczas Honorowymi Obywatelami Ostrowa Wlkp. zostali:

1. Edward Serwański otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 05.11.1993 r. uchwałą nr XXXII/315/95 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Zmarł 30.08.2000 r.

2. ks. dr Józef Warszawski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 29.08.1995 r. uchwałą nr XII/147/95 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Zmarł 31.10.1997 r.

3. Ignacy Moś otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 29.08.1995 r. uchwałą nr XII/148/95 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Zmarł w grudniu 2001 r.

4. mgr Marta Grzesiek otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 29.08.1995 r. uchwałą nr XII/150/95 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Zmarła 2 listopada 2005 r.

5. Marian Grześczyk otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 14.11.1995 r. uchwała nr XV/195/95 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Zmarł 22.04.1999 r.

6. dr Anna Rogalanka otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 02.04.1996 r. uchwałą nr XIX/238/96 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.  Zmarła 28.08.2011 r.

7. mgr Maria Wikarjakowa otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 02.04.1996 r. uchwałą nr XIX/239/96 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Zmarła 27.02.2010 r.

8. Jan Paweł II otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 30.04.1997 r. uchwałą nr XXVIII/338/97 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. W sobotę 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca.

9. Jerzy Ofierski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 1.07. 1997 r. uchwała nr XXX/373/97 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Zmarł 24.11.2007 r.

10. Kazimierz Radowicz otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 17.06.1998 r. uchwałą nr XXXIX/523/98 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

11. Marian Sobczak otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 30.04.1999 r. uchwałą nr VIII/106/99 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

12. Wincenty Julian Broniwój – Orliński otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 31.08.1999 r. uchwałą nr X/176/99 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Zmarł 11.11.2006 r.

13. Ksiądz Infułat Tadeusz Szmyt otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 16.09.2002 r. uchwałą nr nr XXXV/641/2002 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

14. Zenon Gubański otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 26.10.2004 r. uchwałą nr XXIII/320/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Zmarł w dniu 10.11.2008 r.

15. Henryk Kubera otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 24.09.2009 r. uchwałą nr XXXVIII/516/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

16. Peter Blonski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 30.09.2010 r. uchwałą nr LI/654/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

17. Kajetan Jan Hądzelek otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 30.09.2010 r.  uchwałą nr LI/655/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

NOTKI BIOGRAFICZNE:

 

EDWARD SERWAŃSKI
 
KS DR JÓZEF WARSZAWSKI
 
IGNACY MOŚ
 
MARTA GRZESIEK
 
MARIAN GRZEŚCZYK
 
ANNA ROGALANKA
 
MARIA WIKARJAKOWA
 
BŁ. JAN PAWEŁ II
 
JERZY OFIERSKI
 
KAZIMIERZ RADOWICZ
 
MARIAN SOBCZAK
 
WINCENTY JULIAN BRONIWÓJ – ORLIŃSKI
 
KSIĄDZ INFUŁAT TADEUSZ SZMYT
 
ZENON GUBAŃSKI
 
HENRYK KUBERA
 
PETER BLONSKI
 
KAJETAN JAN HĄDZELEK
POLECANE NEWSY
Udostępnij
Tweet
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx