Wręczono stypendia im. Jana Pawła II

Stypendia im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego to stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I, II i III szkół gimnazjalnych. Stypendium to jest przyznawane raz na półrocze i  wypłacane jest jednorazowo: dla ucznia szkoły podstawowej – 600 zł, dla ucznia gimnazjum 700 zł .

Na I półrocze roku szkolnego 2013/ 14 stypendium otrzymało 122 uczniów w szkołach podstawowych oraz 102 w szkołach gimnazjalnych. Wnioski opiniowała Kapituła ds. przyznawania stypendium. W skład kapituły wchodzą włodarze miasta oraz przedstawiciel diecezji kaliskiej.

Stypendium stanowi szczególną nagrodę za całokształt pracy ucznia, jego zaangażowanie oraz rozwijanie umiejętności i pasji życiowych. Jest ono formą motywacji dla uczniów oraz  powodem do dumy – dla uczniów, nauczycieli, dyrektorów i rodziców – mówi Marlena Maląg Zastępca Prezydenta Miasta.

Z 277 wniosków złożonych w szkołach podstawowych 9 nie spełniało kryterium regulaminowej średniej ocen, natomiast 31 wniosków złożonych było przez uczniów nie zamieszkałych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Z kolei ze 164 wniosków złożonych w gimnazjach, 4 nie spełniały kryterium regulaminowego średniej ocen, a 15 wniosków złożonych było przez uczniów, którzy nie mieszkają w Ostrowie Wielkopolskim.

Podstawowym kryterium uprawniającym do otrzymania stypendium jest średnia ocen uzyskana w półroczu poprzedzającym półrocze roku szkolnego, na które uczeń składa wniosek.  Stypendium na I półrocze roku szkolnego 2013/ 14 przyznawane było idąc od najwyższej średniej  ocen 6,00 do 5, 60 w przypadku szkół podstawowych  oraz 6,00 do 5, 33 w przypadku gimnazjów.

Podczas uroczystości stypendia wręczono także uczniom,  którzy wykazują szczególne uzdolnienia i osiągnięcia w zakresie matematyki, historii, chemii. To 2 uczniów ze szkół podstawowych oraz 3 uczniów z gimnazjów. Ponadto w gronie stypendystów są także uczniowie z terenu gmin ościennych: Gminy Przygodzice, Gminy Ostrów Wielkopolski, Miasta i Gminy Krotoszyn – łącznie 17 uczniów z czego 8 w szkołach podstawowych, a 9 w gimnazjach.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx