Spór władz Kalisza z Nowymi Skalmierzycami o obwodnicę

Burmistrz Nowych Skalmierzyc zabrał głos w sprawie planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wlkp. – Kalisz – Konin. Obecnie spór dotyczy wyboru wariantu obwodnicy Kalisza. Poniżej prezentujemy stanowisko władz Nowych Skalmierzyc.

+

Nic ma wątpliwości, że wypatrywana od lat przebudowa drogi krajowej 25 łączącej Ostrów Wlkp. z Koninem, w przebiegu trasy której planowana jest budowa obwodnicy Kalisza to inwestycja konieczna oraz pilna. Wszyscy czekamy na zielone światło do realizacji tego przedsięwzięcia, ponieważ jej brak powoduje nie tylko trudności komunikacyjne (na trasie tej porusza się dziennie ponad 18 tys. pojazdów), ale również ogranicza czy wręcz uniemożliwia rozwój regionu. Bez. wątpienia więc wszyscy samorządowcy z terenu, przez który ma przebiegać, traktujemy ten projekt jako priorytet.

Moim zadaniem – jako włodarza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – jest przede wszystkim obrona interesów’ naszego samorządu oraz jego mieszkańców. Jesteśmy przeciwni forsowanemu przez włodarzy Kalisza wariantowi nr 3 przebiegu trasy, który jako jedyny spośród trzech zaprojektowanych w całości omija Kalisz i wytycza nowy szlak głównie przez część terytorium naszej Gminy. Pociąga to za sobą konieczność wyłączenia z produkcji rolnej kilkudziesięciu hektarów gruntów najlepszych klas bonitacyjnych, prowadzi do sztucznych i nieracjonalnych podziałów istniejących gospodarstw, co zdecydowanie pogorszy warunki produkcji rolnikom indywidualnym i działającym na tym terenie grupom producenckim.

Dla naszego samorządu najlepsze byłoby rozwiązanie wypracowane podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych przy udziale władz GDDKiA w dniu 22 sierpnia 2017 roku w Skalmierzycach. Zostało ono następnie poparte oświadczeniem Rady Gminy i Miasta z dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za najbardziej optymalny uznano wówczas wariant określany jako 2b, zakładający zlokalizowanie trasy wzdłuż obecnej obwodnicy Nowych Skalmierzyc. Przemawiają za tym względy nie tylko społeczne oraz dbałość o interesy naszego samorządu, ale również argumenty ekonomiczne związane z możliwością szybszej i tańszej realizacji odcinka Ostrów Wlkp. – Kalisz. Na istniejącym, ponad 7-kilometrowym odcinku drogi wykupiono potrzebne pod inwestycję grunty, pozostawiając obok drogi jednojezdniowej miejsce na jezdnię drugą a także przygotowano niezbędną infrastrukturę techniczną.

W ramach ogólnie przyjętego interesu społecznego wykazujemy otwartość do rozmów w celu wypracowania kompromisu zadowalającego także interesy miasta Kalisza. Temu służyło moje stanowisko zawarte w piśmie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 sierpnia 2019 roku, które było pokłosiem rozmów i ustaleń prowadzonych z ościennym samorządem. To wówczas pojawiła się propozycja zakładająca „zjazd” z obwodnicy Nowych Skalmierzyc w rejonie wiaduktu w miejscowości Gniazdów, następnie w kierunku północno-wschodnim po gruntach wsi Boczków, miasta Kalisza, wsi Biskupice, do granic gminy Nowe Skalmierzyce i dalej zgodnie z wariantem nr 3. W ten sposób w mniejszym stopniu ingerujemy w strukturę gruntów uprawnych naszych rolników a także redukujemy liczbę niezbędnych wyburzeń.

Uważam, że dla tak strategicznej inwestycji warto dokładnie pochylić się nad projektem i rozwiązaniem korzystnym dla wszystkich stron, aby droga nie stała się zarzewiem konfliktu, ale by służyła pokoleniom mieszkańców całego regionu. Niech naszym wspólnym celem będzie to, że droga ta będzie łączyć, a nie dzielić.

POLECANE NEWSY
36 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
36
0
Napisz co o tym sądziszx