Starosta wręczył nagrody nauczycielom

Tradycja uroczystego Dnia Edukacji Narodowej to nagrody dla najlepszych. W tym roku Nagrodami Starosty Ostrowskiego wyróżniono 21 osób, to duże wyróżnienie biorąc pod uwagę, że 754 nauczycieli, pedagogów, instruktorów i wychowawców pracuje w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski. Były życzenia i serdeczne gratulacje.

+

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Ostrowski wręczył wyróżnionym w tym roku pedagogom stosowne dyplomy i upominki. W uroczystości udział wzięli dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, przedstawiciele oświatowych związków zawodowych oraz gospodarze-  grono Pedagogiczne Młodzieżowego Domu Kultury.

Rok 2019 jest to wyjątkowy rok jubileuszy, które świętują ostrowskie szkoły. Jedne z nich mają już rocznicowe uroczystości za sobą inne przygotowują się do swoich urodzin. Wszyscy obecni i byli dyrektorzy:

zdjecie III LO ( w roku 65- lecia): Danuta Rudnicka, Maria Tomalak, ( nagrodę w zastępstwie odbierała Iwona Wendt)  ,

zdjecie II LO ( w roku 100- lecia): Andrzej Kornaszewski, Izabela Bothur, Renata Nowak, Karol Marszał, Aleksander Ziobro ( nie wszyscy byli obecni),

zdjecieIV LO ( w roku 25-lecia): Józef Kozan, Jolanta Maćkowiak, Małgorzata Jędroch oraz

zdjecieMDK ( w roku 5- lecia w nowej lokalizacji): Teresa Burkietowicz, Donata Dominik- Sawicka, Maria Szubert-Kornaszewska, Andrzej Kornaszewski, Tomasz Tomalak, Anna Drobniewska ( nie wsyscy byli obecni)- wszyscy otrzymali upominki i gratulacje.

Nagrodzeni nauczyciele:

1. Poprzez różnorodne działania dąży do promocji kształcenia zawodowego. Umiejętnie reaguje na potrzeby rynku pracy i wzbogaca ofertę szkoły o nowe zawody. Kontynuuje tradycje sportowe szkoły m.in. poprzez prowadzenie klas sportowych. Konsekwentnie zabiega o modernizację bazy zawodowego kształcenia praktycznego. Z sukcesami rozwija także ofertę szkolnictwa dla dorosłych skutecznie konkurując na tym polu ze szkołami niepublicznymi. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał Marek Wojtasz dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU.

 

2.Z wykształcenia pedagog i neurologopeda. Kreuje pozytywny wizerunek placówki.Organizuje szkolenia dla młodzieży rodziców i nauczycieli. Udziela porad związanych z wyborem dalszej drogi kształcenia i zawodu oraz porad psychologicznych w zakresie różnych problemów tak, by rozwój dziecka przebiegał jak najlepiej. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymała Violetta Miszkin Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim

 

3. Bardzo dobry menedżer i organizator pracy szkoły. Nieustanny pomysłodawca, który swoje wizje potrafi przekształcać w rzeczywistość. Systematycznie podejmuje działania zmieniające wizerunek szkoły. Jest jednym z pomysłodawców i organizatorów Ostrowskiego Festiwalu Stylu i Urody i Ostrowskiego Festiwalu Smaków, które na stałe wpisały się do kalendarza imprez środowiskowych nie tylko miasta, ale całego regionu. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał Dariusz Kaczmarek dyrektor Zespołu Szkół Usługowych

4.Pedagog o różnych zainteresowaniach i umiejętnościach. Ofertą wszechstronnych kwalifikacji zachęca młodzież, do udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Nieustannie promuje szkołę w środowisku lokalnym i poza nim czego dowodem jest bardzo dobry nabór w klasach pierwszych. Jest gospodarzem i współorganizatorem Targów Rolno – Ogrodniczych- imprezy wystawienniczo-handlowej, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez gminnych i powiatowych. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał Tomasz Guliński dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach.

 zdjecie

5.Doskonały pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Inicjatorka i koordynatorka Bursowego Klubu Wolontariusza. Autorka corocznej Gali Talentów promującej młodych uzdolnionych wychowanków bursy. Współautorka bursowego programu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę  niepodległości, w ramach którego zrealizowano szereg inicjatyw kształtujących postawy patriotyczne. Jej innowacyjnym pomysłem są cieszące się dużą popularnością warsztaty kulinarne „Jem mądrze i zdrowo’’. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymała Pani Katarzyna Rybicka wicedyrektor Bursy Szkolnej.

6.Osoba, która wykazuje sięolbrzymim zaangażowaniem w kształtowanie i podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów. Jej skuteczność nauczania przekłada się na blisko 100% zdawalność egzaminów zawodowych. Autor i koordynator wielu projektów edukacyjnych. Aktywnie jako wiceprezes działa w Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych pozyskując dotacje i granty na realizację przedsięwzięć podejmowanych przez Szkołę. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymała Pani Dorota Jamińska, wicedyrektor Zespołu Szkół ekonomicznych.

7. Od 19 lat zajmuje się planowaniem organizacji pracy szkoły oraz koordynowaniem procesów dydaktycznych. Wykazuje się w tej pracy niezwykłą dokładnością i skrupulatnością. Był twórcą nowych szkolnych planów nauczania oraz współtworzył programy nauczania do przedmiotów zawodowych. Zajmował się modernizacją infrastruktury IT, sprzętu komputerowego oraz szkolnych systemów komputerowych. Dba także o doskonalenie kompetencji teleinformatycznych nauczycieli. Współtworzył i konsultował koncepcję wyposażenia niektórych pracowni w CKP. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał Włodzimierz Jarosz wicedyrektor ZSTE CKU. zdjecie

8. Dyplomowany nauczyciel fizyki. Lekcje prowadzi realizując program autorski ściśle współpracując z Politechniką Wrocławską oraz Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Łodzi. Jego uczniowie osiągają najwyższe wyniki maturalne z fizyki w Wielkopolsce. W lipcu 2019 roku uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał Tomasz Jędrzejak nauczyciel I LO.

9. Autor programu do przedmiotu przysposobienia wojskowego dla klas o profilu wojskowym zgodnie z ministerialnymi wymaganiami. Co roku organizuje i aktywnie uczestniczy w obozach klas pierwszych, podczas których prowadzi szereg zajęć tematycznych, związanych przede wszystkim ze służbą wojskową. Dzięki jego zaangażowaniu w roku szkolnym 2018/2019 czterech uczniów klasy trzeciej zostało żołnierzami obronny terytorialnej. Nawiązał współpracę z jednostkami wojskowymi w kraju, dzięki czemu uczniowie mają możliwość udziału w ciekawych i tematycznych zajęciach. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał Jerzy Seleta nauczyciel ZSP CKU Przygodzice.

10.To spotkanie z twórcą i doskonałym malarzem, który w umiejętny sposób potrafi przekazać swoją wiedzę i doświadczenie wychowankom. W tym roku jego obrazy mogliśmy podziwiać na wystawach w ostrowskiej Galerii Forum Synagoga jak i w kaliskim Ośrodku Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień, ale zobaczyć je można także w Galeriach Sztuki w Warszawie, Łodzi, a także za granicą np. na Festiwalu Sztuki Swiss Art Expo w Zurichu. W pracy z uczniami wprowadza różne techniki plastyczne: malarstwo, techniki graficzne, rzeźbę, dbając o bardzo wysoki poziom artystyczny prac. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał  Jakub Godziszewski nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury.

11. Wychowawca wielu laureatów i finalistów Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej i innych. Jest autorką licznych projektów edukacyjnych realizowanych w szkole, współpracując z Fundacją Schumana oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International. Współzałożycielka, a od 2012 r. prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego, które zajmuje się m.in. promocją szkoły. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz kultury krajów europejskich Donata Konieczna nauczyciel II LO.

12. Bardzo aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Doskonale współpracuje z uczniami, dzięki czemu kilkunastu zostało finalistami lub laureatami Olimpiady Innowacji Technicznych w latach 2009, 2014, 2016, 2017. Efektem jego pracy jest też wysoka zdawalność przez uczniów egzaminów zawodowych. Od wielu lat współpracuje z krajowymi wydawnictwami i Centralną Komisją Egzaminacyjną. Jest autorem pakietów edukacyjnych, podręczników i zbiorów zadań z mechatroniki. Dzięki niemu w Centrum Kształcenia Praktycznego funkcjonuje nowoczesna pracownia mechatroniki. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał Adrian Mikołajczyk nauczyciel ZST.

13. Nauczyciel matematykiw II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Ostrowie Wielkopolskim. Chętnie dzieli się swoimi umiejętnościami z innymi nauczycielami. Organizator wielu konkursów matematycznych. Oprócz pracy zawodowej czynnie angażuje się w pracę związkową. Od 2014 roku pełni funkcję prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał Marek Koliński.

14.Nauczyciel matematyki i informatyki z imponującym dorobkiem dydaktyczno–wychowawczym. Dla jej uczniów matura z matematyki to nie problemem, wręcz przeciwnie osiągają bardzo dobre wyniki również na poziomie rozszerzonym. Wprowadziła innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących w zakresie podstawowym, czym przyczyniła się do podniesienia jakości pracy szkoły. Jest absolutną mistrzynią w GeoGebrze, a jej uczniowie od trzech lat nie schodzą z podium Ogólnopolskiego Konkursu GeoGebry organizowanego w Warszawie. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymała Daria Szalińska nauczyciel IV LO.

15. Nauczyciel przedmiotów elektronicznych, którego uczniowie osiągają sukcesy w olimpiadach technicznych: W Olimpiadzie Innowacji Technicznych w roku 2018 jego wychowankowie zajęli I miejsce. Jest organizatorem etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy Technicznej, z którego kilku uczniów co roku kwalifikuje się do etapu wojewódzkiego. Współorganizuje także szkolny konkurs „Elektronik”, który jest przysłowiową „kuźnią” olimpijczyków. W roku 2018 w konkursie powiatowym Techno-Granty jego uczeń zdobył nagrodę główną i tytuł Techno-Mastera. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał Bogdan Lipiński nauczyciel ZST.

zdjecie

16. Prowadzi klasę skrzypiec w Szkole Muzycznej I stopnia – pomaga dzieciom stawiać pierwsze kroki w grze na skrzypcach, a także udziela się jako skrzypaczka, akompaniatorka, jurorka i chórzystka. Jej uczniowie brali udział w licznych konkursach skrzypcowych, na których zdobywali nagrody. Rozwijana przez nią pasja muzykowania zaowocowała kontynuacją przez jej podopiecznych nauki w szkole muzycznej II stopnia, a nawet podjęciem studiów na akademiach muzycznych. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymała Krystyna Rusek nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy.

17. Swoim uczniom wyznacza zadania dające im satysfakcję z nowych odkryć i zdobywania umiejętności praktycznych. Prowadzi zajęcia pozalekcyjne poświęcone programowaniu i systemowi Linux oraz zajęcia Cisco IT Essentials, dzięki którym jego uczniowie zdobywają umiejętności diagnozy i naprawy komputerów, budowy sieci teleinformatycznych. Z uczniami pracuje z wykorzystaniem edukacyjnych platform internetowych. Rozwija ich dociekliwość poznawczą, zwraca uwagę na konieczność kształtowania aspiracji edukacyjnych i zawodowych. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał Marcin Grzybek z nauczyciel III Liceum Ogólnokształcącego.

18. W ramach prowadzonych przez siebie zajęć tanecznych wprowadza różne formy tańca, dbając o wysoki poziom artystyczny choreografii, świadomość sceniczną uczestników zajęć oraz o indywidualny rozwój osobowości każdego wychowanka. Dzięki temu jej podopieczni są świadomymi współtwórcami działań tanecznych jak i odbiorcami kultury i… zdobywają najwyższe laury na konkursach o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Przykładem jest GRAND PRIX zdobyte przez zespół AZYL na XII Międzynarodowym festiwalu Tanecznym Europejska BALLOTEKA. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymała Alicja Zaremba nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury.

19. Człowiek historycznych i sportowych pasji, pasji które potrafi zaszczepić swoim wychowankom. Wielokrotnie jego uczniowie zdobywali tytuły finalistów i laureatów w krajowej olimpiadzie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” i Powiatowym Konkursie Geograficznym. Jest inicjatorem oraz organizatorem dla szkół Powiatu Ostrowskiego nietypowych mistrzostw mających na celu szerzenie kultury sportowej w szkołach tj. Mistrzostw Kibiców Sportowych dla Szkół Ponadgimnazjalnych. Został za to doceniony wielokrotnie przez Terenowy Klub Olimpijczyka im. Marian Matysiaka w Wysocku Wielkim. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał Jarosław Maląg nauczyciel Zespołu Szkól Budowlano-energetycznych.

20. Opracowuje i wydaje tomiki poezji „Poezja obecna w szkole” zawierający wiersze pokonkursowe młodzieży z terenu Powiatu Ostrowskiego. Jest pomysłodawcą i organizatorem konkursu regionalnego „Poetycka Wiosna’’. Uczniowie pod Jej kierunkiem są laureatami konkursów: Turnieju Jednego Wiersza, Poetyckich Listopadów oraz międzyszkolnego Konkursu Walentynki w Wierszu. Uczennica pod jej kierunkiem została laureatką X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila zorganizowanego przez Instytut Filologii Polskiej UAM. Przez wielkopolskie skarby architektury”. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymała Teresa Kuleszewicz w Zespole Szkół Usługowych.

21. Pomysłodawczyni i organizator konkursu plastyczno-literackiego z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także konkursu literackiego na „opowiadanie grozy”. Dzięki jej aktywności szkoła otrzymała Certyfikat „społecznie zaangażowanej Placówki” za udział w projekcie edukacyjno-pomocowym. Przygotowała z sukcesem uczniów do konkursu „Meandry miłości”, konkursu organizowanego przez IPN „sprzączki guziki z orzełkiem ze rdzy… Katyń – 78 lat po zbrodni”, konkursu organizowanego Instytut Pamięci Narodowej. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymała Joanna Zbroja nauczyciel ZSP CKU w Przygodzicach.

zdjecie

Tegoroczne dyplomy przygotowane zostały przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych doskonalących sztukę grafiki komputerowej m.in w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego. Działają pod okiem nauczyciela – Danuty Połomskiej.

zdjecie

Nasi nauczyciele: Maria Tomalak i Beata Serbakowska uhonorowani zostali także nagrodami Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Dyplomy zostaną wręczone na stosownej uroczystości, w poniedziałek Starosta Ostrowski uhonorował laureatki listami gratulacyjnymi.

zdjecie

Dla wszystkich gości przygotowany został muzyczny upominek, występ popularnej artystki Olgi Bończyk.

POLECANE NEWSY
61 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
61
0
Napisz co o tym sądziszx
()
x