Zmiany w parafiach m.in. w powiecie ostrowskim

Udostępnij
Tweet

Głównie do zmian na stanowiskach wikariuszy doszło w ostrowskich parafiach (kolor czerwony). Natomiast w powiecie ostrowskim nastąpiła zmiana proboszcza w Chojniku. Wymieniono dotychczasowego kapelana w ostrowskim szpitalu. Jeden z dotychczasowych wikariuszy z ostrowskiej parafii został dyrektorem  diecezjalnego Radia Rodzina.

+

Zmiany personalne – lipiec 2018

Przejście na emeryturę (1 lipca):

ks. prałat Stefan Szkaradkiewicz – dotychczasowy proboszcz parafii pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie

ks. kanonik Lechosław Woźniak – dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Stanisława w Lipe

Zmiany dziekańskie (od 2 lipca):

ks. prałat Jacek Bąk – mianowany dziekanem dekanatu żerkowskiego

ks. kanonik Adam Gmerek – mianowany dziekanem dekanatu sycowskiego

ks. kanonik Krzysztof Grobelny – zwolniony z urzędu dziekana dekanatu pleszewskiego

ks. kanonik Rafał Mielcarek – dotychczasowy dziekan dekanatu żerkowskiego mianowany dziekanem dekanatu pleszewskiego

ks. prałat Leszek Szkopek – dotychczasowy dziekan dekanatu sycowskiego mianowany dziekanem dekanatu ostrzeszowskiego

ks. prałat Ryszard Wachowiak – na własną prośbę zwolniony z urzędu dziekana dekanatu ostrzeszowskiego

Zmiany proboszczowskie (od 2 lipca):

ks. kanonik Stanisław Druciarek – dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Barbary w Karminie ustanowiony proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w Kosmowie

ks. kanonik Adam Gmerek – dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Benicach ustanowiony proboszczem parafii pw. MB Częstochowskiej w Sycowie

ks. kanonik Krzysztof Guziałek – dotychczasowy proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Chojniku ustanowiony proboszczem parafii pw. św. Floriana w Pleszewie

ks. kanonik Henryk Lemke – dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Kosmowie ustanowiony proboszczem parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie

ks. kanonik Rafał Mielcarek – dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Wojciecha i NMP Matki Kościoła w Pogorzelicy ustanowiony proboszczem parafii pw. Zwiastowania NMP i św. Michała Archanioła w Sowinie

ks. kanonik Leszek Szcześniak – dotychczasowy proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wieczynie ustanowiony proboszczem parafii pw. św. Wojciecha i NMP Matki Kościoła w Pogorzelicy

ks. prałat Leszek Szkopek – dotychczasowy proboszcz parafii pw. MB Częstochowskiej w Sycowie ustanowiony proboszczem parafii pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie

o. Dacjusz Roman Pyszka OFM – zwolniony z proboszcza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Jarocinie (30 czerwca)

o. Sofroniusz Marcin Rempuszewski OFM – ustanowiony proboszczem parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Jarocinie (1 lipca)

Nominacje proboszczowskie (od 2 lipca):

ks. Marek Jasianek – dotychczasowy wikariusz parafii pw. Chrystusa Króla w Jarocinie ustanowiony proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla w Chojniku

ks. Andrzej Kmieciak – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Marcina w Kępnie ustanowiony proboszczem parafii pw. św. Barbary w Karminie

ks. Rafał Kopis – dotychczasowy ekonom diecezjalny i kapelan biskupa pomocniczego ustanowiony proboszczem parafii pw. św. Mikołaja w Benicach

ks. kanonik Błażej Michalewski – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Lututowie ustanowiony proboszczem parafii pw. św. Stanisława w Lipe

ks. Marek Zbaracki – dotychczasowy wikariusz parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie ustanowiony proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wieczynie

Rezydenci (od 2 lipca):

ks. kanonik Krzysztof Grobelny – dotychczasowy proboszcz parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie ustanowiony rezydentem w tejże parafii

ks. kanonik Tadeusz Pietrzak – dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Floriana w Pleszewie ustanowiony rezydentem w tejże parafii

Zmiany wikariuszowskie (od 2 lipca)

ks. Tomasz Flajszer – dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wszystkich Świętych w Liskowie mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wlkp.

ks. Marcin Humeniuk – dotychczasowy wikariusz parafii pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie mianowany wikariuszem parafii pw. św. Tekli w Dobrzycy

ks. Krzysztof Jakubowski – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Marcina w Kępnie mianowany wikariuszem parafii pw. Świętej Trójcy i NMP Różańcowej w Byczynie

ks. Tomasz Jakubowski – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mikołaja w Kaliszu mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marcina w Jarocinie

ks. Aleksander Janas – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja Ap. w Stawiszynie mianowany wikariuszem parafii pw. św. Gotarda w Kaliszu

ks. Piotr Juszczak – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Zdunach mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM w Wieruszowie

ks. Witold Kałmucki – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Gotarda w Kaliszu mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Kaliszu

ks. Karol Karpowicz – dotychczasowy wikariusz parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie mianowany wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp.

ks. Mateusz Klaczyński – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Floriana w Pleszewie mianowany wikariuszem parafii pw. Wszystkich Świętych w Liskowie

ks. Łukasz Kocaj – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Marcina w Jarocinie mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Zdunach

ks. Włodzimierz Muszalski – dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętego Krzyża w Brzezinach mianowany wikariuszem parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie

ks. Marcin Pieprzka – dotychczasowy wikariusz parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marcina w Kępnie

ks. Łukasz Poczekaj – dotychczasowy wikariusz parafii pw. Ducha Świętego w Ostrowie Wlkp. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marcina w Jarocinie

ks. Łukasz Przybyła – dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętej Trójcy i NMP Różańcowej w Byczynie mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM w Wieruszowie

ks. Mariusz Przyjazny – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Wieruszowie mianowany wikariuszem parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie

ks. Jakub Rachwalski – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp. mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Witaszycach

ks. Michał Słociński – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Sycowie mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marcina w Kępnie

ks. Mateusz Szmajdziński – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Tekli w Dobrzycy mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie.

ks. Andrzej Szulc – dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Witaszycach mianowany wikariuszem parafii pw. Świętego Krzyża w Brzezinach

ks. Jakub Ubysz-Piasecki – dotychczasowy wikariusz parafii pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie mianowany wikariuszem parafii pw. św. Bartłomieja Ap. w Stawiszynie

ks. Marcin Walczak – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Marcina w Jarocinie mianowany wikariuszem parafii pw. Świętej Trójcy w Mikstacie

ks. Rafał Wawrzyniak – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Koźminku mianowany wikariuszem parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Lututowie

ks. Dominik Wieczorek – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Wieruszowie mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Kaliszu

Skierowani na wikariuszy (od 2 lipca):

ks. Grzegorz Kaczorkiewicz (neoprezbiter) – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Sycowie

ks. Sebastian Kąkol (neoprezbiter) – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Koźminku

ks. Marcin Kierzek – dotychczas na urlopie naukowym mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp.

ks. Artur Kułton – dotychczasowy kapelan Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie

ks. Michał Rzeźnik (neoprezbiter) – mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie

ks. Łukasz Skoracki – dotychczasowy dyrektor Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej mianowany wikariuszem parafii pw. Ducha Świętego w Ostrowie Wlkp.

ks. Aleksy Stasiak (neoprezbiter) – mianowany wikariuszem parafii pw. Chrystusa Króla w Jarocinie

ks. Krzysztof Wojtynia – mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie

Inne (od 2 lipca):

ks. Karol Gibki – dotychczasowy rezydent w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach mianowany referentem ds. informatycznych Kurii Diecezjalnej i kapelanem biskupa pomocniczego (z zachowaniem obowiązków Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych)

ks. Paweł Gomółka – mianowany asystentem kościelnym fundacji „Abba Pater” w Kaliszu

ks. Waldemar Graczyk – zwolniony z diecezjalnego referenta ds. ekumenizmu

ks. Rafał Kopis – mianowany referentem w wydziale finansowo-gospodarczym Kurii Diecezjalnej i wizytatorem wstępnym ds. administracyjnych

ks. Krzysztof Lipiński – dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętej Trójcy w Mikstacie mianowany kapelanem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp.

ks. Grzegorz Mączka – zwolniony z asystenta kościelnego fundacji „Abba Pater” w Kaliszu

ks. Mateusz Puchała – dotychczas na urlopie naukowym mianowany dyrektorem Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej i Diecezjalnej Telewizji „Dom Józefa”

ks. Szymon Rybak – dotychczasowy wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp. mianowany redaktorem Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej i rezydentem w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kaliszu

ks. kanonik Eugeniusz Synowiec – ustanowiony ekonomem diecezjalnym (z zachowaniem dotychczasowych obowiązków, zwolniony z wizytatora wstępnego ds. administracyjnych)

ks. Antoni Wita FDP – mianowany diecezjalnym referentem ds. ekumenizmu

ks. Marek Zawisła – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mikołaja w Kaliszu skierowany na urlop naukowy z obowiązkiem pomocy duszpasterskiej w soboty i niedziele w parafii pw. MB Różańcowej w Kępnie

ks. Marek Zbaracki – mianowany kapelanem domu zakonnego ss. Dominikanek i Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach

POLECANE NEWSY
Udostępnij
Tweet
Subskrybuj
Powiadom o

21 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
do P. Tomasza i administratora
5 lat temu

czy naprawdę internet może usprawiedliwiać przekazywanie treści poniżających godność człowieka – każdego człowieka

alfa
5 lat temu

Ks.Szymon to nie tylko wspaniały ksiądz ale wspaniały człowiek

Tomasz
5 lat temu

Naruchali się i teraz trzeba zmienić na nowe dziewicze otoczenie ?

koza
5 lat temu

Proboszcz Wyzujak z Różnej kiedy go przeniosą ???

Była Parafianka
5 lat temu

Wikariusz Szymon z Parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim–wspaniały Ksiądz! Szkoda że musiał odejść…

meteor
odpowiada  Była Parafianka
5 lat temu

Co! Po 100zł parafianom dawał za przyjście do kościoła.

Jan
odpowiada  Była Parafianka
5 lat temu

Skąd takie brednie ? Ks.Szymon to wspaniały kapłan i daleko mu do takich incydentów

Adam
5 lat temu

Opodatkowac tych co sa wierzacy i niech sie skladaja na nierobow w czarnych kieckach.

Andrzej
odpowiada  Adam
5 lat temu

Przecież kładą na tacę i nie tylko, ktoś Cię zmusza do płacenia księdzu, że tak płaczesz ?!

Xyz
odpowiada  Adam
5 lat temu

Z głową wszystko o.k.Co masz do ludzi wierzących. Nikt cię nie zmusza do dawania na tacę. Więc wyluzuj.

Adam
odpowiada  Adam
5 lat temu

Miliony ida z budzetu miedzy innymi z moich podatkow. Panstwo powinno byc swieckie a wszelkie religie powinny same sie utrzymywac by czcic swoich bozkow. Taaa…na pewno z tej tacy wystarcza na utrzymanie tych wszystkich budynkow, samochodow i uciech dla czarnych. Ciekawe ilu wierzacych by zostalo jakby tak trzeba bylo np. w PIT zrobic wplate podatku w wysokosci 1200 pln (po 100) za miesiac. A poza tym najczesciej w pierwszych lawkach tych kosciolow zasiadaja najwieksze mendy i na mszy swieci jak aniolki.

EloL
odpowiada  Adam
5 lat temu

Dokladnie. Kasy fiskalne lub faktury za kazda przyjeta zlotowke. A najlepsze to jest to nawalanie w dzwony po 6 rano i w poludnie. Wspolczuje mieszkancom. Bylem kiedys w sklepie po 12 na Rozanej i tam sie nie da wytrzymac. Sredniowiecze mamy? A moze by tak podczas mszy stanac obok kosciolka samochodem i posluchac sobie glosno muzyczki? Ludzie laza i sie modla z ksiedzem a taki np. z parafii sw Pawla kilka lat temu zostal tatusiem z mloda parafianka. A jak sie wyciszylo po molestowaniu ministranta przez kolege w antonim. Nawet proboszcz byl u rodzicow poszkodowanego by nie zglaszac sprawy na policje.

pisiorex
odpowiada  Adam
5 lat temu

Lecz się na nogi bo na głowe za pózno

kasa na nową"sukienke"potrzebna
5 lat temu

„Ksiądz proboszcz już się zbliża, już puka do mych drzwi.
Pobiegnę go przywitać, w mym ręku portfel drży.”

komu wierzyć
5 lat temu

Przy każdej rozmowie z katolikiem pada jedno stwierdzenie : Będziesz umierał to wtedy porozmawiamy, będziesz błagał o posługę księdza. I to jest ich jedyny argument , strach że w momencie śmierci nie będzie księdza więc cale życie żyją w uniżeniu aby raz skorzystać z ich posługi. Ale co jeśli ksiądz i kościół nie jest miły Bogu? I kim lub czym ten Bóg jest?? Co jeśli będziesz umierał w obecności zakłamanego księdza który nie ma monopolu na pośrednictwo Boga? A co jeśli to nie katolicyzm a islam jest tym prawdziwym, umrzesz w gniewie Boga że zaufałeś oszustowi. Jedyną prawdziwą religią była ta wyznawana przez dawne ludy. Oni mieli Boga słońca, Boga wody itd . To było naturalne to tak faktycznie można dostrzec Boga w czystej postaci. Te wszystkie bajki o Bogu miłującego katolików to największa ściema tego świata. Pierwszych założycieli kościoła w III wieku można porównać do Macierewicza, wykorzystali tragedię innych (Jezusa) dla swoich cynicznych celów. I tak to się kręci już tyle lat. Ale już coraz wolniej na szczęście.

1
odpowiada  komu wierzyć
5 lat temu

Nie chcesz to nie wierz, dla mnie możesz wierzyć sobie nawet w Boga światła czy jakiegoś innego i obchodzi mnie to jak zeszłoroczny śnieg …
Ale dlaczego krytykujesz moją wiarę i na siłę próbujesz do niech zniechęcić ?!
Pozostanie neutralnym w stosunku do innych to takie trudne i wymagające ?

Rafiti5
odpowiada  komu wierzyć
5 lat temu

A Ty komu zawierzyłeś? Lub do jakiego „boga” podniesiesz powieki na łożu śmierci?

powiec
odpowiada  komu wierzyć
5 lat temu

Mam nadzieje ze kiedyś Boga spotkasz i wtedy powiedz to samo tylko w pory nie narób

Witek
5 lat temu

…bo zbyt mało „dochodu” dla „świętego” Kościoła generowali.

Zdzisław
5 lat temu

uff ilu nierobów i płacimy im 80% składek ZUS itp.

Marta
odpowiada  Zdzisław
5 lat temu

Zdzisław mogłeś być księdzem, TP placilibysmy także na Ciebie

21
0
Napisz co o tym sądziszx