OSTROW24.tv - Ostrów Wielkopolski

Starosta nie wywłaszczył Pałacu w Mojej Woli

Unikatowy pałac znajdujący się w Mojej Woli, gm. Sośnie, niszczeje z każdym rokiem. Grupa jego miłośników podejmuje usilne starania, by zabezpieczyć pałac przed dalszym niszczeniem, a także by w miarę możliwości go odremontować i nadać mu nową funkcjonalność. Starosta ostrowski nie wywłaszczył pałacu, ale widzi inne rozwiązanie, które prezentujemy poniżej.

+

Miłośnicy Pałacu w Mojej Woli wyrazili ubolewanie z powodu decyzji starosty ostrowskiego. Wstępnie deklarują wiele zastrzeżeń do niej, ale szczegółów jeszcze nie przekazali opinii publicznej. Starosta Ostrowski Paweł Rajski uprzedził ich ruch i wystosował poniższe oświadczenie.


OŚWIADCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO

Decyzją z 28 lutego 2018 r. Starosta Ostrowski odmówił wywłaszczenia nieruchomości położonej w gm. Sośnie, w miejscowości Moja Wola.

Z wnioskiem o wywłaszczenie zwrócił się do Starosty Ostrowskiego Kierownik Delegatury w Kaliszu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu działający z upoważnienia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

Przed podjęciem decyzji Starosta Ostrowski przeprowadził dogłębną analizę sytuacji pod względem prawnym.

Wywłaszczenie nieruchomości jest instrumentem ingerującym najdalej w jedno z podstawowych praw jakim jest prawo własności. Dlatego w niniejszej sprawie należało ustalić, czy zostały podjęte wszystkie możliwe działania i wyczerpane wszelkie procedury wskazane przepisami prawa, które poprzedzają proces wywłaszczenia nieruchomości. Zadaniem tut. organu było również zbadanie, czy wywłaszczenie nieruchomości zagwarantuje realizację celu publicznego jakim jest opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W niniejszym postępowaniu należało przede wszystkim zbadać czy wypełnione są przesłanki wynikające z art. 50 ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – tym samym czy wywłaszczenie jest konieczne.

Zdaniem Starosty Ostrowskiego Wojewódzki Konserwator Zabytków nie skorzystał z możliwości jaką daje wykonanie zastępcze prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym, które tym samym usunęłyby zagrożenie dla zabytku nieruchomego, polegającego na możliwości jego zniszczenia lub uszkodzenia. Wykonanie remontu zastępczego prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym jest najbardziej skutecznym i najszybszym narzędziem umożliwiającym zabezpieczenie obiektu zabytkowego przez dalszym jego niszczeniem.

Remont zastępczy obiektu zabytkowego wykonany przez organ ochrony zabytków  jest przede wszystkim narzędziem ustawowym Konserwatora, które może posłużyć do najszybszego i skutecznego zabezpieczania zabytkowej nieruchomości. Dlatego Starosta Ostrowski odstąpił od trybu wywłaszczenia, mając na uwadze dobro niszczejącego obiektu.

Istotnym faktem w postepowaniu dla tut. organu były także informacje, że w dacie złożenia wniosku rzeczona nieruchomość miała znaczne obciążenia hipoteczne.

Zdaniem tut organu jest wielce prawdopodobne, że wartość ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zabytkowej przewyższa wartość całej nieruchomości. Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i ujawnienie Skarbu Państwa jako właściciela w księdze wieczystej nie spowoduje, z mocy prawa, wykreślenia hipotek ustanowionych na nieruchomości. W takim przypadku istnieje niebezpieczeństwo, że wierzyciel hipoteczny wystąpi o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z wywłaszczonej nieruchomości, co w istocie może doprowadzić do sytuacji, gdzie przejęta przez Skarb Państwa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze egzekucji – co naraziłoby Skarb Państwa na straty finansowe, jednocześnie wcale nie zapewniłoby usunięcia zagrożenia dla zabytku. Tym samym idea wywłaszczenia nieruchomości zabytkowej w celu jej ochrony nie zostałaby spełniona.

Podjęta decyzja w żaden sposób nie blokuje właścicielowi podjęcia czynności prawnych zmierzających np. do sprzedaży obiektu. Jest także szansą na poprawę stanu obiektu w jakim się obecnie znajduje.

6 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
broda
odpowiada  spalo
2 lat temu

miałes ogromnego pecha bo prawdy historycznej oni cie nie potrafił nauczył

spalo
2 lat temu

pan starosta do moj byly wychowaca sp1 klasa a facet z charakterem i wie co robi a Gg to wielkie G POZDRAWIAM panie Pawle M.B.

jozefka
odpowiada  pytek
2 lat temu

Prawdy są trzy a ta trzecia jest pisia – zapytaj ks. Tischnera albo biskupa Pieronka.

kefir
odpowiada  pytek
2 lat temu

Wiele masz z pewnością racji. Nie baczysz jednak na to że oligarcha toruński jak i tzw. “Jurek” czyli Jerzy Owsiak obaj korzystają z praw w RP. Z unijnych dotacji itd. Mnie się wcale obaj dżentelmeni nie podobają jak i UE i ich złodziejskie dotacje, ale to nie ma wpływu na sprawę. Nie jestem prawnikiem, ale (z mocno zagmatwanego jak na moje oko) artykułu wynika że skarb szeroko rozumianego panstwa, się wycofuje z tego bigosu. Ze strachu przed stratami finansowymi. Tak przynajmniej wnioskuję. Wiadomo…urzędasów to nie obchodzi i ich interesują straty wizerunkowe. To drugi fakt. A trzeci fakt jest taki, że jest to dobry fakt. Własność prywatna powinna być święta. Ktoś to kupił! I tyle., W sumie to i ch…Jego sprawa.

Gg
2 lat temu

Jak oni chcieli ten pałac wywłaszczyć skoro starostą ostrowskim jest jakaś pierdoła która tylko stołka się trzyma (byle do emerytury)

pytek
2 lat temu

Ciekawy byłby obrót sprawy gdyby właścicielem ‘’cudownie” stał się oligarcha
z Torunia….ALLE LUJA i do Kaczyńskiego!!!!

6
0
Napisz co o tym sądziszx
()
x