Debata prezydencka Ostrowa Wielkopolskiego – GOSPODARKA

Dziś zorganizowano przedwyborczą debatę, w której 5 kandydatów ubiega się o fotel prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. W pierwszej części odnieśli się do kwestii gospodarczych.

Ile miejsc pracy zapewniają spółki miejskie i czy potrzebna jest restrukturyzacja?
Lepka Piotr – Oceniam, że spółki miejskie dają pracę kilkuset osobom. Zdecydowana jest potrzebna restrukturyzacja pod kątem oszczędności i by na stanowiskach zarządczych powinny być działania restrukturyzacyjne.

Adam Wasiela – Wydaje mi się, że kilkaset osób pracuje w spółkach. Spółki to wyzwania strategiczne, rozwiązania by obniżyć koszty dla mieszkańców, które dla mieszkańców są bardzo wysokie.

Jakub Paduch – Nie jest istotne ile osób jest tam zatrudnionych, tylko kto zarządza i ile zarabia osoba zarządzająca. Prezes rekordzista kosztuje pół miliona rocznie. Trzeba zmienić strukturę spółek. Należy ostatecznie zlikwidować CRK.

Marzenna Nowak – W spółkach pracuje kilkaset osób. Nie chodzi o ilość, a o jakość. Chodzi, żeby spółki zatrudniały ekspertów, zwłaszcza od nowych technologii, żeby w ten sposób spółki oddłużać.

Beata Klimek – Wartość sektora komunalnego to 770 milionów złotych. W ostatnim czasie nasze spółki zrealizowały potrzebnych inwestycji za ponad 360 milionów złotych. 142 miliony złotych pozyskały funduszy zewnętrznych. Kiedy obejmowałam rządy w spółkach było 20 prezesów, teraz jest ich 13. Obniżyliśmy zatrudnienie za 1,5 miliona złotych. W spółkach pracują specjaliście.

Pytanie zamknięte – Spalarnia tak czy nie?
Adam Wasiela – Jako biogazownia nie.
Jakub Paduch – Nie w tej lokalizacji.
Beata Klimek – Biogazowania nie, spalarnia tak.
Piotr Lepka – Spalarnia nie w tej lokalizacji.

Pytania wzajemne:
Jakub Paduch do Marzenny Nowak: Żeby rozwiązać problem smrodu na składowisku, należy zbudować biogazownię i rozbudować linię sortowniczą. Czy popiera pani pomysł obecnych władz by zrealizować to za pożyczone pieniądze czy za fundusze zewnętrzne?

Odpowiedź: Zdecydowanie uważam, że trzeba korzystać z funduszy zewnętrznych, europejskich. Dalsze zadłużanie miasta byłoby niekorzystne. Jeśli chodzi o kwestię zlikwidowania odoru, który jest uciążliwy, to jestem za zbudowaniem biogazowni.

Pytanie do Beaty Klimek – Na początku stycznia doszło do pożaru na składowisku odpadów. Dlaczego nie poinformowano opinii publicznej o tym fakcie. Czy mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni?

Odpowiedź: Inwestujemy w sektor komunalny ogromne pieniądze. 360 milionów inwestycji, 142 miliony pozyskanych funduszy zewnętrznych. Prezes RZZO zrobiła bardzo dużo by ograniczyć ilość odoru na składowisku. To w 2013 roku, rządząca wówczas miastem koalicja PO-PiS zafundowała mieszkańcom Zębcowa ten śmierdzący i trudny do rozwiązania problem. My ten problem rozwiążemy i możecie być państwo w 100% przygotowani. 40 milionów inwestycji w nowoczesne technologie i nie na kredyt, bo 26 milionów bezzwrotnej dotacji z funduszu ochrony środowiska, a pozostała część preferencyjna pożyczka. Uporamy się z tym smrodem.

Jakub Paduch riposta – Dlaczego państwo nie poinformowali mieszkańców o pożarze. Czy mieszkańcy mają pewność, że nie mieszkają obok tykającej bomby ekologicznej. Co do budowy zakładu, to pani prezydent uruchamiała ten zakład na początku swoich rządów.

Jakub Paduch do Piotra Lepki – Nasze miasto jest zadłużone na 150 milionów złotych. Spółki komunalne to kolejne 110 milionów złotych. Słyszymy o kolejnych 40 milionach złotych. Czy zarobki prezesów z rekordzistą na poziomie pół miliona złotych są odpowiednie?

Odpowiedź: Oczywiście uważam, że są nieodpowiednie. Mają powody by bulwersować mieszkańców. Należy iść w stronę oszczędności i racjonalnego poziomu wydatków.

Jakub Paduch do Adama Wasieli – Czy w świetle decyzji Unii Europejskiej, że do roku 2040 powinniśmy odejść od gazu jako źródła zasilania, to ta decyzja i propozycja obecnych władz by inwestować w źródła gazowe jest odpowiednia czy powinniśmy inwestować w odnawialne źródła energii.

Odpowiedź: Odnawialne źródła obniżą ceny. Farmy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, biogazownia to jest dobry kierunek.

Marzenna Nowak do Beaty Klimek – jakie ma pani pomysły na ściągnięcie do Ostrowa Wielkopolskiego dużych zakładów pracy, które dałyby wiele miejsc pracy.

Odpowiedź – Ja nie miałam takiego szczęścia jak starosta Paweł Rajski, który otrzymał od skarbu państwa za przysłowiową złotówkę kilkaset hektarów gruntów pod inwestycje. Moi poprzednicy sprzedali wszystko: grunty, udziały w spółkach. Ja musiałam dopiero kupić tereny inwestycyjne by stworzyć z prawdziwego zdarzenia strefę inwestycyjną. Zainwestowaliśmy w tą strefę 17 milionów złotych. To jest piękny, przemysłowy obszar miasta, w którym ulokowały się świetne firmy, międzynarodowe firmy, które zatrudniają kilkaset osób. Bezrobocie w Ostrowie Wielkopolskim sięga zaledwie 3%. Te firmy, które ulokowały się w strefie płacą u nas podatki bez względu na to czy zatrudniają 13 czy 113 osób. Strefa jest fantastyczna i jestem z niej bardzo dumna.

Pytanie Marzenny Nowak do Piotra Lepki: Jak pan ocenia dotychczasową politykę gospodarczą w Ostrowie Wielkopolskim?

CZYTAJ  Nie żyje uczennica

Odpowiedź: Moja ocena jest negatywna przez pryzmat zadłużenia miasta. Proces inwestycyjny nie jest zracjonalizowany. Obsługa długu kosztuje kilkanaście milionów złotych na jego obsługę.

Pytanie Marzenny Nowak do Adama Wasieli: Jaką ma pan wizję na dynamiczny rozwój Ostrowa Wielkopolskiego?

Odpowiedź: Wielką szansą będą środki z KPO. Powinniśmy mieć plany na ich rozdysponowanie. Powinniśmy pozyskiwać inwestorów. Duży nacisk powinien być kładziony na szkolenia dla ludzi. Jeśli będziemy mieć inwestorów, to jeszcze musi mieć kto tam pracować. Pracownik powinien być wyszkolony.

Pytanie Marzenny Nowak do Jakuba Paducha: Jak pan uważa czy Ostrów Wielkopolski gospodarczo rozwija się prężnie czy wpływ na rozwój ma przeszłość czyli likwidacja przedsiębiorstw.?

Odpowiedź: Bardzo dużo przedsiębiorstwo, które dziś świetnie funkcjonują powstało na bazie ostrowskich gigantów, które upadły jak Fabryka Wagon. Chcę dać rozwój mikroprzedsiębiorstwom i także tym dużym. Ostrowianie muszą dobrze zarabiać. Propozycja by część z 600 hektarów przekształcić w strefę inwestycyjną i w budynku dawnej dyrekcji ZNTK stworzyć strefę do mikro i małych przedsiębiorstw i startupów.

Beata Klimek pytanie do Piotra Lepki: Za mojej prezydentury zadłużenie wzrosło zaledwie o 4% i jest na bezpiecznym poziomie. Pozyskałam 300 milionów złotych na setki miejskich i komunalnych inwestycji na łączną kwotę 860 milionów złotych. Czy pana zdaniem był to stracony czas dla miasta?

Odpowiedź: Nie uważam, że był to stracony czas dla miasta. Dostrzegam to co pani może poczytywać jako dorobek swojej kadencji. Zadłużenie nominalnie urosło o 130%. Koszt obsługi zadłużenia kilkanaście milionów złotych. Jak dodamy wynagrodzenie prezesa CRK, to trudno nie dostrzec cieni, które rzucają się na pani prezydenturę, w której również są elementy wartościowe.

Pytanie Beaty Klimek do Adama Wasieli – największym kosztem ogrzewania są prawa do emisji CO2. Moi poprzednicy sprzedali te prawa za grosze, w efekcie czego mamy tak wysokie ceny za ciepło. Jak pan rozumie taką logikę, która jest sprzeczna z interesem naszego miasta i mieszkańców?

Odpowiedź: Nie chciałbym się cofać, bo trzeba rozwiązać problem jaki jest, a nie szukać winnego. Trzeba znaleźć rozwiązania by skutecznie obniżyć te ceny. Ludzie biorą kredyty. Teraz jest refundacja kosztów na ogrzewanie. Muszą być inwestycje w budowę odnawialnych źródeł energii. Oczywiście, że były złe decyzje. Każdy rządzący ma lepsze i gorsze decyzje.

Pytanie Beaty Klimek do Jakuba Paducha – Jestem pan pracownikiem samorządowego funduszu. W pracy promuje pan zaciąganie zobowiązań i pożyczek. W Ostrowie jest pan przeciwnikiem rozwoju miasta z udziałem preferencyjnej pożyczki z banku Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć kiedy mówi pan prawdę.

Odpowiedź: Bardzo się cieszę za zadane pytanie. Wyjaśnię na czym polega preferencyjna pożyczka. Opowiadają państwo, że to jest raptem 1%. Dziwnym trafem zapominacie o takim wskaźniku jak WIBOR. Ostrowianie doskonale wiedzą, bo mają własne hipoteki, jak bardzo obciąża wasze hipoteki ten wskaźnik. To również obciąża budżet naszego miasta. Zadłużyliście miasto do kwoty 150 milionów złotych. Za obsługę płacimy 13,5 mln zł. My spłacamy dzisiaj koszty obsługi tego kredytu.

Pytanie Beaty Klimek do Marzenny Nowak – Mamy rozwiązanie na tanie ciepło. Działa program wsparcia dla mieszkańców. Złożyliśmy wniosek do URE obniżający cenę ciepła o 25%. Pozyskaliśmy 550 milionów złotych premii, które pozwoli na powrót do cen ciepła sprzed kryzysu. Pani plan na tanie ciepło?

Odpowiedź: Jeśli chodzi o obniżenie cen za ciepło systemowe, to jest ściśle powiązane z wdrażaniem nowych technologii do zakładu ciepłowniczego. Nowe technologie muszą być związane z produkcją większego i tańszego ciepła. Dzięki bardzo dobrym rozwiązaniom, układu pomp ciepła powiązanym z magazynowaniem ciepła, które spowodują, że nadmiar ciepła który uzyskamy szczególnie latem będzie magazynowany i wykorzystany. Trzeba pomyśleć, żeby energię czerpać z farm fotowoltaicznych istniejących i kolektorów, które już funkcjonują.

Piotr Lepka do Adama Wasieli: W pana programie jest punkt dotyczący promocji aglomeracji kalisko-ostrowskiej poprzez jej promocję. Czy podobnie uważa pan jak ja, że mogłoby to być wykorzystane jako motor napędowy do rozwoju, a nie jest odpowiednio wykorzystane?

Odpowiedź Aglomeracja kalisko-ostrowska to wielkie wyzwanie, ale też szansa na przyszłość. To są środki dla naszego regionu pozyskiwane ze środków europejskich jak np. mediateka. Trzeba zacieśnić współpracę z różnymi miastami wchodzącymi w jej skład. Wspólne lobbowanie nad drogą krajową nr 25 i dojazdem do autostrady A2. Trzeba promować aglomerację.

Piotr Lepka do Jakuba Paducha – W pana programie jest dokończenie północnego odcinka ramy komunikacyjnej. Jej przebieg przechodziłby przez ogrody działkowe. Jak pan chce pogodzić konflikt interesów?

Odpowiedź: Dla komfortu, bezpieczeństwa mieszkańców i rozwoju gospodarczego musimy dokończyć ten temat z połączeniem z ulicą Poznańską z połączeniem pod torami. Część starszych ostrowian zapewnia mnie, że pamięta gdzie są zasypane przejścia pod torami, które możnaby zagospodarować na potrzeby takiego przebicia. Gdyby zdarzyło się, że kilka działek trzeba zagospodarować na potrzeby przebicia, wielu mieszkańców spędziło na ogródkach całe życie, dbając o swoją rekreację, nie dopuścimy do tego, żeby nikt nie dostał gruntu zamiennego i odszkodowania. Dziś nikt nie pamięta o tym, że prezydent Kruszyński przebijał się przez ogródki na ulicy Strzeleckiej. Dziś nie wyobrażamy sobie poruszania się bez tej drogi.

CZYTAJ  Duży pożar zakładu. Czarny, gęsty dym było widać z daleka

Piotr Lepka do Marzenny Nowak: W pani programie trudno doszukać się konkretnych rozwiązań. Co kryje się pod enigmatycznym sformułowaniem „pomoc dla przedsiębiorców”.

Odpowiedź: Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, to jest ta grupa która została pozostawiona z boku i zmarginalizowania. Trzeba pomyśleć o młodych, którzy wkraczają na przedsiębiorczą drogę by mieli ulgi na np. mniejsze podatki lub zwolnienie od podatku w początkowym okresie, nawet w ciągu roku. Mniejsze opłaty za wydzierżawianie powierzchni. Muszą być równo traktowani z tymi, którzy już weszli na rynek i zarabiają duże pieniądze, a ci nowi ich jeszcze nie mają i dlatego trzeba stosować ulgi.

Piotr Lepka do Beaty Klimek: W kontekście premii kogeneracyjnej, która ma spowodować obniżenie ceny ciepło do 49 zł. Czy to nie jest prognoza na wyrost?

Odpowiedź: Ja jestem zdumiona, że moi kontrkandydaci tak mało wiedzą o instalacji, która ma zostać wybudowana w OZC-u i tak mało wie główny specjalista OZC-u Piotr Lepka. Kotły, które tam powstaną będą najnowocześniejsze, oparte na bio-metanie czyli zielonym paliwie i docelowo na wodorze. To nas uwolni od cen ciepła. Ja musiałem zapłacić 17 milionów złotych. Ta inwestycja pozwoli nam obniżyć cenę ciepła do 49 zł za 1GJ. W tej kadencji wybuchły trzy światowe kryzysy: pandemia, kryzys energetyczny i kryzys uchodźczy. Musieliśmy sobie z tym radzić, ale wiemy jak z tym przeciwdziałać.

Piotr Lepka: jako główny specjalista nie odpowiadałem za byciem odsuniętym od dostępu do szeregu kluczowych informacji. Silniki gazowe mają pracować w oparciu o paliwo gaz ziemny, wysokometanowy. Dwa silniki, które już istnieją ich proces wdrażania trwa cztery lata.

Adam Wasiela do Jakuba Paducha: Co zrobić, żeby obniżyć cenę usług komunalnych w Ostrowie Wielkopolskim?
Odpowiedź: Dziś mówimy o kwestii ciepła, o premii kogeneracyjnej. Tam trzeba spełnić mnóstwo inwestycji, na które w OZC-u nie mamy pieniędzy. W programie mówię o budowie hybrydowego parku energetycznego z wykorzystaniem turbin wiatrowych, panele fotowoltaiczne z użyciem pomp ciepła do magazynowania ciepła. Wtedy będzie można mówić o obniżce cen ciepła do poziomu 49 zł.

Adam Wasiela do Marzenny Nowak: AKO tak czy nie?
Odpowiedź: Jak najbardziej tak. Tylko wcześniej usłyszeliśmy, że na równych prawach i z zangażowaniem nie tylko Kalisza i Ostrowa, ale miast, które po drodze stanowią ważny punkt na trasie. Trzeba zaangażować wszystkie możliwe miejscowości i gminy. To da rezultat przy aktywizacji społeczności.

Adam Wasiela do Beaty Klimek: 8 lat temu miała być zrobiona droga łącząca ulicę Kościuszki z Wrocławską. Ludzie polikwidowali garaże. Do dzisiaj nic tam się nie dzieje. Jest tam dziki parking i dziury. Co dalej?

Odpowiedź: W tej sprawie jesteśmy w stałym kontakcie z mieszkańcami tej dzielnicy. Pani radna Milena Kowalska, radny Mariusz Leki oraz wiceprezydent Mikołaj Kostka odbyli szereg spotkań. Trwają uzgodnienia. Mamy gotowe projekty. Nie chcemy robić nic wbrew woli mieszkańców. Tak jak nie chcemy nic robić jeśli chodzi usługi komunalne czy rozwój naszego miasta. Ostrów Wielkopolski to miasto, które ma najtańsze usługi komunalne z wyjątkiem ciepła. I ta premia kogeneracyjna w wysokości 550 milionów złotych, które w zdecydowany sposób wpłyną na obniżkę cen za ciepło. URE (Urząd Regulacji Energetycznej) nie podjął do tej pory decyzji. Dziś ciepło jest sprawą polityczną i stwierdzam to z wielkim smutkiem.

Adam Wasiela do Piotra Lepki: Czy miasto powinno brać kolejne kredyty, patrząc na jego zadłużenie?
Odpowiedź: Odpowiedź narzuca mi się, że nie. Poziom zadłużenia jest w ryzach dopuszczalnych poziomów, ale należy odejść od dotychczasowej polityki, czyli rozwijania miasta na koszt przyszłych pokoleń, a nie z myślą o przyszłych pokoleniach. To jest odwrócenie filozofii, z którą powinno funkcjonować miasto. Koszty obsługi zadłużenia i branie dodatkowych kredytów to rolowanie długu. To droga w kierunku ślepej uliczki.

Debatę realizowała telewizja pro art.

POLECANE NEWSY
Subskrybuj
Powiadom o

111 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Klaudiusz
13 dni temu

Lepka: „promować aglomerację poprzez jej promocję”. Typowy, obrzydliwy polityczny bełkot.

hacker
odpowiada  Klaudiusz
13 dni temu

o znów Nowaki

Serek
13 dni temu

PO i PSL itp to gnidy. Jeszcze za jeb…. Pisy zateskicie

Bim
13 dni temu

Czy to się komuś podoba czy nie Paduch wypadł najlepiej. Bądźmy szczerzy. BK przesadziła z autoreklamą, unikala odpowiedzi. Oczywiście -ludzie i tak zrobią jak chcą, są uprzedzeni do partii, nie widzą człowieka.

Sąsiad...
14 dni temu

Nie miałem pojęcia na kogo zagłosować. PiS PO 2050 odrzucam z Definicji. Piotr Lepka z reszty wypadł najrozsądniej. Dziękuję za debatę realizatorom była mi potrzebna. Do zobaczenia w niedzielę przy urnie!

Staruch
odpowiada  Sąsiad...
13 dni temu

A Lepka to czasami nie pis ?

Obserwator
odpowiada  Staruch
13 dni temu

Już nie, choć całkiem niedawno jeszcze tak.

wiem
odpowiada  Staruch
13 dni temu

nigdy nie należał do partii, a z klubu wyszedł

Miś
odpowiada  wiem
13 dni temu

Bo nie pasowało?

On
odpowiada  wiem
12 dni temu

Wyszedł, kiedy dowiedział się, że został wyrzucony.

On
odpowiada  Staruch
12 dni temu

Nie PiS, to śmiech.

Marta
odpowiada  Sąsiad...
13 dni temu

Chyba oglądaliśmy różne debaty. Hi Hi Hi

donald benzyna PO 5
14 dni temu

Co potrafi Klimkowa i PO , to już chyba wszyscy wiedzą , dlatego lepiej zagłosować na pozostałych kandydatów , bo trwanie Ostrowa w tym maraźmie jest czymś uwłaczającym .

kobieta za ladą
odpowiada  donald benzyna PO 5
13 dni temu

tylko nie na kolejna babę

młody gnniewny
odpowiada  donald benzyna PO 5
13 dni temu

tylko nie na pisiorę

Miś
odpowiada  donald benzyna PO 5
13 dni temu

To PO startuje na prezydenta? Czy Jakub Paduch?

Waldemar
14 dni temu

Ta Caryca wszędzie, w kółko gada to samo, ona nie potrafi samodzielnie skonstruować ani jeden odpowiedzi, dno…

Andrzej
odpowiada  Waldemar
13 dni temu

Wszyscy politycy gadaja to samo w kólko

Pytek
odpowiada  Andrzej
13 dni temu

W samo sedno

Dolar 💵
14 dni temu

Musi wrócić PiS. Daje dopłaty a Tusk co. Jeszcze wam. Się oczy 👀 otworzą rudy 🏉 cwaniak

Jan
odpowiada  Dolar 💵
13 dni temu

Ośle, PiS nic nie daje bo nie ma swoich pieniędzy. To nie są banknoty z portfela kaczora.
On zabiera pieniądze nam, pracującym i rozdaje takim patusom jak np. ty.

Mania
odpowiada  Jan
13 dni temu

Widać kim jesteś nieudaczniki

ja
odpowiada  Jan
13 dni temu

Proszę pamiętać, że Unia też nic nie daje, bo też nie ma swoich pieniędzy. UE zabiera pieniądze wszystkim krajom, w tym Polsce (czyli pracującym obywatelom!!!). A potem daje np. jako KPO i takie lemingi, jak Pan, się cieszą.

Krzys
odpowiada  ja
13 dni temu

W punkt👍

Janosik
odpowiada  ja
13 dni temu

Jest różnica bo działa jak Janosik.

Miś
odpowiada  ja
13 dni temu

Tyle że Polsce póki co daje więcej niż zabiera, oczywiście poza karami w jakie wpędzili nas nieudacznicy z PiS

Wiktor
odpowiada  ja
12 dni temu

Bogatsi wspierają biedniejszych

On
odpowiada  Jan
12 dni temu

A Ty wciąż to samo. Nic więcej nie masz do powiedzenia.

Frank szwajcarski
odpowiada  Dolar 💵
13 dni temu

Przestań pixxxxlić od rzeczy na tym forum.

Coś nie tak.
14 dni temu

Społeczeństwo jest już zmęczone ta polityka. Co to zmieni? Co zmieni się w naszym mieście? Co się zmieni z pozytywem dla nas, dla mieszkańców? Oto chodzi że nic. To tylko nowe ryje do koryta. W uni jesteśmy no dużo latek, niby polska dobrze stoi i w przemyśle i cały business. A nasze pensyjki? Najniższy zarobek dominuje? I my to unia? Ja per…e. to państwo rodem z Afryki a my to jesteśmy blackami. To tak bo cenzura nie puści. A cenzura to też była w PRL. Tylko ona puszczała. Więc gdzie ta wolność słowa, własnego zdania. Gorzej ja w PRL. To masakra jest.

Arkadiusz
14 dni temu

Paduch zmiażdżył dziadków 😉

Chmiel
odpowiada  Arkadiusz
14 dni temu

W sensie ta dziecinadą?

On
odpowiada  Chmiel
12 dni temu

Do przedszkola.

Dario
odpowiada  Arkadiusz
13 dni temu

Ludzie narzekają, że ciągle ci starzy w polityce. A jak młody kandyduje na prezydenta to już źle. Zobaczcie ilu radnych jest już ile lat. Od Nas to zależy.

Andrzej
odpowiada  Dario
13 dni temu

Dobre stołki,to są

Prawda
odpowiada  Dario
13 dni temu

Młody po 20tce, to zielony jak ogórek. Są mini wyjątki.1 na ? . Po 30 choć, to już wie coś o sytuacji .

Ja
odpowiada  Prawda
13 dni temu

Paduch ma 32 lata

Ciepłownik
odpowiada  Dario
13 dni temu

Młodzi jak najbardziej, ale nie artyści i inni eko wizjonerzy. Powinni być to ludzie myślący praktycznie, a nie przedstawiający idee niemożliwe do realizacji.

kobieta za ladą
odpowiada  Arkadiusz
13 dni temu

raczej dwie babule

Haiti
14 dni temu

Wedlug Paducha z PO Ostrów ma być miastem wiatrakow… Pewnie tych od niemca… A zapłacimy my, mieszkańcy…

Tylko pani Nowak jest na tak dla spalarni a reszta przeciwko bo smrod ich pewnie nie dotyczy…

Wg Klimek prawa do co2 za grosze sprzedali poprzednicy czyli kto, Urbaniak z PO?

Problemy miasta i kraju wynikają głównie z chorych przepisów unijnych. Ma byc zielono i zeroemosyjnie.teczowo. A reszta swiata niech kopci i smrodzi… Zaślepieni ludzie wybrali tuska, holownie, lewice zamiast PISu ktory stawial na tanią energie z atomu… Jesli nie pogonimy lewaków teraz i w czerwcu w wyborach, to cala Europa zginie z glodu biedy i najazdu kolejnych fal uchodźców

oo
odpowiada  Haiti
14 dni temu

Takich ludzi jak TY ,należy badać! Generalnie wszystkich którzy głosowali na pis, należy przebadać jaki wpływ na ich decyzję , miało długotrwałe oglądanie TVPis

Ostrowianka
odpowiada  oo
13 dni temu

A Ty tylko obrażać umiesz. PiS ma dużo racji. Teraz widzę po tym co robi Tusk z rolnikami i nami wszystkimi Polakami żeby podchlebić się Europie że to był wielki błąd że olałam wybory parlamentarne i nie chciało mi się iść i zagłosować. Teraz pójdę i zagłosuje na PiS bo to jedyna formacja która stawia interes Polaków na pierwszym miejscu!!!

t.p.
odpowiada  oo
13 dni temu

Precz z PO !

...
odpowiada  oo
13 dni temu

Mniej TVN – u a będzie ok

Żal mi cię
odpowiada  oo
13 dni temu

8* bez rozumu jesteś. GDZIE 100 KOnkretów ?!!!!! Dymają cię ,a ty wrzeszczysz z rozkoszy.

Ciepłownik
odpowiada  oo
13 dni temu

A eko oszołomów tym bardziej.

Ostrowiak
odpowiada  oo
13 dni temu

Ty jesteś pierwszy do zbadania tvnowski lemingu

Zobaczymy
odpowiada  Haiti
13 dni temu

TAK to jest . Niestety. A migranci czekają na relokację, aż wybory miną. Ja głosuję na PiS. Poprzednio też. Przynajmniej dzisiaj , w brodę sobie nie pluję, ze dałam się zrobić 100 „Obietnicom”. Przedtem ,wstyd przyznać, 2 razy na PO. Do 3 razy sztuka.? Nie spełniali, co obiecali , won.

Józek z Krępy
odpowiada  Haiti
13 dni temu

Pani Nowak nie bo za nią stoi pan Nowak be KREMPACJI

On
odpowiada  Józek z Krępy
12 dni temu

Józek zrób porządek z dymem z piekarni, a potem dyskutuj.

111
0
Napisz co o tym sądziszx